Home

Eettinen toimikunta hy

Ihmistieteisiin luettavassa tutkimuksessa tietoarvon ja haittariskien keskinäinen arviointi ei ole luonteeltaan utilitaristista kustannus-hyöty -punnintaa vaan sinänsä yhteismitattomien arvojen normatiivista arviointia. Arvioinnissa varmistetaan, ettei tutkimukseen sisälly turhia riskejä, jotka voitaisiin välttää vähentämättä tutkimuksen tieteellistä arvoa. Seuraavaksi katsotaan, ovatko riskit ylisummaan moraalisesti hyväksyttäviä. Moraalisesti hyväksyttävän riskin rajaa voi nostaa, jos tutkimuksen tieteellinen arvo on erittäin suuri ja tutkimuksesta ei koidu tutkittaville haittaa (tutkimukset, joissa ei noudateta tietoon perustuvaa suostumusta) tai tutkimukseen osallistuvat ihmiset pystyvät arvioimaan mahdollisia haittoja myös itse heille annettavan informaation varassa.Mervi Väisänen-Tommiska puheenjohtaja osastonlääkäri, dosentti, naistentaudit ja synnytykset

Amos Pasternack, Tapani Keränen: Tutkimuseettinen toimikunta 16. Tiina Varis, Mika Scheinin, Jari-Pekka Tuominen, Amos Pasternack: Tutkimuksen eettinen ennakkoarviointi 17 The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project ..Unknown collation: 'utf8mb4_unicode_ci', Resolve #1273 - Unknown collation: 'utf8mb4_general_ci', Resolve #1273 - Unknown collation: 'utf8mb4_unicode_520_ci', Resolve #1273 (HY000)..

HY Psykologian laitoksen tieteellis-eettinen toimikunta

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle? HUOM. Jos tutkimusasetelma edellyttäisi eettisen ennakkoarvioinnin, eikä arviointia tehdä, kyseessä voi pahimmillaan olla hyvän tieteellisen käytännön (HTK) loukkaus. Samoin koskee mahdollisia tilanteita, joissa tutkija ei noudata saamansa lausunnon ohjeistusta. Asia voidaan tarvittaessa selvittää HTK-loukkausepäilyjen käsittelyprosessissa. Ks. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ns. HTK-ohje (2012).

Հայաստանը յուրահատուկ գեղեցկությամբ լեռնային գետերի երկիր է: Սույն հոդվածում ներկայացված են Հայաստանի 10 ամենախոշոր և ամենագեղեցիկ գետերը.. hy replace your cylinder when you can replace the piston for a fraction of the cost and time? Namura offers direct replacements for the original equipment as well as hi-compression and a variety of.. Eettinen toimikunta antaa lausunnon lääketieteellisestä tutkimuksesta, joka puuttuu ihmisen, alkion tai sikiön koskemattomuuteen. Tutkimus voidaan aloittaa vasta, kun toimikunta on antanut myönteisen..

Eettinen toimikunta

Data protection template Aihe: rekisteriseloste ja informointipohja Topic: information about the register and information to users (related to General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679) Mallina d) Henkilötiedot on pääsääntöisesti poistettava aineistosta, kun ne eivät ole enää tarpeellisia tutkimuksen toteuttamiseksi (esimerkiksi tutkittavien osoitetiedot tai henkilötunnus, kun niitä ei enää tarvita tietojen yhdistämiseen). Jos henkilötietoja on säilytettävä yksinomaan tietojen yhdistämistä varten, tunnisteet ja tietojen yhdistämiseen tarvittavat tiedot on säilytettävä suojatusti erillään analysoitavasta aineistosta. Pääsy tutkimusaineistoihin tulee sallia vain niille henkilöille, joilla on tietojen käsittelyyn asianmukainen peruste.3. Tutkimuksesta vastaavan henkilön arvio tutkimuksen eettisyydestä (tässä kohdassa voidaan tarkemmin argumentoida niitä seikkoja, jotka on esitetty lausuntopyynnön perustelussa eli seikkoja, jotka liittyvät eettisiin näkökohtiin). Arvioi tässä kohdassa eettisiä riskejä, esim. arkielämän rajat ylittävä haitta tms. Eettisessä arvioinnissa tulisi ottaa huomioon nimenomaan edellä kuvatut eettiset periaatteet ja käytännön (jotka sisältyvät Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa (2019) ohjeeseen.

Eettisen toimikunnan työskentely Aila Virtanen Jyväskylän yliopisto Toimikunnan asema Toimikunnalla ei ole lakisääteistä asemaa Toiminta perustuu rehtorin päätökseen Toimikunnan tehtävä Eettisten asioiden Metaeettisiä kantoja ovat muun muassa moraalinen kognitivismi ja non-kognitivismi, eettinen realismi tai arvo-objektivismi, eettinen tai arvosubjektivismi, sekä eettinen internalismi ja eksternalismi

Esimerkki lauseet "eettinen toimikunta", käännösmuisti

c) Tutkija toteuttaa tutkimuksensa siten, että tutkimuksesta ei aiheudu tutkittavina oleville ihmisille, yhteisöille tai muille tutkimuskohteille merkittäviä riskejä, vahinkoja tai haittoja. Փորձեք ձեր մարտավարական հմտությունները շախմատային գլուխկոտրուկներով, որոնք կկատարելագործեն ձեր վարպետությունը: Որքան արագ եք լուծում, այնքան բարձր են ձեր միավորները: Հետևեք ձեր առաջընթացին և.. Huomioi, että suppea riskien arviointi koskee siis kaikkea henkilötietojen käsittelyä, ei pelkästään erityisten (eli arkaluonteisten) henkilötietoryhmien käsittelyä.

Mikä on eettinen toimikunta? - Minile

 1. takertomus 2014 1 (6) Itä-Suomen yliopiston tutkimuseettisen toimikunnan toi
 2. Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Tommi Uschanov Click here if your download doesn"t start automatically Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Tommi Uschanov Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition)
 3. isteriön asettama Tutkimuseettinen neuvottelukunta (http..
 4. TAMPEREEN YLIOPISTO TAMPEREEN ALUEEN IHMISTIETEIDEN EETTINEN TOIMIKUNTA Kokouskutsu 18.12.2017 Kokousaika ma 18.12.2017, klo 10.00 Kokouspaikka: Kahveri, päätalo Läsnä: Uusi-Rasi (pj.), Haaparanta, Serola,
 5. Eettinen ongelma. 2.5 / 5 (74 ääntä). Lähettäjä: Arab. Otsikko: Eettinen ongelma

Eettinen toimikunta-Englanti, käännös, Suomi-Englanti Sanakirj

Ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Tampereen korkeakouluyhteis

 1. tutkimusetiikka, hyvä tieteellinen käytäntö, htk, eettinen ennakkoarviointi, ihmistieteiden eettinen toimikunta, tutkimuslaki, tutkimuslupa, arviointi, tiede, tutkimus, tutkija
 2. en, tarpeettomien tunnisteiden
 3. Jarkko Ihalainen varapuheenjohtaja lääketieteellinen johtaja, LT, kliininen kemia ja hematologiset laboratoriotutkimukset
 4. en 4. Pro gradu tutkielmien arvostele
 5. DYNATRANS DA. John Deere HY-GARD. API: GL-4. JDM J20C
 6. en edellyttäisi laillisen edustajan hyväksyntää, vajaakykyinen henkilö antaa suostumuksensa osallistua tutkimukseen ensisijaisesti itse.
 7. Ընդհանուր հարցերի դիմումի ձևանմուշ. (Կից փաստաթղթերի ցանկ` անձնագրի պատճեն, դիմումի կատարման ժամկետ մինչև-30 օր). ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ..

HUS - Eettinen toimikunta I

 1. myös informointi henkilötietojen käsittelystä.
 2. Toimikunta ei anna lausuntoa tutkimuksesta, joka on jo tehty tai joka on jo alkanut (erityisesti, mikäli tutkimuksen empiirinen osuus on jo meneillään).
 3. a) Yleisperiaatteena on, että tutkimukseen osallistuneiden ja julkaisussa mainittujen henkilöiden yksityisyyttä suojellaan. Tapauskohtainen harkinta tehdään sananvapauden kanssa yhteen sovittaen.
 4. Eettinen lautakunta. Yhteystiedot. Jalostustieteellinen toimikunta. Kasvattajatoimikunta. Koe- ja kilpailutoimikunta
 5. Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run
 6. aari 5.4.2017 Tampereen yliopisto Sisältö Henkilötieto Henkilötietojen käsittelyn laillisuusperusteet tutkimuksessa

Tutkimuseettinen toimikunta - Pohjois-Savon sairaanhoitopiir

1. Eettiset periaatteet

Toimikunta ei anna lausuntoa myöskään tutkimuksesta, joka on jo toteutettu. Lausuntoa ei anneta taannehtivasti. Lausuntoa ei anneta myöskään silloin, kun kysymykset ja haastattelut on tehty, vaikka tutkimus ei ole täysin lopullisesti vielä valmistunutkaan. Ihmistieteiden eettinen toimikunta. • Toimikunnan työskentelyn periaatteiden näkyväksi tekeminen • Toimikunta antaa lausunnon tutkimussuunnitelmaan liittyvistä eettisistä näkökohdista - Ei myönnä.. On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Tampereen yliopisto tampereen alueen ihmistieteiden

b) Jos alaikäinen on täyttänyt 15 vuotta, tutkimukseen osallistumiseen riittää hänen oma suostumuksensa. Tällöinkin huoltajia tulee informoida tutkimuksesta, jos tutkimusasetelma tai -kysymykset sen sallivat. Liittyvät sanat: eettinen. eettinen johtaminen, eettinen kuluttaminen, eettinen sijoittaminen, eettinen näkökulma, eettinen ongelma, eettinen periaate, eettinen lahja, eettinen toimikunta.. Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Toimikunnan jäsenet Tampereen yliopistosta: ma. yliopistonlehtori Marko Ahteensuu yliopistonlehtori Aino Ahtinen yliopisto-opettaja Pauliina Alenius apulaisprofessori Bill Brumley yliopistonlehtori Noora Ellonen apulaisprofessori Heikki Huttunen professori Laura Huttunen lakimies Elina Kautto professori Johanna Kujala yliopistonlehtori Anneli Kylliäinen yliopistonlehtori Niina Lilja yliopistonlehtori Liisa Mustanoja professori Kaarina Nikunen yliopisto-opettaja Sami Serola apulaisprofessori Hanna Toiviainen professori Kaisa Väänänen professori Päivi Åstedt-Kurkic) Tutkimusta suunniteltaessa on määriteltävä riittävän yksilöidysti henkilötietojen käyttötarkoitus. Käyttötarkoitus voi olla esimerkiksi selkeästi kuvattu tieteellinen tutkimus. Tutkimus on suunniteltava niin, että siinä kerätään vain tutkimuksen tarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Eettinen toimikuntamme ottaa kantaa vain niihin tutkimussuunnitelmiin, joihin tutkimuksen Mikäli toimikunta katsoo, että arvioitavaksi lähetetty suunnitelma kuuluu lääketieteellisestä tutkimuksesta.. e) saada ymmärrettävä ja totuudenmukainen kuva tutkimuksen tavoitteista sekä osallistumisesta mahdollisesti koituvista haitoista ja riskeistä. Tutkimuksen vaikutuksista ja mahdollisista hyödyistä pitää kertoa realistisesti.

Video: OYS-erva eettinen toimikunta

Kirsi Coco в Твиттере: «#Tehyn eettinen toimikunta toteaa ammatin

Miksi eettinen toimikunta on kiinnostunut rahoituksesta? • Onko hanke toteuttamiskelpoinen? • Liian pienellä budjetilla tai epävarmalla rahoituksella aloitettu tutkimus saattaa jäädä kesken • Potilaat.. Joskus nämä päätökset ovat eettisesti vaikeita. Lääkärijärjestöjen yhteistyönä koottu Lääkärien eettinen foorumi on tarkoitettu näiden lääkärin työssä heräävien eettisten ongelmien pohdintaan Դիտել Հարի Փոթերը և Փյունիկի միաբանությունը [2007/ֆիլմ/հայերեն] b) Henkilönimien julkaisemista arvioitaessa huomioidaan tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden tekijänoikeudet. Lisäksi esimerkiksi henkilöhaastatteluihin tai muistitietoaineistoihin perustuvaan tutkimusjulkaisuun voidaan tietoja antaneen tai haastatellun henkilön suostumuksella sisällyttää heidän nimensä ja muita taustatietoja.Koronavirustilanteen takia KYSin Tiedepalvelukeskus on siirtynyt etätyöhön, ks. toimitettavat asiakirjat.

Kokeellisten tutkimusten arvioinnissa voidaan täydentävästi soveltaa tutkimuksen oppialan omia eettisiä ohjeita. Mikäli lausunnonpyytäjä haluaa soveltaa oman oppialansa eettisiä ohjeita, hänen tulee kertoa se lausuntopyynnössä ja antaa viitetiedot kyseisiin periaatteisiin.Lisäksi Suomessa kaikessa tieteellisessä tutkimuksessa noudatetaan TENKin laatimia ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä. Հայկական մուլտֆիլմ Սասունցի Դավիթ հայերեն լեզվով օնլայն, Սասնա Ծռեր մուլտ online, Սասունցի Դավիթ հեքիաթ, Սասունցի Դավիթ online, Սասունցի Դավիթ մուլտիկ.. VIIKIN KAMPUKSEN TUTKIMUSTOIMINNAN EETTINEN TOIMIKUNTA Eettisen lausunnon hakuohje Sisällys: 1. Toimikunnan tehtävä 2. Eettisen lausunnon pyytäminen toimikunnalta 2.1. Arvioitavat tutkimukset 2.2. Lausunnon

2. Eettisten periaatteiden toteutuminen

1 (5) Saapunut Kiertoon 1 TUTKIMUSLUVAN HAKIJA Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Suoritetut tutkinnot ja nykyinen koulutusala tai työtehtävä 2 TUTKIMUSRYHMÄN MUUT JÄSENET (tarvittaessa erillisellä EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa 20.5.2016 Mika Scheinin Asetus vs. direktiivi EU-asetus no. 536/2014 korvaa aiemman direktiivin Directive 2001/20/EC on the approximation of the Toimikunta ei myönnä tutkimuslupaa tutkimukselle, vaan se tulee hankkia ao. organisaatiosta erikseen. Eettinen toimikunta antaa lausunnon lausuntopyyntöön/tutkimussuunnitelmaan liittyvistä eettisistä näkökohdista. TAMPEREEN YLIOPISTO TAMPEREEN ALUEEN IHMISTIETEIDEN EETTINEN TOIMIKUNTA Kokouspöytäkirja 19.3.2018 Kokousaika ma 19.3.2018, klo 10.00 12.07 Kokouspaikka: Kahveri, päätalo Läsnä: Uusi-Rasi (pj.), Serola, 2.Suomen kestävän kehityksen toimikunta 1994/1995, professori Pentti Malaskan johtaman työryhmän laatima muistio: Kestävä kehitys on jatkuvaa, ohjattua yhteiskunnallista muutosta eri aluetasoilla..

Ihmistieteiden eettinen toimikunta Eudaimonia Institut

 1. Jos tutkimusasetelma edellyttäisi eettisen ennakkoarvioinnin (ks. ennakkoarviointia edellyttävät tutkimusasetelmat yllä), eikä arviointia tehdä, kyseessä voi pahimmillaan olla hyvän tieteellisen käytännön loukkaus.
 2. Tietosuoja, tutkimusetiikka ja aineistonhallinta FT Katja Fält Tietoasiantuntija Tampereen teknillinen yliopisto Kirjasto (Julkaisemisen ja tutkimuksen tuki) katja.falt@tut.fi Kuvat: Unsplash TUTKIMUSETIIKKA
 3. Eettisessä ennakkoarvioinnissa tarkistetaan tutkimuksen aineistonhallinnan suunnitelma ja varmistetaan, että tutkimuksessa on suunniteltu tekniset tietoturvaratkaisut. Aineistonhallinnan suunnitelmassa tulee kuvata
 4. c. Tutkimus kohdistuu alle 15-vuotiaisiin ilman huoltajan erillistä suostumusta tai informointia, jonka perusteella huoltajalla on mahdollisuus kieltää lasta osallistumasta tutkimukseen
 5. - Opening Finnish Norwegian Arvoisa Herra Presidentti Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Hyvä Herra, Formal, male recipient, name unknown Hyvä Rouva Formal,
 6. Kielitoimiston sanakirja on Kotimaisten kielten keskuksessa laadittu suomen yleiskielen sanakirja
 7. 1 (6) Hakemuksen saapumispäivämäärä 1 LUVAN HAKIJA TAI RYHMÄN VASTUU- HENKILÖ Sukunimi Osoite Puhelin Oppi-/tutkimuslaitos 1 Yliopisto Muu korkeakoulu Keskiasteen/ammatillinen koulu 4 Ammattikorkeakoulu

Kelan tutkimuseettinen toimikunta ja ihmistieteellisten tutkimusten

 1. Lausuntopyyntö tulee laatia siten, että se sisältää alla kuvatut osat koottuna yhdeksi pdf-muotoiseksi dokumentiksi. Tämä lähetetään sähköpostin liitetiedostona toimikunnan sihteerille (kohdat 1-9).
 2. aari Tarpeet
 3. en olisi jäsenelle mahdollisimman
 4. Synonyymi toimikunta sanalle. Synonyymit.fi, ilmainen synonyymisanakirja netissä. eettinen lautakunta. rahoituskomitea
 5. Lausuntopyyntö lähetetään toimikunnan sihteerille pdf-muotoisena sähköpostitse (heikki.eilo [at] tuni.fi)

Turun yliopiston ihmistieteiden eettinen toimikunta

Video: Epidemiologia:eettinen toimikunta - Tieteen termipankk

3. Alaikäinen ja/tai vajaakykyinen henkilö tutkittavana

Tutkija voi tehdä ilmoituksen lastensuojelun tarpeen selvittämisestä, jos hän havaitsee tai saa tietoonsa sellaisia seikkoja, joiden vuoksi lapsen mahdollinen lastensuojelun tarve on syytä selvittää. Jos tutkija päättää tehdä ilmoituksen lastensuojelulakiin nojautuen, on tärkeää, että hän tarkoin pohtii siihen liittyvät eettiset kysymykset, kuten tulisiko asianosaisille ilmoittaa asiasta. Ks. tarkemmin lastensuojelulaki (2007/417 25 §).Tampereen alueen ihmistieteiden eettisen toimikunnan tehtävänä on huolehtia alueellaan yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten ihmistieteisiin kuuluvan ei-lääketieteellisen tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin järjestämisestä sekä ohjata lausunnoillaan ja toiminnallaan mainitun tutkimuksen eettisyyden kehittymistä alueellaan. Nuorisotyön eettinen näkökulma. Minna rauas. Kirja Sarja B. Projektiraportit ja Nuorisotyön eettinen näkökulma. Nuorisotyötä on myös mää-ritelty vuosien saatossa erilaisin.. Eettinen toimikunta tekee ennakkoarviointeja tammikuu-kesäkuu, syyskuu -joulukuu ajanjaksoina, joka kuukausi. Lausuntopyynnöt tulee toimittaa viimeistään joka kuukauden 10. päivään mennessä..

4. Henkilötietojen käsittely tutkimuksessa ja yksityisyyden suoja tutkimusjulkaisuissa

Տիգրան Մեծ (Տիգրան Բ Մեծ) (մ.թ.ա. 140 - մ.թ.ա. 55), Մեծ Հայքի արքա մ.թ.ա. 95 թվականից մինչև մահը, Ասորիքի և Փյունիկիայի արքա (մ.թ.ա. 83 - մ.թ.ա. 69), մ.թ.ա. 85 թվականից մինչև մահը կրել է արքայից արքա տիտղոսը Aineistojen avoimuuden vaateet ja haasteet Metodifestivaalit 2013 Arja Kuula 2 Aiheitani tänään Tieteen avoimuus Datapolitiikat Tutkimuskulttuurin haasteet Eettisesti kestävä aineiston avoimuus Aineistonhallinta e) Tutkijoiden on aina kunnioitettava alaikäisen tutkittavan itsemääräämisoikeutta ja vapaaehtoisuuden periaatetta riippumatta siitä, onko tutkimukseen saatu huoltajan suostumus. toimikunta (10). elin joka on asetettu hoitamaan määrättyä tehtävää, komissio. yhdyssana sanoista toimi ja kunta Секрет Худых ног. https://youtu.be/hY_xE3sgN7w https://youtu.be/hY_xE3sgN7w https://youtu.be/hY_xE3sgN7w

Muut tutkimuslain tarkoittamat tutkimussuunnitelmat käsittelee se eettinen toimikunta, jonka alueella tutkimuksesta vastaava henkilö toimii tai jonka alueella tutkimus on pääasiassa tarkoitus suorittaa Kansallisten tietovarantojen toissijainen käyttö biopankkitutkimuksessa Sandra Liede Lakimies Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) 25.8.2015 26.8.2015 Sandra Liede 1 Biopankkilaki

Ohjeet ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettisestä ennakkoarvioinnista on suunnattu sellaisille tutkimusasetelmille, joiden ennakkoarvioinnista ei erikseen säädetä lääketieteellisestä tutkimuksesta annetussa laissa (488/1999; ns. tutkimuslaki). Näihin lukeutuvat humanististen alojen ja yhteiskuntatieteiden ohella esimerkiksi ihmiseen kohdistuva luonnontieteellinen ja tekniikan alan tutkimus, taiteellinen tutkimus ja joissain tapauksissa myös ihmiseen kohdistuva, ei-kajoava terveys- tai lääketieteellinen tutkimus. Seuraava ohjeistus perustuu Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa (2019) ohjeeseen. Yrittäjien yhteistyötä yrittäjyyden puolesta. Tekijä. Toimikunta. Julkaisija. Satakunnan painotalo OY Suomen Unesco-toimikunta 1987. suomi. Julkaisija. Hki : Suomen Unesco-toimikunta 1987 Mihin ennakkoarviointia tarvitaan Kirsti Uusi-Rasi 18.11.2015 Eettinen tutkimus mitä se on? Noudattaa lakia, määräyksiä ja suosituksia On laadultaan hyvää (täyttää hyvän tieteellisen tutkimuksen kriteerit) Go to global search (press enter). Go to main content (press enter). Go to the page footer (press enter)

IHMISTIETEELLISEN TUTKIMUKSEN EETTINEN ENNAKKOARVIOINTI SUOMESSA Tutkimuseettisen neuvottelukunnan vuosiraportti 2014 19.5.2015 Terhi Tarkiainen RAPORTTI 19.5.2015 Ihmistieteellisen tutkimuksen eettinen Tutkimuseettinen toimikunta Toimintakertomus 2017 1 (5) Itä-Suomen yliopiston tutkimuseettisen toimikunnan toimintakertomus vuodelta 2017 1. Tutkimuseettisen toimikunnan toimintaperiaatteet Itä-Suomen

Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely Eettinen sijoittaminen puolestaan on arvopohjainen päätös. ESG-pisteet perustuvat yhtiön omaan raportointiin, jota jotkut yhtiöt tekevät erittäin kattavasti. Raportit löytyvät yhtiöiden sivuilta eettinen toimikunta. Vieraskieliset vastineet. ethics review committee. Lähdeviittaus tähän sivuun: Tieteen termipankki 8.5.2020: Epidemiologia:eettinen toimikunta Tutkimuslain keskeiset muutokset Outi Konttinen 19.10.2010 Valtakunnallinen eettisten toimikuntien seminaari 28.9.2010 Säätytalo Muutosten perusteluja Tutkimuslain alkuperäinen sovellusalue koettu ongelmallisena

Seksuaalinen tuijottaminen, häirintä ja kommentointi Helsingin Uutise

Toimikunta voi käsitellä myös tutkimusprosessin aikana ilmeneviä erityisiä eettisiä ongelmia. Eettinen ennakkoarviointi ei milloinkaan siirrä tutkijan vastuuta omasta tutkimuksestaan ja sen ratkaisuista.. Lapsi tutkimuskohteena - eettinen ennakkoarviointi ja aineistojen arkistoinnin etiikka Arja Kuula, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Erilaiset aineistot yhteiskuntatieteissä - Esimerkkeinä lastensuojelu- d) Jos tutkimukseen osallistuminen ei ole vajaakykyisen tutkittavan edun ja tahdon mukaista, tutkijan tulee keskeyttää hänen osallistumisensa tutkimukseen.PPSHP:n alueellinen eettinen toimikunta antaa lausuntoja OYS-erityisvastuualueella tehtävistä lääke- ja terveystieteellisistä tutkimuksista, jotka kuuluvat tutkimuslain piiriin. Toimikunnalla on myös kudoslain ja biopankkilain mukaisia lausunnonantotehtäviä. Eettinen toimikunta myös seuraa ja ohjaa tutkimuseettisten kysymysten käsittelyä alueellaan. Eettisen toimikunnan antama lausunto on aina ennakkoarvio tutkimussuunnitelmasta.

Toimikunta on tehnyt periaatepäätöksen, että se arvioi vain tutkimuksia, joiden vastuutahona on alueella toimiva yliopisto, korkeakoulu tai tutkimuslaitos. Näin ollen toimikunta voi harkita myös muiden kuin jäsenorganisaatioidensa tutkimusten arviointia, kunhan kyseessä on Tampereen alueella toimiva koulutus- tai tutkimusorganisaatio. Tällöin tulee ottaa yhteyttä toimikuntaan ja keskustella mahdollisuudesta osallistua pysyvästi sen toimintaan. 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

5. Tutkimusaineistojen avoimuus

..Laadunvarmistus, Ratkaisukeskeinen, Ryhmäpsykoterapia, Psykoterapiakoulutus, 2014, 2015, Bacp Brittish Association for Counselling and Psychotherapy, Eettinen Toimikunta, Helsingin.. TIETOSUOJA LÄÄKETIETEELLISESSÄ TUTKIMUKSESSA LUENTOAIHEET 1. MITÄ TIETOSUOJA ON? Ylitarkastaja Heljä-Tuulia Pihamaa Tietosuojavaltuutetun toimisto 27.9.2005, Helsinki 2. HENKILÖTIETOLAKI JA LÄÄKETIETEELLINEN

Kun alaikäisen tutkittavan vanhemmalta tai muulta huoltajalta pyydetään erikseen suostumus, myös se tulee liittää lausuntopyyntöön. Mikäli tutkittava ei mielenterveydellisen häiriön, kehitysvammaisuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi kykene pätevästi antamaan suostumustaan, se tulee pyytää tutkittavan huoltajalta tai hänen lailliselta edustajaltaan. Myös tämä suostumuslomake tulee liittää lausuntopyyntöön. Terveiset Helsingissä 2.11.2010 järjestetystä Eettinen ennakkoarviointi ihmistieteissä -seminaarista Professori Matti Lehtihalmes Etiikka-työryhmän kokous 21.12.2010 klo 13.15 Ajankohtaista tutkimusetiikasta

Tutkimusaineistojen avaaminen toisille tutkijoille vähentää tarvetta kerätä tarpeettomasti samankaltaisia aineistoja. Tämä vähentää esimerkiksi pieniin väestöryhmiin kohdistuvaa tutkimuspainetta. Myös ainutkertaisten esineiden, vanhojen asiakirjojen ja muiden objektien vaurioitumisriski vähenee, jos niitä on mahdollista tarkastella esimerkiksi digitoituina. Tutkimuksen suunnitteluvaiheessa on hyvä ensin varmistaa, onko tutkimukseen soveltuvia aineistoja jo olemassa, ennen kuin uutta aineistoa kerätään tai hankitaan. Kielellisten palvelujen toimikunta 11.04.2014 PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajat 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Idnet-verkoston Lausuntopyyntöön tulee liittää sisällysluettelo, jossa tulee mainita, miltä sivulta edellä mainitut asiat ovat luettavissa. Sisällysluettelon tulee noudattaa lausuntopyynnön ohjeistusta ja rakennetta (kohdat 1-9) Edellä mainitussa yllä olevassa luettelossa (bulletin) mainittuja asioita voi sisältyä sekä tutkimussuunnitelmaan että tiedotteeseen.

Eettinen & ekologinen »

Toimikunnan sihteerinä toimii 15.11.2011 alkaen hallintopäällikkö Heikki Eilo (heikki.eilo [at] tuni.fi, puh. 040 1901389, Päätalo C 128). Sihteerille voi lähettää tiedusteluja toimikunnan työskentelystä ja tutkimuksien mahdollisesta ennakkoarvioinnin tarpeesta. Ensin on kuitenkin hyvä tutustua näiden sivujen sisältöön, sillä niiden yhteyteen on koottu viimeisin aiheeseen liittyvä tieto ja arviointia koskeva ohjeistus.Puheenjohtaja: Mervi Väisänen-Tommiska HYKS, Naistenklinikka, PL 140, 00029 HUS e-mail: mervi.vaisanen-tommiska(at)hus.fi Teton Gravity Research is an action sports media company committed to fueling progression through its films and website. TGR showcases skiing, snowboarding, biking, surfing and adventure stories..

Sairaalaan lapsen kanssa Potilaan tuki ja oikeudet Tietosuoja Potilaan valinnanvapaus Potilasmaksut Potilasohjeet Ohjeita vierailijoille KYSin yhteystiedot Anna palautetta Potilaan vaaratilanneilmoitus Tutkimuseettinen toimikunta Toimintakertomus 2016 1 (5) Itä-Suomen yliopiston tutkimuseettisen toimikunnan toimintakertomus vuodelta 2016 1. Tutkimuseettisen toimikunnan toimintaperiaatteet Itä-Suomen Tutkittujen henkilöiden tietoja ei yleensä ole tarkoituksenmukaista julkaista niin, että tutkimuksessa mukana olleet henkilöt voisi tunnistaa. Poikkeuksen tekevät merkittävää valtaa käyttävät tai käyttäneet julkisuuden henkilöt, joiden yksityisyys on kapeampi kuin muilla yksityishenkilöillä. Heidän toimintaansa koskeva kriittinen arviointi on tärkeä osa perustuslaissa turvattua tieteen vapautta. Lisäksi vuonna 2018 voimaan tullut tietosuojalaki (1050/2018) sisältää erityissäännöksiä koskien sananvapautta ja tiedonvälityksen vapauden turvaamista. Tästä huolimatta henkilötietojen julkaisemisen on perustuttava tapauskohtaiseen harkintaan ja yhteiskunnalliseen merkittävyyteen. Myös julkisuuden henkilöillä on yksityisen elämän piiri, jota on aina kunnioitettava.

FSD3079 MUISTOJA JA MIELIKUVIA RADIOAKTIIVISUUDEN ILMIÖISTÄ 2015 FSD3079 MEMORIES AND MENTAL IMAGES OF PHENOMENA RELATED TO RADIOACTI- VITY 2015 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen Olisi hyvä perustaa työntekijän mittaamisen eettinen toimikunta. Se olisi itsesäätelevä elin, joka keskustelisi ja loisi hyviä käytäntöjä. Valtonen on sitä mieltä, että työnantajien ei pitäisi käsitellä.. Sen sijaan henkilö, joka ei mielenterveyden häiriön, kehitysvammaisuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi kykene pätevästi antamaan suostumustaan tutkimukseen, on laissa lääketieteellisestä tutkimuksesta (488/1999) määritelty vajaakykyiseksi. Saman lain mukaan vajaakykyisen suostumuksen voi allekirjoittaa hänen lähiomaisensa tai muu läheinen taikka hänen laillinen edustajansa.Kokeellisissa tutkimuksissa on annettava riittävää tietoa koeasetelmasta. Kokeelliset asetelmat vaihtelevat huomattavasti tieteenaloittain. Tiedon riittävyyden määritteleminen kussakin yksittäisessä tapauksessa jää eettisen toimikunnan tehtäväksi. Jos tutkimuksessa puututaan tutkittavien fyysiseen koskemattomuuteen, tutkittavien informoinnissa on soveltuvin osin noudatettava lääketieteellistä tutkimusta koskevan lain perusteella annettuja ohjeita.Yllä mainittujen dokumenttien salassapitokin on mahdollista, mutta se on perusteltava. Esimerkiksi rahoittajan vaatimus on riittävä perustelu, mutta pelko, että joku ryhtyisi tekemään samaa tutkimusta ei ole (tiivistelmän voi tällaisissa tapauksissa tehdä niin yleisellä tasolla, ettei plagiointi ole mahdollista).

TEL - Tehokas ja Eettinen Liikunta - Home Faceboo

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ns. HTK-ohje (2012) liittyy hyvään tieteelliseen käytäntöön yleisellä tasolla ja sen loukkausten käsittelyyn, joten älä viittaa eettisessä arvioinnissa ensisijaisesti siihen. Художник-иллюстратор Henry (Hy) Hintermeister (97 работ) Tampereen alueen ihmistieteiden eettinen toimikunta korostaa, että tiedotteen tulee olla selkeä ja ymmärrettävä. Tieteenalan jargonia tulee välttää. Tiedotteesta tulee selkeästi käydä ilmi se..

ECUA määritelmä: Eettinen toimikunta - Ethics Committe

Kehitämme sivustoamme jatkuvasti ja kaikki palaute on arvokasta. Kerrothan myös, jos huomaat sivustolla virheitä. Jos toivot, että vastaamme viestiisi, muista liittää mukaan sähköpostiosoitteesi. Eettinen toimikunta. arvioi ennakolta ihmiseen sekä ihmisen alkioon ja sikiöön kohdistuvien terveystieteellisten tutkimushankkeiden eettisyyttä ja sekä laillisuuden toteutumista niissä Tutkimuseettinen toimikunta Toimintakertomus 2015 1 (5) Itä-Suomen yliopiston tutkimuseettisen toimikunnan toimintakertomus vuodelta 2015 1. Tutkimuseettisen toimikunnan toimintaperiaatteet Itä-Suomen Ihmistieteiden eettinen toimikunta. Ihmistieteiden eettinen toimikunta Toimikunnan tehtävänä on huolehtia Tampereen yliopiston ja alueen muiden korkeakoulujen ihmistieteisiin kuuluvan tutkimuksen.

- University I would like to enroll at a university. Stating that you want to enroll I want to apply for course. Stating that you want to apply for a course an undergraduate a postgraduate a PhD a full-time Eettinen toimikunta halu- sen arjen työhön nousivat teemoista, jotka oli-si tehdä yhteistyötä jäsenistön kanssa ja nivel- vat olleet toistuvasti esillä muissa yhteyksissä.tää kentän näkemyksen osaksi.. Fyysiseen koskemattomuuteen puuttumista tutkimustarkoituksessa voivat olla esimerkiksi fyysisen kunnon mittaaminen, fysiologisen näytteen otto, ravintovalmisten nauttiminen tai fyysisen vapauden rajoittaminen esimerkiksi teknologian avulla niin, että tutkittavalla ei ole mahdollisuutta kohtuullisessa ajassa omatoimisesti keskeyttää osallistumista tutkimukseen. Kun tutkimuksessa puututaan fyysiseen koskemattomuuteen, tulee tarkistaa, onko kyseessä lääketieteen tutkimuslain (ks. erit. 2 §) mukaan arvioitava vai ihmistieteiden eettiselle toimikunnalle kuuluva tutkimus. Epäselvissä tapauksissa ota yhteys toimikunnan sihteeri Heikki Eiloon (heikki.eilo [at] tuni.fi), joka keskustelee asiasta puheenjohtajan kanssa. High Quality 4Pin IDE Power Cables HY1578 4 Pin Molex Male to 3 port Molex IDE Female Power Supply Splitter Adapter Cable Hot

Tampereen alueen ihmistieteiden eettinen toimikunta korostaa, että tiedotteen tulee olla selkeä ja ymmärrettävä. Tieteenalan jargonia tulee välttää. Tiedotteesta tulee selkeästi käydä ilmi se, mihin tutkimukseen osallistuva suostuu! TAMPEREEN YLIOPISTO TAMPEREEN ALUEEN IHMISTIETEIDEN EETTINEN TOIMIKUNTA Kokouspöytäkirja 18.6.2018 Kokousaika ma 18.6.2018 klo 10.00 12.40 Kokouspaikka: Kahveri, päätalo Läsnä: Uusi-Rasi (pj.), Haaparanta, Vaikka tutkimusaineiston sopimus- ja tekijänoikeusasioita liittyy aineistonhallintasuunnitelmaan, on otettava huomioon, että eettinen toimikunta ei päätä tekijänoikeuksista eikä tutkimusaineistoon liittyvistä sopimuksista eikä arvioi näiden pätevyyttä eikä ota kantaa edellä mainittuihin. Eettinen toimikunta arvioi tutkimuksen eettistä hyväksyttävyyttä eettisten periaatteiden näkökulmasta (erit. vahingoittamisen kielto, itsemääräämisoikeus ja yksityisyydensuoja). eettinen kuluttaminen. Tätä tietoa olet kaivannut! Suomalainen muotimerkki paljastaa, kuinka iso osa vaatteen hinnasta on ilmaa. Ajattelitko, että tekoturkis olisi eettinen valinta? Totuus vihlaisee

Մենք ներկայացնում ենք «Նատալի Ֆարմ» ընկերությունը, որը հանդիսանում է դեղամիջոցների խոշոր ներմուծող Հայաստանում: Մեր գործընկերներն են այնպիսի հայտնի ընկերություններ ինչպիսիք են «Servier», «Nicomed».. Main Features of HY2212 & 2213 Series. Built-in high precision voltage detection circuit and delay circuit. 250 ms. P-MOSFET balance control: OUT output status H → L Effective. HY2212-BB3A Ihmistieteellisessä tutkimuksessa eettiset kysymykset painottuvat tutkijan ja tutkittavan kohtaamiseen, johon voi sisältyä ennakoimattomia tekijöitä. Tutkija vastaa aina itse tutkimuksensa eettisistä ja moraalisista ratkaisuista.

Արխիվ. Արխիվային սակագնային փաթեթների և ինտերնետ փաթեթների հետ կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով.. e) Tutkittavia on informoitava totuudenmukaisesti ja ymmärrettävällä kielellä heidän henkilötietojensa käsittelystä ja heille kuuluvista oikeuksista. Informointi toteutetaan tutkimuksen ja sen kohderyhmän kannalta käytännöllisellä ja luontevalla tavalla. Tämä tehdään viimeistään silloin, kun tutkittavalta kerätään henkilötietoja. Tutkittavan ei voida edellyttää hankkivan tietoa henkilötietojen käsittelystä ja hänelle kuuluvista oikeuksista itse. Nämä tiedot on pidettävä tutkittavan saatavilla koko tutkimuksen ajan. Kun henkilötietoja kerätään muulla tavalla kuin suoraan tutkittavalta, kuten esimerkiksi rekisteritutkimuksessa, informoinnin tarpeellisuus, sisältö ja ajankohta ratkaistaan erikseen lainsäädännön perusteella.

TENK: Eettinen ennakkoarviointi ihmistieteissä - YouTub

Toimikunnan lausunto ei ole myöskään sitova hallinnollinen päätös. Tutkija ottaa viime kädessä itse vastuun tutkimuksestaan. Tietosuojaan liittyvistä ratkaisuista kantaa vastuun tutkimuksen rekisterinpitäjä. Toimikunnan lausunnolla on kuitenkin huomattava merkitys esim. tutkimuksen rahoittajan ja tiedelehtien kannalta, sillä nämä voivat edellyttää tutkimuksen eettistä ennakkoarviointia. Humanististen alojen aineistojen erityispiirteet ja aineistonhallinta METODIFESTIVAALI 19.-20.8.2015 KATJA FÄLT TIETEENALA-ASIANTUNTIJA, FT Katja.Falt@uta.fi Humanistien aineistot Monimuotoisia ja monipuolisia Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari Heikki Ruskoaho Oulun yliopisto/tukija Lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttaminen (1.10.2010) Keskeisiä muutoksia Tutkimuslain sovellusalueen

Satakunnan korkeakoulujen ihmistieteiden eettinen toimikunta

THL:n tutkimuseettinen työryhmä Esitys TENK:in ja TUKIJA:n teemaseminaarissa Helsingissä 20.3.2012 Jussi Simpura, THL:n tutkimuseettisen työryhmän puheenjohtaja 20.03.2012 THL:n TUET 1 THL:n tutkimuseettinen TAMPEREEN YLIOPISTO TAMPEREEN ALUEEN IHMISTIETEIDEN EETTINEN TOIMIKUNTA Kokouspöytäkirja 22.10.2018 Kokousaika ma 22.10.2018 klo 10.00 12.35 Kokouspaikka: Kahveri, päätalo Läsnä: Uusi-Rasi (pj.), Haaparanta

Arvioinnissa verrataan tavoiteltavaa tietoarvoa mahdollisiin haittoihin ja niihin tapoihin, joilla tutkittaville koituvia haittoja pyritään lieventämään tutkimuksen aikana tai jälkikäteen (fyysiset ja henkiset haitat) tai estämään (tietosuoja) ne kokonaan. Arvioinnissa tulee ottaa huomioon tutkittavien tahdonvapaus ja itsemääräämisoikeus. Tutkittavat voivat aina jossain määrin arvioida myös itse tutkimukseen osallistumisen riskejä.Henkilötietoja sisältävän tutkimusaineiston käsittelyä ohjaavia keskeisiä periaatteita ovat suunnitelmallisuus, vastuullisuus ja lainmukaisuus. Suunnittelussa on otettava asianmukaisesti huomioon tutkimusaineiston käsittelyyn liittyvät riskit tutkittavien ja muiden henkilöiden kannalta. Vastuu koskee tutkimusaineiston ja tutkimuksen koko elinkaarta. Tutkija noudattaa voimassa olevan lainsäädännön lisäksi oman organisaationsa tutkimusta koskevia tietosuojaohjeita. Henkilötietojen käsittelyä koskevat päätökset on perusteltava ja dokumentoitava selkeästi. Tehtyjen päätösten on oltava viranomaisten tai organisaation tietosuojavastaavan jälkikäteen tarkistettavissa. See more of TEL - Tehokas ja Eettinen Liikunta on Facebook. Create New Account. Not Now. TEL - Tehokas ja Eettinen Liikunta. Horse Trainer in Jokioinen Huom! Kyseessä ei ole tutkimusluvan myöntäminen, vaan lausunnon antaminen tutkimukseen liittyvistä eettisistä näkökohdista ja eettisestä hyväksyttävyydestä. Eettinen toimikunta ei myönnä tutkimuslupaa tutkimukselle, vaan se tulee hankkia ao. organisaatiosta erikseen ennen tutkimuksen aloittamista tai lausunto voidaan antaa, mikäli organisaatio tai rekisterinpitäjä vaatii lausuntoa etukäteen.•henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan henkilötietoihin kohdistuvaa toimintoa tai toimintoja, joita ovat esimerkiksi henkilötietoja sisältävän tutkimusaineiston kerääminen, säilyttäminen, luovuttaminen, käyttäminen tai muokkaaminen.

Tutkimuseettinen toimikunta. Koronavirustilanteen takia KYSin Tiedepalvelukeskus on siirtynyt etätyöhön, ks Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettinen toimikunta antaa lausunnon.. a) osallistua vapaaehtoisesti mutta myös kieltäytyä osallistumasta. Erityisen tärkeää on huolehtia osallistumisen vapaaehtoisuudesta, jos tutkittavalla on tutkivaan organisaatioon asiakas-, työ-, palvelu- tai opiskelusuhde tai jokin muu riippuvuussuhde tai osallistumisesta päättää joku toinen henkilö kuin tutkittava itse. Tutkittavalle ei saa syntyä tunnetta osallistumisen pakollisuudesta eikä pelkoa kielteisistä seuraamuksista, jos hän kieltäytyy osallistumasta tutkimukseen. Tutkija dokumentoi tutkittavan suullisesti, kirjallisesti, sähköisesti tai muutoin antaman osallistumissuostumuksen.Toimikunta haluaa julkistaa nämä mainitut dokumentit koska: 1. haluamme, että toimintamme on läpinäkyvää ja perustelumme/työskentelytapamme on alttiina tiedeyhteisön kritiikille. 2. julkisilla arvioinneilla on koulutusfunktio eli työnsä eettisyyttä pohtiva tutkija saa niistä hyvän käsityksen, millaisia asioita voi arvioinneissa nousta esille ja mihin tulee erityisesti kiinnittää huomiota.

Toimikunta ei anna lausuntoa tutkimushankkeesta, jolle haetaan rahoitusta. Toimikunta arvioi pääsääntöisesti vain suunnitelmia, joille on jo olemassa taloudelliset henkilö- ja muut resurssit tutkimuksen toteuttamiseksi. Näitä voivat olla esimerkiksi myönteisen päätöksen saanut tutkimusrahoitus, rahoitettu tohtorinkoulutuspaikka, yritysrahoitus tai että tutkimusta tehdään omassa työssä.Lisäksi lausuntopyynnön laatijan on syytä varmistaa, että seuraavat asiat sisältyvät edellä mainittuihin kohtiin:

Toimikunnassa on lisäksi edustus alueen seuraavista korkeakouluista ja tutkimuslaitoksista (varajäsen suluissa): Erikoissuunnittelija Liisa Marttila, TAMK (varajäsen yliopettaja Arja Halkoaho) Vanhempi tutkija Veikko Ikonen, VTT (varajäsenet johtava tutkija Eija Kaasinen ja tutkija Päivi Heikkilä) Erikoistutkija Minna Aittasalo, UKK-instituutti (varajäsen erikoistutkija Saija Karinkanta)a. Mikäli tutkimuksessa poiketaan tietoon perustuvan suostumuksen periaatteesta, perustelut ratkaisulle esitetään tutkimuksen eettisyyttä koskevassa arviossa. Karin kampus -hankkeen toimikunta. Jäsenet. Kalle Leppikorpi c) Tutkittaville tai tietoja tutkimukseen antaneille ei tule luvata täyttä tunnistamattomuutta, ellei se ole toteutettavissa. Esimerkiksi tutkittujen henkilöiden nimettömyys tutkimusjulkaisussa ei välttämättä estä näiden tunnistamista sellaisten henkilöiden toimesta, jotka tuntevat tutkimuskohteena olevan yhteisön tai organisaation toimintaa.

c) peruuttaa suostumuksensa osallistua tutkimukseen milloin tahansa. Suostumuksen peruuttamisen on oltava yhtä helppoa kuin sen antamisen. Tutkimusetiikkaa Marja-Liisa Kinnunen 28.3.2008 Jyväskylän yliopiston eettinen toimikunta Rehtorin asettama toimikunta Puheenjohtaja: Jussi Välimaa, KTL (Marja-Liisa Kinnunen, psykologia) Sihteeri: lakimies TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.30-18.07. Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

 • Youtube joululaulut vesa matti loiri.
 • Staples koulu.
 • America yhtye.
 • Hyks varhain lapset.
 • Needlepoint ramo.
 • Iisalmen lyseo penkkarit.
 • Luxemburger hof tanzkurse.
 • Öljysäiliön tarkastus hinta oulu.
 • Finnish ss volunteers.
 • Jäähdytysjärjestelmän ilmaus ohje.
 • Hallintoasian tutkimatta jättäminen.
 • Audi a5 tavaratila.
 • Peridootti hinta.
 • Tulostettavia värityskuvia lapsille joulu.
 • Toiminimen keskeyttäminen toistaiseksi.
 • Asuntokauppa käsiraha.
 • Muumilaakson tarinoita 22.
 • Pienoiskasvihuone sisälle.
 • Schleich hevoskuljetusvaunu ja auto.
 • Hidas lavafoksi youtube.
 • Game music collective helsinki.
 • Stadin ammattiopisto sturenkatu 18 22.
 • Frozen potkulauta prisma.
 • Håll sverige rent logo.
 • Wellstar kari.
 • Canva templates resume.
 • Itä suomen hallinto oikeus.
 • Silvester in münchen tipps.
 • Switzerland time zone.
 • Spetsnaz motto.
 • Uimahalli ylivieska.
 • Norjalainen villapaita chords.
 • Karhunvatukka litrahinta.
 • Siltamaksut ruotsi.
 • Myydään tyrnäväläisiä kanoja.
 • Tom ford sunglasses.
 • Amerikancockerspanieli myydään.
 • Olympus tg5.
 • Lempi oulainen ruokalista.
 • Kenkä kylläste.
 • Jonathan kurahousut.