Home

Lihantuotannon ilmastovaikutukset

Ruotsin sikatuotannon ilmastovaikutukset - Maaseudun Faceboo

 1. Ilmastovaikutukset. Tavoitteenamme on vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia Muiden kasvihuonekaasupäästöjen ilmastovaikutukset ovat hyvin pieniä hiilidioksidipäästöihimme verrattuna
 2. Käytämme F-kaasuja jäähdytys- ja sähkölaitteistoissa. Pidämme kirjaa F-kaasujen määrästä ja estämme laitteistojen vuodot asianmukaisella kunnossapidolla ja tarkastuksilla. Vuonna 2019 kylmäainevuotoja oli 54 kilogrammaa.  
 3. Suomeen tuodusta soijasta noin 95 % menee rehuteollisuuden käyttöön. Kun kuluttaja syö kotimaista lihaa, tulee hän samalla syöneeksi myös valtavan määrän soijaa – lihaksi kierrätettynä. Tämä soija voitaisiin yhtä hyvin käyttää ihmisravinnoksi, jolloin tarvittava viljelypinta-ala olisi merkittävästi pienempi. Lihakarjan käyttämä ravinto kaiken kaikkiaan vastaa 8,7 miljardin ihmisen päivittäistä kalorintarvetta, joten tuolla samalla määrällä ruokaa voitaisiin ruokkia koko ihmiskunta ja vähän enemmänkin.
 4. Fins. Lihantuotannon imago on alan hyvinvoinnin kannaltayhä tärkeämmässä asemassa. Portugees. Alguns problemas de segurança dos alimentos estiveram ligados à qualidade dos alimentos..
 5. tojen sähkön- ja polttoaineenkulutukset emakot ja lihasiat: ruokinta, juomavesi, pesut, lannanpoisto, valaistus, ilmanvaihtosähkö, ilmanvaihto, lämmitys olemassa olevissa tiedoissa suuri vaihtelu energiatausta sähkönkulutus: ruokinta, juomavesi, pesut, lannanpoisto, ilmanvaihto ja valaistus (yht kwh/a) kevyen polttoöljyn kulutus: vesikeskuslämmitys: l/a ostorehu ostorehun raaka-aineet Rehuomavaraisuus - rehun tausta!! rehutehtaan energiankulutus oma rehu oman rehun raaka-aineet: resepti lanta lietelanta n. 500 m3/a: raapat, 2 koneistoa viimeisimmässä eco-mallissa lannanpoiston energiankulutus mukana eli versio

Ruoantuotannon ja -kulutuksen vaikutukset ympäristöön ja ilmastoon

— Yksioikoinen kuva syntyy, jos lukee vain reportaasin tiivistelmän ja yhteenvedon, Rydenfelt huomauttaa.Eläintuotannon ilmastovaikutus aiheutuu sekä suoraan eläinten ruoansulatuksen tuottamista kaasuista ja lannasta ja epäsuorasti rehujen tuotannon ja varastoimisen sekä lannan varastoimisen päästöistä. Kuten aiemmin todettiin, vie eläinrehun tuottaminen huomattavan määrän maapinta-alaa. Esimerkiksi yhden lihakilon tuottamiseen tarvitaan noin kymmenen kiloa kasvirehua. Pääosa Suomessa tuotetusta viljasta käytetään rehuksi ja lisäksi yli 700 000 hehtaaria tuottaa nurmirehua eläimille. Samaan aikaan suurin syy maatalousperäisten päästöjen kasvuun on maapinta-alan kasvava käyttö. On täysin ilmeistä, että maatalouden ilmastopäästöjä ei voida leikata merkittävästi ilman, että lihan ja maidon kulutus käännetään laskuun. Naudan suolistokaasussa on noin 27 % metaania, 66 % hiilidioksidia, typpeä 7 % ja loppu muodostuu hapesta ja vedystä. Kaikesta ilmakehään päätyvän metaanin lähteistä eläinten jätteet muodostavat 5 %, kun taas eläinten suolisto tuottaa 16 %. Yhdessä nämä muodostavat 21 % ilmakehään päästetystä metaanista. Luonnon kosteikot päästävät 22 % ilmakehään vapautuvasta metaanista. [31]

Helsingin yliopiston tutkijoille, professori Aila Vanhatalolle ja dosentti Jarmo Jugalle reportaasin toimintatapa oli uusi tuttavuus. Toiminnan painopisteet 2014-2019 Hämeenlinna 25.9.2014 Pirjo Kortesniemi Esityksen sisältö Suunta selvillä.. ETT:n tehtäväkenttä ja strategiset tavoitteet Tavoitteiden toteutumisen arviointi Tulevaisuuden PNAS (eräs maailman arvovaltaisimmista tieteellisistä julkaisusarjoista) kirjoitti, että vaikka eläimistä luovuttaisiin kokonaan Yhdysvaltain maataloudesta, Yhdysvaltain kasvihuonekaasupäästöt vähenisivät vain 2,6 % (eli 28 % maatalouden kasvihuonekaasupäästöistä). Tämä johtuu PNAS:n mukaan siitä, että eläinperäiset lannoitteet korvattaisiin keinolannoitteilla ja muitakin eläinperäisiä tuotteita korvattaisiin muilla tuotteilla. Lisäsyyksi esitettiin, että karjankasvattajat käyttävät nyt ihmisravinnoksi kelpaamattomia elintarvikkeita ja kuitujen jalostuksen sivutuotteita. [57] Tätä tutkimusta on kuitenkin arvosteltu voimakkaasti [58] [59] [60] muun muassa sen vuoksi, ettei se ottanut huomioon, miten tämä muutos Yhdysvalloissa vaikuttaisi lihan tuotantoon ja metsien hävittämiseen muissa maissa. [57] — Kansantaloudellisesta näkökulmasta metsien hiilinielut ovat tärkeitä. Esitin mielipiteeni siitä, miten nettopäästöjen pienentämistä voitaisiin tarkastella, Juga sanoo.Kuulumme EU:n päästökauppaan ja teemme sen puitteissa päästövähennyksiä joko itse tai ostamalla päästöoikeuksia sieltä, missä päästöjen vähentäminen on kustannustehokkaampaa. Päästökauppajärjestelmä takaa toivotut päästövähennykset EU-tasolla.  

Kotimaisen lihantuotannon ekologisuus on pelkkä myytt

14 Siantuotannon prosessikohtaisen ympäristöarvioinnin tietotarpeet - tuotantosysteemi systeemitason esimerkkien tarpeet: eri tuotantovaiheet Porsitusosasto: rakolattia Porsitusosasto: lämpöpanelit ja lämpölamppu Vieroitusosasto: ruokinta-automaatti pienimmille Välikasvatusosasto: kahta eri kuivarehua Tiineysosasto: liemiruokinta ja esikuivattu säilörehu ruokintajärjestelmät - rehuntuotantojärjestelmät infrastruktuuri rakennukset koneet ja niiden tehot (jauhatus, lannanpoistokaavin, painepesurit): pesut: välineistö ja pesuveden käyttö valaistus: valaistusaika12 h/vrk ilmanvaihto: ruokintatekniikka - hukkaprosentit lannanpoisto:? (raappa: 1 h/vrk) mittakaava hyvin ajankohtainen YVA sta ympäristö- investoin- teihinKuten aiemmin on jo mainittu, käytetään erityisesti kalan, kanan ja sianlihan tuotannossa  tuontirehua. Suomeen tuodaan paljon rehusoijaa, jonka kasvatus Etelä-Amerikassa on johtanut sademetsien hakkuisiin. Sademetsän muokkaaminen pelloksi soijan kasvatukseen aiheuttaa huomattavia määriä kasvihuonekaasupäästöjä (jopa 17.8 kg CO2 eq yhtä kiloa soijapapua kohden, kun soijan päästöt normaalisti ovat alle 1kg CO2 eq). Vaikka kananliha on hiilijalanjäljeltään nautaa pienempi ongelma, edellyttää kanankasvatus nykyisessä mittakaavassa rehuntuontia. Jos lihankulutus Suomessa olisi vähäisempää ja olisi mahdollista käyttää rehuna vain kotimaista rehua, suomalainen lihan tuotanto ei aiheuttaisi sademetsien tuhoutumista. Kotimaisen rehun käyttö lisäisi myös ruoantuotannon omavaraisuusastetta ja vaikuttaisi positiivisesti huoltovarmuuteen.Sitran tuoreessa “1,5 asteen elämäntavat” –selvityksessä vertaillaan eri elintarvikelajien välisiä päästöjä. Kuvion ylin katkoviiva kuvaa nykyistä keskimääräistä kulutusta ja alemmat katkoviivat tavoitteita vuosiin 2030 ja 2050 mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että etenkin lihan ja maitotuotteiden mutta myös kalan ja kananmunien kulutusta on vähennettävä runsaasti, mikäli Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet halutaan saavuttaa. Uutta tutkimustietoa, joka kyseenalaistaisi esimerkiksi lisähakkuiden ilmastovaikutukset, ei ole tullut esille. BIOS-tutkimusyksikön Koneen säätiöltä saamasta rahoituksesta ja sen myöntöperusteista on..

Lihantuotannon ympäristöedut, -haitat ja tavoiteltu vastu

 1. Haastatellut tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että suomalaisella lihalla on etunsa verrattuna erityisesti skandaalinkäryiseen brasilialaiseen lihaan. Brasilialaisen pihvin suurkuluttaja Kiina ilmoitti juuri tavoittelevansa maan lihankulutuksen puolittamista vuoteen 2030 mennessä.
 2. Naapurimaihin verrattuna Suomen päästöt Itämereen erottuvat ikävästi Helsingin Sanomien julkaisemassa fosforikuormaa kuvaavassa kartassa.
 3. Mittaamme itse päästöjämme viranomaisten hyväksymien tarkkailusuunnitelmien mukaan. Ulkopuolinen todentaja varmistaa polttoainemäärien, lämpöarvojen, päästökertoimien ja hiilidioksidipäästöjen oikeellisuuden.
 4. liharotu (englanniksi). Määritelmät: lihantuotannon takia kasvatettava eläinrotu
 5. en Suomessa paras keino? - Naudalla on isot ilmastovaikutukset, mutta luonnonlaitumien laidunnuksella on tärkeä merkitys luonnon..
 6. Luomunaudanlihantuotannon talous tilastot ja mallit Timo Lötjönen, MTT Ruukki Kauko Koikkalainen, MTT Taloustutkimus Esityksen sisältö: 1. Johdanto (mm. uusi luomutuki) 2. Luomun kannattavuus tilastojen

Tutkijan maine vaarassa Helsingin yliopist

Jyväskylän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jyväskylän energiatase 2010 Öljy 1495 GWh Teollisuus 590 GWh Sähkö 65 % Prosessilämpö 35 % Kivihiili 39 GWh Turve 2460 GWh Rakennusten Myös useat kansainväliset vertaisarvioidut tutkimukset ovat todenneet, että vegaaninen ruokavalio on aina sekaruovaliota vähäpäästöisempi ja ympäristöystävällisempi vaihtoehto huolimatta tuotantomenetelmistä. Esimerkiksi erään Oxfordin yliopiston tutkimuksen alkuperäinen tarkoitus oli selvittää, onko olemassa ympäristöystävällistä eläintuotantoa. Kuitenkin jopa vähäpäästöisimmillä eläintuotteilla on suurempi ympäristövaikutus kuin kasvipohjaisilla vastaavilla tuotteilla. Tutkimuksen mukaan ilman lihan ja maidon tuotantoa maa-alan käyttöä voitaisiin vähentää jopa 75%:lla ja silti ruokkia koko planeetan väestö. Tutkimus toteaa myös, että vaikka lihan- ja maidontuotanto vievät 83% maatalouden käytöstä olevasta maa-alasta ja aiheuttavat 60% päästöistä, ne tuottavat vain 18% kaloreista ja 37% proteiinista. Samainen tutkimus korjasi myös usein esitetyn virheellisen väitteen siitä, että nurmirehulla tuotettu liha olisi jotenkin ympäristöystävällistä – punainen liha on aina ympäristön kannalta huonoin valinta tuotantotavoista huolimatta. Lisäksi kalankasvatus on mainettaan pahempi päästöjen aiheuttaja. Lihantuotannon vähentäminen siis vähentäisi suoraan kasvihuonekaasupäästöjä. Maatalouden ilmastonmuutoksen hillintäkeinoja tarkastellaan usein pitkälti tuotannon näkökulmasta Kaikki poikkeamat 33 °C: n lämpötilasta johtavat hätkähdyttäviin ilmastonmuutoksen tuomiin vaikutuksiin kuten biologisen monimuotoisuuden vähenemiseen ja voimakkaampiin ja ennalta arvaamattomiin sääolosuhteisiin. [35] Ilmastonmuutos johtaa myös hedelmällisen maa-alan häviämiseen rannikoilla merenpinnan nousun myötä. Satunnaiset säämallit ja vuodenaikojen muutokset johtavat myös arvaamattomasti viljelyyn. Tuholaiset ja taudinkantajien aiheuttamat sairaudet yleistyvät ja leviävät, kun lämpötila nousee. Kasvukaudet tulevat pidemmiksi viileillä alueilla.

Tahraantumisvaara on myös haastatelluilla tutkijoilla. Reportaasin ilmastoväitteitä on käsitelty niin Aamulehden (”Valio viherpesee tuotantoaan”, 11.3.) kuin Helsingin Sanomienkin (”Vääristely hämärtää viestiä”, 17.3.) pääkirjoitussivulla.Karjatalous tuottaa voimakasta kasvihuonekaasua metaania myös Suomessa. Metaanin määrä lisääntyy ilmakehässä vuosittain merkittävästi, joten metaanin lämmittävä vaikutus vain kasvaa. Päästöistä yli puolet aiheutuu ihmisen toiminnasta.  Kiivas keskustelu lihantuotannon yksityiskohdista ja eroista eri maiden välillä on turhaa, sanoo - Ruokavalioon tehtävät muutokset laskevat sen sijaan jo yksinään ilmastovaikutukset kestävälle.. Valtaosa maatalouteen käytetystä maapinta-alasta, maatalouden aiheuttamasta Itämeren rehevöitymisestä, lajikadosta sekä maankäytöstä johtuvista kasvihuonekaasupäästöistä on seurausta ensisijaisesti eläintuotannosta. Merkittäviä määriä kasvihuonekaasuja syntyy suoraan naudanlihan ja maidon tuotannossa märehtijälle tyypillisinä metaanipäästöinä. Suomessa tuotettu liha vaikuttaa välillisesti rehuntuotannon kautta biodiversiteetin heikkenemiseen myös mm. Amazonin sademetsissä, joten suomalaisen lihan ja kasvatetun kalan ympäristövaikutukset ulottuvat kauas kotimaan rajojen ulkopuolelle. Jos ajatellaan lihantuotannon ja -syönnin ympäristövaikutuksia, ei mielestäni (tai tutkimuksenkaan valossa) liha- ja eläinperäisten tuotteiden syömisestä tarvitse luopua kokonaan

Laiduntaminen (erityisesti ylilaiduntaminen) voi vaikuttaa haitallisesti tiettyihin villieläimiin, esimerkiksi muuttamalla mahdollisuutta suojautua ja muuttamalla ravinnon saantia. Tuotantoeläinten laiduntamisesta johtuva elinympäristön muuttuminen voi kuitenkin hyödyttää myös joitakin luonnonvaraisia eläinlajeja. Esimerkiksi Pohjois-Amerikassa erilaisissa tutkimuksissa on havaittu, että laiduntaminen parantaa joskus hirven, [106] preeriakoiran, [107] marunakanan, [108] muulipeuran[109] [110] ja lukuisten muiden lajien elinympäristöä. Yhdysvalloissa tutkittiin suojelualueita ja todettiin, että noin puolet villieläimistä oli hyötynyt karjan laiduntamisesta alueella. Luonnonvaraisten eläinten monimuotoisuutta voitaneen parantaa ja ylläpitää karjankasvatuksella joissakin paikoissa, kun taas joissakin laiduntamista pitää välttää. Laiduntamisjärjestelmä vaikuttaa usein siihen miten luonnonvaraiset lajit hyötyvät laiduntamista. [111] Lihantuotannon puolestapuhuja on nimittäin tehnyt mittavan uran myös suomalaisten kasvisten puolustajana. - Se olisi ollut ihan samanlainen tilanne, jos UniCafe olisi kieltänyt kotimaiset tomaatit

Lihantuotannon ympäristövaikutukset - Wikipedi

Kertooko Omat ostot -palvelun hiilijalanjälkilaskuri tuotekohtaiset ilmastovaikutukset? Jokainen ostettu ruokakorin tuote on mukana laskennassa. Yksittäisen tuotteen hiilijalanjäljen sijaan laskennassa.. Ajoittain väitetään, että suomalainen naudan kasvatus on kestävää, koska toisin kuin monessa muussa maassa, meillä suuri osa nautojen rehusta on nurmea. Suomalainen nurmi esitetään luonnollisena osana suomalaista ympäristöä. Kyse ei kuitenkaan ole kukkivasta, monipuolisesta luonnonniitystä vaan pellosta, jolla viljan sijaan viljellään muutamaa kylvettyä nurmikasvia. Nurmet ovat Suomessa tyypillisesti osa viljelykiertoa ja vain osa pelloista on pysyvästi nurmiviljelyssä. Nurmetkaan eivät sido hiiltä pysyvästi vaan hiilidioksidia vapautuu nurmiviljelyssäkin. On myös otettava huomioon vaihtoehtoiskustannus. Mikäli eläintuotantoa vähennettäisiin, nämä rehuntuotantoon käytettävät, yleensä keinolannoitetut nurmipellot voisivat vapautua muuhun käyttöön esimerkiksi metsitettäväksi tai hoidettaviksi monimuotoisempina laidunniittyinä (ns. perinnebiotyyppi). Tämä saattaisi pienentää maataloussektorin ympäristövaikutuksia merkittävästi. Hiilivarasto kyllä vähenee vähemmän nurmiviljelyssä kuin pelkässä peltoviljelyssä, mutta nurmet eivät silti ole Suomessa merkittävä hiilivarasto. Pakkauksen rooli ruokahävikin synnyssä Hanna Hartikainen, MTT LOHASPACK-vuosiseminaari 19.3.2013 Ruuan ilmasto- ja ympäristövaikutukset Muu Koulu/työ Vaatteet Hyvnvointi Vapaa-aika Ruoka Asuminen Seppälä Suomen ympäristökeskus SYKE seuraa Suomen ihmistoiminnasta johtuvia ravinnepäästöjä Itämereen ja niiden päästölähteitä. Maatalous on merkittävin päästölähde kaikilla rannikkoalueillamme sekä typen että fosforin osalta. Maatalouden päästöosuus on niin merkittävä, että muiden sektorien vähennyksillä ei ole riittävästi vaikutusta Itämeren tilan kohenemiseen elleivät myös maatalouden päästöt vähene.   

Hannu Oskala Twitterissä: Blogi

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Jos energian saanti on epävarmaa tai sen hintakehityksestä ei ole varmuutta, kiinnostus investoida Suomeen ASF-seminaari Kommenttipuheenvuoro Pia Nybäck, 23.11.2018 HKScan Oyj, Eläinhankinta ja alkutuotanto HKScanin kommenttipuheenvuoro Riskit ASF Virossa Vaikutukset arvoketjuun ja liiketoimintaan 2 Riskit Artikkelissa tarkastellaan suomalaisen eläinperäisen ruoantuotannon ympäristövaikutuksia biodiversiteetin, ilmastonmuutoksen sekä vesistön kannalta tuoreimpaan tutkimustietoon perustuen.17 Haasteet: Prosessitason tieto materiaali-rahavirtoihin linkittyneeksi tämä on osa taloudellisuutta (jopa MIPS näkökulma käyttökelpoinen) tiedon omistus ja hyödyntämisoikeus prosessiomistajalla Systeemikokonaisuuden hallinta (LCM) on välttämätön pohjana tuotantoyksikön infrastruktuuri sivuvirtaketjuineen Ympäristövaikutusarvioinnin (YVA) rinnalle täytyy nostaa - ympäristöinvestointien tilakohtainen suunnitteluTässä yhteydessä tulee huomioida myös se, että nisäkkään syömän ravinnon kaloreista ja proteiineista vain alle 10% siirtyy niiden kehoon. Loppuenergia kuluu eläimen elintoimintojen ylläpitoon ja haihtuu lämpönä – siis jopa 90 prosenttia tuotantoeläimille syötetystä rehusta haihtuu lämpönä taivaan tuuliin. Tämä tarkoittaa sitä, että eläinten kautta kierrättämällä vain pieni osa rehun kalori- ja proteiinimäärästä saadaan eläinkunnan tuotteina ihmisen käyttöön.

Kotimaisen karjatalouden ilmastovaikutukset - Hannele Pulkkinen, Luk

Ennusteyhteistyöllä tehoa elintarviketoimitusketjuun Kyösti Orre 18.9.2013 19.9.2013 KO 1 Esityksen agenda YTL ja sen rooli logistiikassa Tietoa joukkoruokailusta Hävikit elintarvikeketjussa Miten pienentää 6 Koko sektorin ympäristövaikutusarvio Tuotantosuuntien osuudet kotieläintuotannon vesistöjä rehevöittävästä vaikutuksesta ja kotieläintuotannon osuus ketjun kokonaisvaikutuksesta tuotantosuunnittain Tuotantosuunta Osuus kotieläintuotannon kokonaisvaikutuksesta Osuus tuotannon arvosta Kotieläintuotannon osuus ketjun kokonaisvaikutuksesta Kananmunien tuotanto 2% 2% 23% Maidon tuotanto 51% 54% 84% Muu kotieläintuotanto 4% 2% 75% Nautaeläinten tuotanto 31% 6% 88% Siipikarjan tuotanto 1% 20% 16% Sikojen tuotanto 12% 17% 49% Listen to Puhekupla episodes free, on demand. Miksi kulutusvalintojen ilmastovaikutuksista on niin vähän tietoa? Millaisen ilmastokomissaarin EU saa Frans Timmermansista? Mistä sai alkunsa perätön.. Vaikka päästöjen vähentämisen näkökulmasta nurmikiertoa voidaan suositella, ei se suinkaan kompensoi lihantuotannon muita päästöjä. Esimerkiksi naudan päästöt ovat aivan omaa luokkaansa, sillä märehtijänä nauta tuottaa jatkuvasti metaania, joka on hyvin voimakas kasvihuonekaasu. Suurin osa naudan päästöistä aiheutuu siis ruoansulatuksesta, eikä sitä nurmikierrolla saada hiilineutraaliksi. 

Tuotannon ilmastovaikutukset Hele

 1. Taivutus. yks. nom. lihantuotanto, yks. gen. lihantuotannon, yks. part. lihantuotantoa, yks. ill. lihantuotantoon, mon. gen. lihantuotantojen, mon. part. lihantuotantoja, mon. ill. lihantuotantoihin
 2. Professori Aila Vanhatalo uskoo länsimaissakin olevan varaa vähentää lihan ja ylipäätään ruoan kulutusta.
 3. aari, to 18.1.2018 Se
 4. Terveys- ja ilmastovaikutukset. Sivun sisältö
 5. taan ELINKAARI? Meijeri Tyytyväinen kuluttaja
 6. Elintarvikkeet Vegaanitko oikeassa? Kotimaisten elintarvikkeiden materiaalipanokset FIN-MIPS Kotitalous tutkimusprojekti KotiMIPS projekti FIN-MIPS Kotitalous tutkimusprojektin puitteissa tutustuttiin

Nautojen metaanipäästöt

Bosgårdissa lihantuotannon kannattavuutta on parannettu karsimalla välikäsiä. Naudan ilmastovaikutukset ovat WWF:n lihaoppaan mukaan suuret, koska eläimen ruoansulatuksessa.. Toinen reportaasissa esitetty perustelu suomalaisen maidon- ja lihantuotannon ilmastoystävällisyydelle on maatilojen omistamien metsien hiilinielu. Asiantuntijoista tätä lähestymistapaa suosi dosentti Jarmo Juga.

Jotkin laidunmaat eivät sovellu ruokaviljan tuotantoon, mutta karjaa voidaan kasvattaa niillä ilman keinokastelua. Maitosektorin hintarakenteet Tiedotustilaisuus 9.6.2015 Kuluttajatutkimuskeskus, Metsätalo Ari Peltoniemi, Kyösti Arovuori, Jyrki Niemi Kuluttajahintakehitys maitotuotteissa ja muissa tuotteissa vuosina

Länsi-Yhdysvalloissa karjan laiduntaminen on vaikuttanut kielteisesti moniin joenrantojen elinympäristöihin. Laiduntaminen on lisännyt fosfaattien ja nitraattien määrää ja vähentänyt liuenneen hapen määrää. Laiduntaminen on johtanut lämpötilan nousuun, veden sameutumiseen ja rehevöitymiseen sekä lajien monimuotoisuuden vähenemiseen. [48] [49] Rantojen suojelemiseksi tulisi maahan lisätä suoloja ja mineraaleja, alueelle pääsyä rajoittaa kausiluontoisesti ja käyttää vaihtoehtoisia vesilähteitä. [50] [51] [52] Itä-Yhdysvalloissa on todettu, että myös siankasvatuksen jätteet aiheuttavat pahoja vesistön rehevöitymisiä, Mississippi-joki ja Atlantin valtameri (Palmquist et al., 1997) mukaan lukien. Kuitenkin Pohjois-Carolinassa, jossa tehtiin Palmquistin tutkimus, on vähennetty lannan tahattomien päästöjen vaaraa. On myös näyttöä siitä, että ympäristönsuojelu Yhdysvalloissa on parantunut tutkimuksen jälkeen. [53] Lannan ja jätevesihuollon suunnittelu voi auttaa varmistamaan, että vesistöihin päästetään ongelmitta. (Katso Eläinjätteen osa, alla.) Katsaus siipikarjatuotannon talouteen Timo Karhula MTT Taloustutkimus Suomen Siipikarjaliiton vuosikokous- ja seminaaripäivä Tampereella 27. 3.2014 Tuotantomäärät ja ennusteet vuoteen 2020 Tuottaja- ja Asiasanat ilmastonmuutokset; vaikutukset; luonto; talous; ilmastovaikutukset; tulevaisuudenodotukset; skenaariot; sosiaaliset vaikutukset; kasvihuonekaasut; päästöt; energiantuotanto; ympäristötietoisuus.. Varsinaisina maatalouden päästöinä raportoidaan metaani- ja dityppioksidipäästöt tuotantoeläimistä, lannasta ja maaperästä. Lisäksi raportointisektorilla ”maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous” (ns. LULUCF -sektori) raportoidaan hiilidioksidipäästöt maaperästä ja maan kalkitsemisesta sekä energiasektorilla maatalouden energiankäytöstä.  Maatalouden energiankulutus 12.11. 2014 KOTKANTIE 1 MIKKO POSIO Mitä on energia? Energia on voiman, kappaleen tai systeemin kyky tehdä työtä Energian summa on aina vakio, energiaa ei häviä eikä synny Energian

Kuluttajien energianeuvonta auttaa kansalaisia löytämään omaan tilanteeseen sopivia ratkaisuja energian säästämiseksi ja uusiutuvan energiankäytön lisäämiseksi

Jyväskylän energiatase 2012 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 21.1.2014 Sisältö Perustietoa Jyväskylästä Jyväskylän energiatase 2012 Energiankäytön ja energialähteiden Sillä, millaiseen pakkaukseen ruoka on pakattu, on vain vähän merkitystä ruoantuotannon kokonaisvaikutusten kannalta. Yleensä pakkauksen osuus on alle 2% tuotteen elinkaaren kokonaispäästöistä. Pakkauksen osalta merkityksellistä on vain se, että se suojelee tuotetta ruokahävikiltä. Etenkin eläinperäiset ja prosessoidut tuotteet pilaantuvat helposti. FAO:n arvion mukaan jopa kolmannes tuotetusta ruoasta päätyy hävikkiin, jolloin sen tuottamisesta aiheutuneet päästöt ovat syntyneet turhaan. Ruokahävikin ehkäisy onkin yksi helpoimpia keinoja vähentää ruoantuotannon päästöjä.   Vähänkö hyvää! -lautasella Vastuullisen ruoan tuntomerkit Otetaan huomioon ruoan ympäristövaikutukset, ilmastovaikutukset, tuotanto-olosuhteet, terveysvaikutukset. Ruoantuotannon vaikutukset Ruoka kuormittaa Read the latest magazines about Ilmastovaikutukset and discover magazines on Yumpu.com. Metsien hyödyntämisen ilmastovaikutukset ja hiilinielujen kehittyminen

Vaikutukset terveyteen ja ilmastoon HS

Hemtexiltä löydät kaikki kodintekstiilit. Tervetuloa verkkokauppaamme tai lähimpään myymäläämme Tavoitteenamme on vähentää energiantuotantomme hiilidioksidipäästöjä 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Pidemmän aikavälin tavoitteenamme on ilmastoneutraali energiantuotanto.9 Koko sektorin ympäristövaikutusarvio Vesistöjä rehevöittävästä vaikutuksen muodostuminen loppukäyttöön toimitettujen tuoteryhmien ketjuissa kuormituksittain. Tuoteryhmä NH 3 NO x N tot P tot Lihatuotteet 6% 1% 65% 28% Maitotuotteet 4% 1% 64% 31% Ravitsemis ja juomatarjoilupalvelut 3% 2% 67% 28% Viljatuotteet 1% 1% 71% 28% Kasvistuotteet 1% 1% 58% 40% Olut, siideri, virvoitusjuomat ja vedet 1% 1% 66% 32% Hedelmä ja marjatuotteet 2% 2% 56% 40% Alkoholijuomat 1% 1% 66% 32% Kalatuotteet 0% 6% 51% 43%

Ilmastovaikutukset - Finnfun

Current track: Kulutuksen ilmastovaikutukset, Timmermans ja kauramaitokohuKulutuksen ilmastovaikutukset, Timmermans ja kauramaitokohu Ruoantuotannon päästöjä vähennettäessä on yhtä tärkeää vaikuttaa maatalouden tuotantotapojen kehittämisen lisäksi myös ruoan kulutukseen. Länsimaissa syödään nykyisin aivan liikaa ja tämä näkyy etenkin liian suurena lihan kulutuksena. Esimerkiksi suomalaisten keskimääräisen liha-annoksen koko on kasvanut huomattavasti viime vuosikymmeninä. Suomalainen syö keskimäärin jopa yli 80 kiloa lihaa vuodessa. Ravitsemuksellisesti näin suuri lihankulutus ei ole perusteltavissa. Hiljattain julkaistun THL:n FinRavinto 2017 -tutkimuksen mukaan suomalaisista miehistä kahdeksan kymmenestä syö lihaa yli suositusten – josta punaista lihaa jopa seitsemän kertaa suosituksia enemmän. Naisistakin neljännes syö punaista lihaa suosituksia enemmän. Lihavalmisteita ja punaista lihaa ei tulisi käyttää enempää kuin 500g viikossa (kypsää lihaa). Tämä on siis maksimi, jonka ylittäminen on terveydelle haitallista. Terveydelle tarpeellinen proteiinintarve voidaan kattaa jo paljon pienemmillä lihamäärillä, tai tarve voidaan tyydyttää kokonaan kasviproteiinilla. Tosiasia on, että niin annoskokojen pienentäminen vastaamaan todellista tarvetta kuin lihan vaihtaminen kasviproteiiniin pienentävät sekä ruokakustannuksia että hiilijalanjälkeä – ja samalla ehkäisevät monia terveysongelmia ja siten laskevat elintasosairauksista johtuvia terveydenhoitomenoja. ENVIMAT - Suomen kansantaloudenmateriaalivirtojen ympäristövaikutusten arviointi Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus 7 10 2009 Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous 7.10.2009 Suomen kestävän kehityksen Virhe:

Kulutuksen ilmastovaikutukset Free Listening on SoundClou

Naudanlihan ympäristövaikutukset Suomessa: näin se eroaa

Lihantuotannon ilmastovaikutukset liittyvät vahvasti metaaniin, jota pelloilla märehtivät naudat ja lampaat tuottavat. Metaani on 20 kertaa hiilidioksidia voimakkaampi kasvihuonekaasu.. Suomen oloissa lihantuotannon vaihtaminen kasviproteiinin kasvattamiseen ei ole yksioikoista. Ruokavalioiden ilmastovaikutukset myös vähenevät, kun lihan määrä ruokavalioissa pienenee

Kulutuksen ilmastovaikutukset, Timmermans ja Mixclou

 1. FAO arvioi ihmisten aiheuttaman osuuden olevan 18 prosenttia. [54] Tähän lukuun sisältyy munien, villan ja maitotuotteiden tuotanto, pelkästään lihantuotannosta johtuva osuus on huomattavasti pienempi, kuten raportin tiedoista ilmenee. Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli on arvioinut, että maatalouden (myös karjan, elintarvikekasvien, biopolttoaineiden ja muun tuotannon) osuus eri alojen päästöistä on noin 10–12 prosenttia koko maailman ihmisten aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä vuonna 2005 [55] ja vuonna 2010. [56]
 2. 32 отметок «Нравится», 0 комментариев — K-ryhmä (@kryhma) в Instagram: «Millaiset ilmastovaikutukset ruokaostoksillasi on? K-Ostokset-palvelusta löytyy nyt
 3. aari 12.11.2013 Kati Kastinen, LTK Suvali3 Lihaketjun alkutuotannon laatujärjestelmät -hanke Toteuttajat
 4. Maa ja metsätalouden sekä muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöskenaariot Tutkimusryhmä MTT: Kristiina Regina, Martti Esala, Helena Kahiluoto, Heikki Lehtonen, Jouni Nousiainen, Taru Palosuo, Marketta

Lannanlevitykseen käytetyt turvesuot

Näin arvioit sijoitustesi ilmastovaikutukset. Yksi tapa ymmärtää sijoitusten ilmastovaikutuksia on määrittää sijoitusten hiilijalanjälki. Sijoittajan näkökulmasta sijoituskohteiden päästöjen arvioinnissa.. Ravitsemuksellisesti tasapainoisia lounasannoksia vertailleen suomalaistutkimuksen mukaan sekaruokalounaat kuormittavat ilmastoa 2–3-kertaisesti verrattuna kasvisaterioihin. 

Ilmastonmuutoksen torjunnassa on välttämätöntä ottaa huomioon kaikki päästöt ja nielut. Sen sijaan metsänkasvun jyvittämistä karjatalouden eduksi Suomessa on vaikea perustella. Metsä ja lihantuotannon ilmastovaikutukset ovat erilliset kysymykset. Karjatalouksien vertailu on kyllin hankalaa ilman metsiäkin. MAIDONTUOTANNON TUOTANTOKUSTANNUS, Vuosi 2016 Laskelmat mukaeltu Tuottopehtorista http://www.proagria.fi/tuottopehtori/ Tuotot / lehmä Maito (4,3%, netto) litraa 0,380 7680 2918 9600 3648 Kansallinen tuki Myöskään luomutuotannolla ei ole merkittävää päästöjä vähentävää merkitystä. Vaikka luomutuotannossa väkilannoitteiden päästöt jäävät pois, vaatii se suuremman peltopinta-alan tuottaakseen tehotuotantoa vastaavan sadon, mikä tarkoittaa myös enemmän kaadettua metsää. Useat tutkimukset ovatkin todenneet, että riippuen tuotantotavoista luomu on usein ilmaston kannalta jopa huonompi vaihtoehto kuin tehotuotanto, kun päästöt suhteutetaan tuotetun sadon määrään.

Lihan vähentäminen lautaselta on ilmastoteko - Savon Sanoma

 1. taa. Prosessimme läpi kulkee vuosittain leijonanosa suomalaisen lihantuotannon eläinperäisistä sivutuotteista
 2. en
 3. Ojitettujen suometsien ilmastovaikutukset ovat epävarmempia ja vaihtelevat suotyypin mukaan. Siikaneva. Kuva: Janne Rinne
 4. Ilmastovaikutukset

Nurmirehun käytön vaikutus päästöihin

Huoltovarmuudella perustellaan myös erittäin ongelmallisen lihantuotannon tukemista, vaikka huoltovarmuusmielessä paljon parempia proteiinilähteitä ovat pavut ja muut kasvisperäiset proteiinit Maataloudessa ilmastovaikutukset liittyvät paljon laajempaan kirjoon kasvihuonekaasuja kuin Siis tuonnissa on lihantuotannon taustana oleva rehuntuotanto mukana yhdessä solmussa, kun taas.. Опубликовано: 2015-12-29 Продолжительность: 03:50 Ilmastopaneeli julkaisi selvityksen metsien käytön ilmastovaikutuksista ja hiilinieluista 4.12.2015 Lihatilan tuotantoratkaisut ja riskien hallinta Jarkko Niemi MTT taloustutkimus Asiana pihvi-seminaari 11.10.2012 Tampere Esityksen sisältö Tilatason taloustutkimuksia MTT:ssä Esimerkkinä tuloksia sikahankkeista

Kriteerit vastuullisesti tuotetuille elintarvikkeille Elina Ovaskainen, Motiva Oy 22.3.2017 Motiva 1 Koottu opas elintarvikehankintoihin Opas kattaa seuraavat tuoteryhmät: ravintorasvat ja kasviöljyt kasvikset Vuonna 2019 fossiilisen energiantuotantomme hiilidioksidipäästöt 3,3 miljoonaa tonnia laskivat hieman edellisvuoden (3,5 miljoonaa tonnia) tasolta.Ilmakehään vapautuvan metaanin määrän vähentämiseen on keinoja. Naudan ruoansulatuksen parantaminen vähentää metaanin pääsyä ilmakehään. Naudan rehu voidaan jauhaa hienommaksi ja siten nopeuttaa ruoansulatusta ja vähentää ruoansulatukseen kuluvaa energiaa. Nautojen ruokavalioon voidaan lisätä valkosipulia, joka estää suolistossa olevia mikro-organismeja tuottamasta metaania. [38] Kun tutkijat lisäsivät lehmien ruokavalioon metaanipäästöjä vähentävää 3-nitrooksipropanolia, karjan paino lisääntyi, koska eläimet käyttivät vähemmän energiaa ruoan sulattamiseen. [39] Tutkimuksia on tehty lisäämällä runsaasti tanniinia sisältäviä kasveja märehtijöiden ruokavalioon, mikä myöskin vähentää nautojen metaanipäästöjä. [38] Naudan metaanipäästöjen vähentämiseen tähtäävät keinot eivät ole olleet kustannustehokkaita, mikä estää nykyisiä viljelijöitä ja karjankasvattajia ottamasta niitä käyttöön. Pohjois-Pohjanmaan elintarviketalous tilastojen valossa Pohjois-Pohjanmaan elintarviketalous 2016 nousuun! Erityisasiantuntija Ari Näpänkangas Elintarviketeollisuus elintarvikkeiden valmistus (TOL 10) Suomalaisessa poliittisessa keskustelussa on jo jonkin aikaa vaadittu entistä enemmän toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ympäristön suojelemiseksi, mutta konkreettiset toimet ovat jääneet vähäisiksi. Yksi merkittävimmistä tekijöistä, johon ei uskalleta puuttua, ovat suomalaisen lihantuotannon ilmasto- ja ympäristövaikutukset. 

Ruoka ravitsee, maistuu hyvältä ja on elämälle välttämätöntä. Ruoka myös puhuttaa ja nyt otsikoissa ovat erityisesti eläinperäisen ruuan ja varsinkin lihantuotannon ilmastovaikutukset Jyväskylän energiatase 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 11.2.2016 Sisältö Jyväskylän energiatase 2014 Energialähteet ja energiankäyttö Uusiutuva energia Sähkönkulutus Vapaaseen eläintuotantoon tarvitaan laiduntamista varten maata. Joissakin paikoissa tämä on johtanut maankäytön muutoksiin. FAO:n mukaan "Karjatilan aiheuttama metsien häviäminen on yksi tärkeimmistä syistä eräiden ainutlaatuisten kasvi- ja eläinlajien häviämiseen Keski- ja Etelä-Amerikan trooppisissa sademetsissä sekä hiilidioksidin vapautuminen ilmakehään." [16]

Väittely lihantuotannon eroista vie väärään suuntaan Lapinkansa

Käytämme SF6-kaasua eli rikkiheksafluoridia sähkölaitteistoissa eristysaineena sekä valokaaren sammutusaineena. Käytämme kaasua vain suljetuissa systeemeissä. Huolehdimme SF6-laitteistojen tiiviydestä, kaasun talteenotosta ja kierrätyksestä sekä seuraamme kaasutasetta säännöllisesti. Tavoitteenamme on, että SF6-päästöt kojeistoista ovat alle 0,25 prosenttia kaasun kokonaismäärästä. Vuonna 2019 saavutimme tavoitteet, sillä päästöt olivat 0,24 prosenttia kokonaismäärästä (2018: 0,06 prosenttia).   Lihasektorin hintarakenteet Ruokamarkkinoiden toimivuus ja elintarvikkeiden hinnanmuodostus Suomessa tutkimushanke Tiedotustilaisuus 10.6.2014 Jyrki Niemi, Ari Peltoniemi, Kyösti Arovuori Tutkimushanke:

Märehtijöiden suolistokäymisestä aiheutuvia metaanipäästöjä voidaa hillitä mm. geneettisellä valinnalla, [67] [68] rokottamalla,[69] [70] ruokavalion muuntamisella ja laiduntamisjärjestelyillä. [71] [72] [73] Typpioksidien päästöjä voidaan vähentää typpilannoitteiden liiallisen käytön välttämisellä ja sopivien lannan käsittelymenetelmien käyttöönotolla. [74] [75] Kotieläintuotannon hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tarvitaan tehokkaampia tuotantotapoja, jotta maatalouden aiheuttama paine metsän kaatamiseksi vähenisi, erityisesti Latinalaisessa Amerikassa. Fossiilisten polttoaineiden kulutusta pitää vähentää ja lisätä hiilen sitomista maaperään. [76] Australian tiedemiehet ovat huomanneet, että merilevän lisääminen karjan ruokavalioon voi vähentää metaania jopa 99 %:lla ja ilmoitti, että 3 % merileviä sisältävä ruokavalio pienensi metaanin tuottoa 80 %. [77] Maan laadun heikkeneminen voi johtua liiallisesta laiduntamisesta, koska eläimet poistavat maaperästä paljon tarpeellisia ravintoaineita nopeammin kuin maa toipuu.[18] Vuonna 2002 Yhdysvaltain maankäytön toimisto (Bureau of Land Management) tutki laidunmaiden terveyttä. Kun noin kolmasosa oli arvioitu, BLM arvioi, että 16 prosenttia laitumista ei täyttänyt terveysvaatimuksia nykyisten laiduntamistapojen tai laiduntamistäärien vuoksi.[19] Liialliseen laiduntamiseen liittyvä maaperän eroosio on suuri ongelma monilla maailman kuivilla alueilla. [20] Yhdysvalloissa kuitenkin maaperä kuluu vähemmän karjan kasvatukseen käytetyillä laidunmailla kuin viljan tuotantoon käytetyillä mailla. [21] Suomen maa- ja elintarviketalous 2016/17 Luke, Talous ja yhteiskunta 1 Elintarvikkeiden ja juomien kulutusmenot milj. euroa käyvin hinnoin 2014 2015 %-muutos Yhteensä 23 334 23 298 0 Elintarvikkeet* 12 Puhekupla. Kulutuksen ilmastovaikutukset, Timmermans ja kauramaitokohu. 09 Ekim 2019. 00:36:21 Ihminen on valjastanut käyttöönsä jopa noin 72 prosenttia planeetan jäättömästä maapinta-alasta. Viime vuosikymmeninä nopeasti lisääntynyt maankäyttö on nopeuttanut ilmaston lämpenemistä, aavikoitumista ja elinympäristöjen köyhtymistä ennennäkemättömällä tavalla. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli emme muuta tapaamme käyttää maata, ilmastokriisi ei ole ratkaistavissa. Meidän on siirryttävä vähintään nykyistä parempiin maatalouden tuotantotapoihin, pienempiin metsähakkuisiin ja kasvispainotteiseen ruokavalioon.

Yhdysvalloissa märehtijöiden metaanipäästöjen[63] arvioidaan laskeneen noin 17 prosenttia vuodesta 1980 vuoteen 2012. [64] Maailmanlaajuisesti eläinten suolistokäymisen osuus on noin 27 prosenttia ihmisen toiminnan aiheuttista metaanipäästöisä, [65] ja metaanin osuus on noin 32-40 prosenttia maatalouden kasvihuonekaasupäästöistä. [66] Metaanipäästöjen lämpövaikutus on äskettäin arvioitu 35 kertaiseksi vastaavaan hiilidioksidin massaan verrattuna. [65] Metaanipäästöjen suuruudesta huolimatta metaanin nykyinen vaikutus ilmaston lämpenemiseen on melko pieni. Tämä johtuu siitä, että metaani hajoaa nopeasti. Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on kasvanut huomattavasti. [65] Onko bioenergian käyttö aina kestävää kehitystä? Juhani Ruuskanen Itä-Suomen yliopisto Ympäristötieteen laitos MITÄ ON KESTÄVÄ KEHITYS? Vakiintuneen määritelmän mukaan kestävä kehitys on kehitystä, joka Hyvää Suomesta- Saarioisilta 21.3.2013 Mirja Lonka Saarioinen yrityksenä Saarioinen Oy on kotimainen, yksityisessä omistuksessa oleva elintarvikealan yritys. Vuonna 1957 käynnistettiin Saarioinen Oy:n On tärkeää huomioida, että maatalousmaa voi oikein hoidettuna toimia myös hiilinieluna. Maatalousmaaperän hiilensidonnasta on esitetty arvioita globaalilla tasolla ja jos kyseistä arviota peltojen globaalista hiilensidontakyvystä sovelletaan karkeasti Suomen peltohehtaareihin, saadaan teoreettiseksi päästövähennysmahdollisuudeksi noin 1–10 miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä vastaava määrä. Todellinen vähennysmahdollisuus lienee muutaman miljoonan hiilidioksiditonnin luokkaa.

Naudassa muhii merkittävä mahdollisuus - lihantuotannon päästöjä

ENERGIATIETOINEN KULUTTAJA -KALVOSARJA Energia on elämää käytä sitä järkevästi Kauppa- ja teollisuusministeriö on tukenut kalvosarjan tuotantoa. Energia on elämää. Käytä sitä järkevästi. Mihin käytämme Tutkittua tietoa mallasohran viljelystä ympäristövaikutusten näkökulmasta Yrjö Virtanen, vanhempi tutkija, MTT Ohrasta olueksi -ketjun ympäristövaikutusten arviointi Elinkaariarviointi (LCA) Luonnon resurssit Reportaasissa haastateltu Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Juha-Matti Katajajuuri mainitsee tutkimuksen, joka kiistää yhteenvedon väittämän. Tutkimuksen tekijät, LUKEn Jaakko Heikkinen ja Kristiina Regina, toteavat, että nurmet ovat pikemminkin hiilen lähteitä eivätkä nieluja. Hintariskien hallinta sika- ja siipikarjatuotannossa Jarkko Niemi, Sami Myyrä ja Katriina Heinola, MTT taloustutkimus Johdanto Sika- ja siipikarjatalouteen yritysten taloudelliset tulokset vaihtelevat

Suomeen tuodun rehun vaikutus metsäkatoon muualla 

Lihantuotantomoduulissa saat käyttöösi laajan lihantuotannon aloitussivun, jossa näet kootusti lihakarjasi avainluvut sekä muita karjan tietoja. Lue lisää Lähteet: Eläinten terveys ETT ry Euroopan lääkeviraston raportti Ruokavirasto Lihantuotannon hyvät toimintatavat - Broileriketju Lihantuotannon hyvät toimintatavat.. Iso osa yhdis-tetyn maidon- ja lihantuotannon ympäristövaikutuksista voidaan nimittäin laskea maidontuotannon kuormitukseksi. Tällaisesta ketjusta tulevan naudanlihan ilmastovaikutukset ovat.. Ilmastovaikutuksia vai vesistönsuojelua? Juha Grönroos ja Tuuli Myllymaa Suomen ympäristökeskus JaloJäte päätösseminaari 2.12.2010, Mikkeli Etelä Savon biomassat TARKASTELUN ULKOPUOLELLE JÄTETYT TOIMINNOT: Yhteenveto sanoo suomalaisen maatalouden olevan ”globaalisti ehkä hiilineutraalein mahdollinen”. Epämääräisen väitteen tueksi esitetään, että maatiloilla on metsää ja että nurmilaitumet ovat hiilinieluja. Hiilinieluväitteelle ei löydy tukea haastatteluista, eikä yhteenvedossa viitata tutkimuksiin. 

Seuraavassa käymme läpi suomalaisen eläinperäisen ruoantuotannon ympäristövaikutuksia eri näkökulmista viimeisimpään tutkimukseen perustuen. Kirjoitus on jaettu neljään pääteemaan: vaikutukset biodiversiteettiin, ilmastoon ja vesistöihin sekä ruokavalion merkitykseen.Vaikka tämä on ollut tiedossa, on turvepeltojen pinta-ala Suomessa noussut yli 40 000 hehtaaria vuosien 2000-2014 välisenä aikana. Turvepeltoja on Suomessa raivattu ennen kaikkea maidon- ja naudanlihantuotannon oheisvaikutuksena. Tämä johtuu siitä, että Suomen lainsäädäntö edellyttää, että eläintilalla on riittävä määrä peltopinta-alaa, jonne eläinten tuottama lanta voidaan levittää. Lain tarkoituksena on ollut vähentää maatalouden päästöjä vesistöihin. Maataloustuet ja tilojen kasvaminen ovat kuitenkin luoneet kannusteet uusien peltojen raivaukseen. Tätä uutta peltopinta-alaa on raivattu erityisesti pohjoisen turvealueilla. Kaiken lisäksi turvepeltojen raivaaminen aiheuttaa myös päästöjä vesistöihin.  Otamme lihantuotannon ja sen ilmastovaikutuksiin liittyvän keskustelun vakavasti ja raken Lihantuotannon merkittävämpiä globaaleja ympäristövaikutuksia ovat luonnon monimuotoisuuden.. Pienhiukkasten ilmastovaikutukset kaipaavat vielä kartoitusta. Published: 19 December 2019

Ilmastonmuutos ja maataloutemme nykytila ja muutos. Sirpa Kurppa MTT Biotekniikka ja elintarviketutkimus Kestävän biotalouden tiimi

Yliopisto-lehti on kaikille tarkoitettu, monipuolinen tiedelehti Helsingin yliopistosta.Tilaa ja rakastu tieteeseen. Yksilön elämäntapoja tarkastellessa muutokset ruokavaliossa ja matkustustavoissa vaikuttavat eniten yksilön hiilijalanjälkeen.  MTT Maaninka Nurmitutkimus Perttu Virkajärvi Maarit Hyrkäs, Kirsi Järvenranta, Johanna Kanninen, Panu Korhonen, Sanna Kykkänen& Mari Räty Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 14-4-2014 MTT Agrifood Research Katumaasturit ovat ilmastolle tuhoisa turhake. Niiden yleistyminen kumoaa sähköautojen positiiviset ilmastovaikutukset Marraskuussa 2017 15364 tutkijaa allekirjoitti varoituksen ihmiskunnalle, jossa vaadittiin muun muassa merkittävästi vähentämään henkeä kohti laskettua lihan kulutusta. [10] Siirtyminen lihattomiin ruokavalioihin vaikuttaa myös ainoalta turvalliselta vaihtoehdolta ruokkia kasvavaa väestöä ilman metsän hävittämistä.

Maatalouden riskienhallinta ja siihen käytettävät välineet Olli Niskanen Riskinhallinnan tarve kasvaa 2 6.2.2019 Ad-Hoc Ex-post tukipaketit Ad-Hoc = tätä tarkoitusta varten Ex-post = tapahtuman jälkeen Arla nollaa maidon hiilijalanjäljen askel kerrallaan - kaikilla Arla Suomen maitotiloilla kartoitetaan ilmastovaikutukset ensi vuonna Lisäksi PM10:lle (hiukkaset, joiden halkaisija on alle 10 mikrometriä) altistuminen voi aiheuttaa sairauksia, jotka vaikuttavat ylimpiin hengitysteihin. [88] Viljelijät eivät kuitenkaan ole ainoita näille haitallisille sivutuotteille altistujia. Yhdysvalloissa on huomattu suurten karjojen (yli 1000 eläintä, jotka ovat kytkettyinä yli 45 päivää vuodessa), ruokinnan vaikuttavan haitallisesti myös lähialueen asukkaiden hengityselinten terveyteen. [89] Keskitetty sikojen syöttö päästää ilmaan epäpuhtauksia suljetuista rakennuksista, lantakuopista ja kaatopaikoista. Näistä toiminnoista peräisin olevat ilman epäpuhtaudet ovat aiheuttaneet akuutteja fyysisiä oireita, kuten hengityselinten sairauksia, hengityksen vinkumista, hengityksen lisääntymistä ja silmien ja nenän ärsytystä. [90] [91] [92] Tämä pitkäaikainen altistuminen ilmassa oleville eläinperäisille hiukkasille, kuten sikojen pölylle, aiheuttaa suurten tulehdusta aiheuttavien solutulvien pääsyä hengitysteihin. [93] Ne, jotka ovat lähellä suuria karjan ruokkimoita, saattavat altistua näiden sivutuotteiden kohonneille tasoille, mikä voi johtaa huonoon terveyteen ja hengitysteihin. Eläinten kasvattaminen ihmisravinnoksi on noin 40 % teollisuusmaiden maataloustuotannon kokonaismäärästä. Laiduntaminen vie 26 % maapallon jäättömästä maanpäällisestä pinnasta ja rehukasvien tuotanto vie noin kolmanneksen kaikista viljelysmaista. [17] Ruotsin sikatuotannon ilmastovaikutukset ovat pienentyneet 22 prosenttia noin 15 vuodessa. Taustalla vaikuttavat sekä tuotannon tehostuminen että uudenlaiset rehut. #maatalous

Nature-lehden vuonna 2018 tehdyn tutkimuksen mukaan lihan kulutuksen merkittävä väheneminen on välttämätöntä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, varsinkin kun väestö lisääntyy ennustetulla 2,3 miljardilla vuosisadan puoliväliin mennessä. [84] Lääketieteellinen lehti Lancet suositteli vuonna lihan kulutuksen vähentämistä 50 prosentilla ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. [85] Carunan kumppanina ilmastovaikutukset-selvityksessä toimii kestävän liiketoiminnan Uusiutuvan energian tuotannon lisääminen on tärkeässä roolissa taistelussa ilmastonmuutosta vastaa - Carunan.. Lihantuotannosta saatavien ympäristöhyötyjen joukossa on muun muassa muuten hukkaan menevien materiaalien käyttäminen korkean proteiinipitoisuuden omaavan ruoan tuottamiseen. Esimerkiksi Elferink et al. toteaa, että "70 prosenttia Alankomaiden rehuteollisuudessa käytetystä raaka-aineesta on peräisin elintarviketeollisuudesta." [115] Esimerkki jätteen käyttämisestä on etanolin valmistuksesta jäävän mäskin syöttäminen karjalle. [116] Esimerkiksi ohran ja vehnän olkia käytetään pahnoina (erityisesti syötäviksi tarkoitettujen suurten märehtijöiden jalostuksessa), [117] [118] [119]Myös pieniä märehtijöitä laidunnetaan joskus sellaisilla niityillä, joilla kasvaa ihmisille syömäkelvottomia kasveja. Jätehuolto ja ravinnejalanjälki Jenni Ypyä, MTT Kaisa Grönman, LUT 21.11.2013 Esityssisältö Miksi huomio ravinteisiin? Miten päästään kestävään ravinnetalouteen? Ravinnejalanjälki Ravinteet jätevirroissa

Nautataloutta perustellaan usein myös sillä, että märehtijä pystyy muuttamaan ruohoa ihmisravinnoksi kelpaavaksi proteiiniksi, maidoksi ja lihaksi. Tässä on kuitenkin kyse poikkeuksellisista olosuhteista teollisen lihantuotannon joukossa eikä syy ole perusteltu Suomen olosuhteissa. Laitumena ja rehupeltona on nimittäin paljon täysin viljelykelpoista maatalousmaata, jolla voisi kasvattaa ruokakasveja ihmisille. Ojitettujen suometsien ilmastovaikutukset ovat epävarmempia ja vaihtelevat suotyypin mukaan. Tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin, miten soiden muokkaaminen muuttaa kasvihuonekaasujen.. Kuva: Turvepeltojen raivaamisen ilmastovaikutukset (lähde: Luke). Tässä on kuitenkin kyse poikkeuksellisista olosuhteista teollisen lihantuotannon joukossa eikä syy ole perusteltu Suomen.. Maatalous ja ilmastonmuutos Maatalous ja ilmastonmuutos -seminaari Lapuan kaupunki, Kulttuurikeskus Vanha Paukku, 15.4.2011 klo 9.45 15.45 Kurppa Sirpa MTT Kestävä biotalous -tiimi 18.4.2011 Ilmastomuutos

Sikatalouden tulosseminaari 2014 Tampere 4.11.2014 Ari Nopanen Toimitusjohtaja ProAgria Liha Osaamiskeskus p. 0400-432582 ari.nopanen@proagria.fi Toimintaympäristö ja markkinat jatkuvassa muutoksessa Alkuvuodesta Lihan tuotannolla on useissa selvityksissä todettu olevan ruokaketjun merkittävin ympäristövaikutus. Lihantuotannon vähentämiseen löytyy myös terveysperusteisia ja eettisiä syitä Lihantuotannon ympäristövaikutukset vaihtelevat eri puolilla maailmaa maataloudessa käytettyjen toimintatapojen vuoksi. Kaikilla maatalouskäytännöillä on havaittu olevan erilaisia ympäristövaikutuksia. Lihantuotannossa käytetyt fossiiliset polttoaineet, eläinten metaani, jätevesi sekä veden ja maankäyttö vaikuttavat ympäristöön. Lihaa tuotetaan erilaisilla menetelmillä, kuten luonnonmukaisella viljelyllä, vapaalla viljelyllä, intensiivisellä kotieläintuotannolla, toimeentulon maataloudella, metsästyksellä ja kalastuksella . — Virheelliset väittämät uhkaavat vaarantaa yritysten tukeman tutkimuksen maineen ylipäätään. Herää mielikuva ostetuista faktoista, Rydenfelt sanoo.

Lue lisää:Ilmastonmuutos ja naudanlihan tuotanto Suomessa -reportaasi. Tutkija Henrik Rydenfeltin blogikirjoitus aiheesta. Pitkäaikaistutkimus suomalaisen maatalousmaaperän hiilivarannoista: Jaakko Heikkinen, Elise Ketoja, Visa Nuutinen ja Kristiina Regina: Declining trend of carbon in Finnish cropland soils in 1979–2009. Global Change Biology, 2013, 19. ePressi.com on kotimainen tiedotejakelupalvelu, jonka kautta julkaiset lehdistötiedotteita helposti ja nopeasti, ja tavoitat laajasti eri alojen mediat

Muutokset suomalaisten lihan- ja kasvisten kulutuksessa - Onko syömisemme kestävää ja mitkä ovat sen ympäristövaikutukset? Juha-Matti Katajajuuri Vanhempi tutkija Biotekniikka- ja elintarviketutkimus juha-matti.katajajuuri@mtt.fi 8 Koko sektorin ympäristövaikutusarvio Ilmastonmuutosvaikutuksen muodostuminen loppukäyttöön toimitetuissa tuoteryhmissä kuormituksittain Tuoteryhmä CH4 CO2-fos N2O PFC (CO2ekv) Lihatuotteet 31% 27% 41% 2% Maitotuotteet 36% 27% 37% 0% Ravitsemis- ja juomatarjoilupalvelut 21% 55% 23% 2% Viljatuotteet 5% 40% 55% 0% Kasvistuotteet 5% 67% 28% 0% Olut, siideri, virvoitusjuomat ja vedet 4% 56% 40% 0% Hedelmä- ja marjatuotteet 12% 61% 26% 1% Alkoholijuomat 4% 56% 40% 0% Kalatuotteet 4% 86% 9% 0% Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7) Yhteenveto Elintarviketeollisuusliiton vuonna 2007 toteuttamasta ympäristökyselystä Elintarviketeollisuusliitto kokosi vuonna 2006 ensimmäisen teollisuuden yhteisen Ilmastovaikutukset ovat tuoneet oman painonsa vastuullisen ruokavalion koostamiseen. Jatkuva mietintä yksittäisten tuotevalintojen välillä on kuitenkin hankalaa ja aikaa vievää, ja lopputulos voi olla.. Nämä maatalouden maankäytölle määritellyt toimenpiteet eivät ole vaikutuksiltaan läheskään riittäviä, jotta niillä saataisiin aikaan merkittäviä päästöleikkauksia. 

Ilmastovaikutukset 2 artikkelia. Mitkä ovat biodieselin ilmastovaikutukset? 8.3.2013mielipide. Tiede tarvitsee keskustelua Lihantuotannon lopettaminen ei tee biopolttoainetuotannosta mellä yhtään sen kannattavampaa. Päinvastoin, on taloudellisuuden kannalta oleellista, että sen sivutuotteet päätyvät rehuksi Suomen maatalouden ja suomalaisten kuluttaman ruoan päästöjä voidaan vähentää mm. seuraavin keinoin:

Rehevöittävät vaikutukset ovat ruoan tuotannon merkittävin ympäristövaikutus. Kuluttamamme ruoan ilmastovaikutukset ovat keskimäärin samaa suuruusluokkaa kuin asumisemme ja liikkumisemme.. Laiduntamisen ympäristövaikutukset voivat olla positiivisia tai negatiivisia, riippuen hoidon laadusta [22] ja laiduntamisella voi olla erilainen vaikutus eri maaperiin [23] ja erilaisiin kasveihin. [24] Laiduntaminen voi joskus vähentää ja joskus lisätä nurmen ekosysteemien biologista monimuotoisuutta. [25] [26] Tutkimuksessa, jossa verrattiin Yhdysvaltojen laidunmaita ja muita nurmikoita, todettiin laidunmaissa olevan jonkin verran alhaisempi hiilipitoisuus, mutta korkeampi typpipitoisuus. [27] Sitä vastoin toisessa tutkimuksessa todettiin, että laidunnetussa maaperässä oli enemmän orgaanista hiiltä ja enemmän typpeä kuin laiduntamattomilla mailla. [28] Yhdysvaltojen Piemonten alueen aikaisemmin heikentyneessä maaperässä hyvin hoidettu laiduntaminen johti sekä hiilen että typen sekvestraation (talteenoton) voimistumiseen verrattuna laiduntamattomaan maahan. [29] Tällainen hiilen ja typen sekvestraation lisääntyminen voi auttaa vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä. Joissakin tapauksissa ekosysteemin tuottavuus voi lisääntyä laiduntamisen vaikutuksesta ravinnekiertoon. [30] Noin 90 % mikrobilääkkeiden kokonaiskäytöstä Yhdysvalloissa oli muuhun kuin terapeuttiseen tarkoitukseen maataloustuotannossa. [112] Karjankasvatuksessa on havaittu bakteerien lisääntynyttä antibioottiresistenssiä [113] ja useille mikrobilääkkeille resistenttien mikrobien syntymiseen (superbug). [114] Ilmastovaikutusten viestintä elintarvikealalla 29.1.2015 LYNET-seminaari Yritysten yhteiskuntavastuu Hannele Pulkkinen Hanna Hartikainen Juha-Matti Katajajuuri Ilmastovaikutusten viestintä elintarvikealalla Haastatteluihin ei sisälly ongelmia myöskään viestinnän etiikan tutkijan Henrik Rydenfeltin mielestä. Viestinnän eettisen neuvottelukunnan varapuheenjohtajana toimiva Rydenfelt pitää kuitenkin huolestuttavana sitä, ettei raportin yhteenveto perustu asiantuntijoiden analyysiin.

Metsäpaloilla raportoitua suuremmat ilmastovaikutukset. by Greenpeace Suomi Lihan kysynnän muutokset voivat muuttaa lihantuotannon ympäristöhaittoja vaikuttamalla siihen, kuinka paljon lihaa tuotetaan. On arvioitu, että maailmanlaajuinen lihan kulutus voi kaksinkertaistua vuosina 2000–2050, lähinnä maailman väestön lisääntymisen seurauksena, mutta myös osittain lihan kulutuksen lisääntyessä asukasta kohden (suuri osa kulutuksesta henkeä kohden kasvaa kehitysmaissa). [13] Siipikarjanlihan maailmanlaajuinen tuotanto ja kulutus ovat viime aikoina kasvaneet yli viisi prosenttia. [13] Trendit vaihtelevat karjankasvatusalalla. Esimerkiksi sianlihan kokonaiskulutus henkeä kohti on lisääntynyt viime aikoina (lähes kokonaan Kiinan kulutuksen muutosten vuoksi), kun taas märehtijöiden lihan henkeä kohti laskettu kokonaiskulutus on laskenut. [13] Mittatikun uudet sovellukset Juha Matti Katajajuuri MTT Biotekniikka ja elintarviketutkimus Elintarvikeketjun vastuullisuuden (CSR) kehittäminen ja tuotteistaminen vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa Suomessa ei ylilaidunneta, tuhlata vesivaroja, aiheuteta eroosiota eikä kaadeta ikimetsiä laidunten tieltä. 

Suomen maatalouden muutos EU-aikana Professori Jyrki Niemi Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT Latokartanonkaari 9 00790 Helsinki, Finland e-mail: jyrki.niemi@mtt.fi Mitä suomalaisessa maa- Eläimen energiankulutus on lihantuotannon energiankäytön tärkeä osa. Rehun muuntosuhde tarkoittaa eläimen kykyä muuntaa rehua lihaksi. Rehun muuntosuhde lasketaan siten, että eläimelle syötetyn rehun energia jaetaan eläimen tuottaman lihan tuotolla. Alempi rehun muuntosuhde vastaa pienempää rehun määrää lihakiloa kohden, jolloin eläin tuottaa vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä. Kanoilla ja sioilla on yleensä alhaisempi rehun muuntosuhde verrattuna märehtijöihin. [95] Kotieläinkeskittymän ravinteiden uusjako kehitystä kestävästi Projektipäällikkö Teija Paavola, Atria Tuottajat Biokaasusektorin ratkaisut ja mahdollisuudet post-2020 Ravintola Bryggeri, 11.12.2018 Biomassojen Suomen ensimmäinen maaseudun puhdas digilehti

 • Helsingin uimaseurat.
 • Paimion kaupunki sosiaalitoimi.
 • Helsingfors lediga platser.
 • 295 80r22 5 hinta.
 • Saako laturin jättää seinään.
 • Aikuiskoulutustuki kesällä.
 • Lumene heleyttävä päivävoide.
 • Tuning kalvo.
 • Myytävät asunnot pariisi.
 • Morgagnin tyrä.
 • Piispala uimahalli hinnat.
 • Jin jooga.
 • Echidna australia.
 • Äidinkieli tekstitaito kevät 2012 vastaukset.
 • Katon romahdus unessa.
 • Coptic language.
 • Taike alueet.
 • Tibialis posterior inflammation.
 • Wasabi sushi menu.
 • Liikennevakuutus humala.
 • Plastic surgery tampere.
 • Fortuna mitgliedschaft.
 • Olympia washington.
 • Rajavaaran lava.
 • Wissen taivutus.
 • Tyylisuunnat huonekalut.
 • Vetramil korva.
 • Indesign työkalut näkyviin.
 • Tilaussauna tikkurila.
 • Yksityinen risteily helsinki.
 • Windows 10 uudelleenasennus ssd.
 • Neiti marplen viimeinen juttu juoni.
 • Håkansbölen kartano.
 • Synnytys kuvakilpailu.
 • Suzy magazine.
 • Best budget bluetooth headphones.
 • Rovaniemen markkinat keskustori.
 • Motonet kuvasto.
 • Lappeen kirkko jumalanpalvelus.
 • Puuinfo halli.
 • Myytävät asunnot somero.