Home

Nuoren viljelijän tuki 2022

kotieläintilalla on tänä vuonna nurmea alle 75% talvipeitteisyyden kohdentamisalueella ja valitsee/voisi valita lisätoimenpiteeksi kasvipeitteisyyden. Entä jos ensi vuonna nurmialaa onkin yli 75 % ja sen perusteella vapautuisi viherryttämisvaatimuksesta ja myöskin kasvipeitteisyyden tuesta. Voiko siis ylipäätään valita tänä vuonna kasvipeitteisyyttä?h) `pysyvällä nurmella ja pysyvällä laitumella’, yhdessä ’pysyvä nurmi’, maata, jota käytetään heinäkasvien tai muiden nurmirehukasvien kasvattamiseen joko luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei ole kuulunut tilan viljelykiertoon vähintään viiteen vuoteen; se voi sisältää muitakin laidunnettavia lajeja, kuten pensaita ja/tai puita, edellyttäen, että enemmistönä ovat heinäkasvit ja muut nurmirehukasvit, samoin kuin, jos jäsenvaltio niin päättää, maata, joka on laidunnettavaa ja osa vakiintunutta paikallista käytäntöä alueella, jolla heinäkasvit ja muut nurmirehukasvit eivät perinteisesti ole enemmistönä laidunmaillaVoi valita kasvipeitteisyys-toimenpiteen, koska tuo vähimmäiskasvipeitteisyys 20 % täyttyy menne tullen, mutta tila ei voi saada korvausta koska tila vapautuu viherryttämisen viljelyn monipuolistamisesta tällä kasvivalikoimalla. Nurmea on yli 75 %. Mutta rasti kannattaa laittaa, jos tulevina vuosina nurmea on alle 75 %, niin silloin on saa sen kasvipeitteisyyskorvauksen. Silloin täyttyy 60 % ja jos tavoittelee 80 %:a, niin sitten sen 75 %:n nurmen lisäski pitää olla 5 % esim. sänkeä tai kevennetysti muokattua sänkeä.

Nuorten viljelijöiden tuki - Ruokavirast

Alla olevaan tuli lapsus, black out, muistihäiriö, painovirhe, ajatuskatko vai miksi sitä nimittäis. Suojavyöhykkeellä EI OLE typensitojakasville minkäänlaista vaatimusta. Eli riittää että on vaikka pelkkää timoteitä. Mutta saa olla myös pelkkää apilaa. Kiitos tarkkaavaiselle lukijalle! Viherlannoitusnurmessa pitää olla vähintään 20 % typensitojakasvia. Ja luonnonhoitopeltonurmessa saa olla korkeintaan 20 % typensitojakasvia. Ja pohjavesialueen viherkesannossa saa olla korkeintaan 20 % typensitojakasvia.4.Valitsen erääksi lohkokohtaiseksi toimenpiteeksi Peltojen talviaikaisen kasvipeitteisyyden. Edellytyksenä on että 20 % pitää täyttyä joka vuosi. Jos jonakin vuonna kasvipeitteisyyttä ei ole kuin tuo suojavyöhykenurmi ja siltä ei makseta korvausta. Viljelijöitä askarruttaa kysymys, että jos jonakin vuonna ei tuota 20 % löydy, niin MITÄ SEURAA .Tarkennus: Jos aikoo vasta toisena tai kolmantena vuonna perustaa sen suojavyöhykkeen voiko sen lohkon jo nyt siihen ilmoittaa ,vaikka siellä kasvaa vasta kauraa koko lohkolla tänä vuonna? Eli tuleeko se liittyminen vain kasvulohkon kautta?

Nuoren viljelijän tuki (EU) - Suomi

Haku - Maaseudun Tulevaisuu

K: Ja onko mahdollista että kun sitoudun tähän 5vuotiseen suojavyöhykkeeseen tänä vuonna tuki on kokonaisuutenaan 873e (ala pysyy alle 25% kuten alla kerron) ensivuonna tukia leikataan tämän osalta esim niin että kokonaistuki jäisikin vaikka 500e jonkun leikkausten takia mutta minulle viljeliänä ei anneta mahdollisuutta vaihtaa kasveja kun olen sitoutunut tuohon viisivuotiseen eli tukia voidaan pienentää mutta minulle ei annettaisi kumminkaan mahdollisuutta vaihtaa parempi tuottoisia kasveja peltoon ?1.Ensimmäisen sitoumusvuoden loppuun mennessä on laadittava koko sitoumuskautta koskeva viisivuotinen viljelykiertosuunnitelma lohkojen käytöstä. Viljelykiertosuunnitelma on aiesuunnitelma sitoumuskauden aikana lohkoilla viljeltävistä kasveista tai muusta pellonkäytöstä. Viljelykiertosuunnitelma koskee ensimmäisenä sitoumusvuonna hallinnassa olevia lohkoja. Viljelykiertosuunnitelma on palautettava maaseutuelinkeinoviranomaiselle.Nitraattiasetuksessa liukoisen typen enimmäismäärä nurmille kivennäismailla on 250 kg/ha/v ja eloperäisillä mailla 210 kg/ha/v, laitumelle kivennäismailla 210 ja eloperäisillä mailla 170 . Kuitenkin tuotantoeläinten lannassa ja orgaanisissa lannoitevalmisteissa vuosittain levitettävä kokonaistypen määrä saa olla enintään 170 kg/ha.

Artikkelisarjassa selvitellään tukimuutoksia vuodelle 2015. Veikko Tuominen, ylitarkastaja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta kertoo, että tuleva tukiuudistus on merkittävin vuoden 1995 jälkeen.Mavista on saatu tulkinta viljavuustutkimuksista suojavyöhyke- ym. ympäristökorvauksen toimenpidelohkoilla. Monia käännettyjä esimerkkilauseita, jotka sisältävät nuoren - englanti-suomi-sanakirja ja hakukone englannin käännöksille. Tuetaan eurooppalaisten ja kolmansien maiden medialukutaitoaloitteiden verkostoitumista, ja erityisesti nuoren yleisön elokuvatuntemusta, jotta voidaan edistää.. Tätä vuotta tarkoitetaan. Aattelin päästä helpolla ja muuttaa viime vuoden viestiin vain päivät. Mutta tuo vuosiluku sitten unohtu vaihtaa..Mutta koko maassa tutkitaan monipuolistamisen ehto ja jos on nurmea (+ kesantoa) yli 75 %, (ja loppu peltoala jää alle 30 ha), silloin vapautuu monipuolistamisen kahden tai kolmen kasvin vaatimuksesta vaikka ei haluaisikaan, ja silloin ei kasvipeitteisyys �lisätoimenpiteen korvausta maksetta. Koskee myös alle 10 ha:n tiloja.

Viljelytuet, Maataloustuet, Viljelijätuet 2015 - MaaseutuMedi

Näin on kerrottu, että jos lohkon siirtyessä tavanomaiseen viljelyyn nurmivuosia on kertynyt viisi tai enemmän, niin lohkolle ei tule pysyvän nurmen korvamerkkiä, jos siinä silloin ensimmäisenä tavanomaisena vuotena viljellään muuta kuin pysyvän nurmen kasveja. Ikuti. tidak puas? sampaikan! dari Mpernanda0 13.12.2017. C. helps us to understand the art of José Tuki

K: Mikä on uuden nitraattiasetuksen mukaan suurin nurmelle sallittu kokonaistyppi? Pakkaa tulla vähän ongelmia,kun levitetään 2 krt lietettä ja sitten vielä 3krt Yaraa…Joo, maksetaan vain korvauskelpoiselle lohkolle. Ja edellyttää tietysti ympäristökorvaussitoumusta.Toimenpidettä voidaan toteuttaa Vna-luonnoksen mukaan ” turve- ja multamailla sekä peltolohkoilla, joilla on ollut voimassa maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston päätöksen, luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen tai luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007-2013 annetun valtioneuvoston asetuksen mukainen erityistukisopimus valumavesien käsittelystä tai joille on rakennettu säätösalaojitus, säätökastelu tai kuivatusvesien kierrätysjärjestelmä. Toimenpide voidaan valita peltolohkolle, jos lohkosta suurin osa on maalajiltaan turve- tai multamaata tai hapanta sulfaattimaata.”Eli AB-alueella suojavyöhykkeille voidaan komission hyväksymän maaseutuohjelman mukaan maksaa 500 euroa/haJos yli 5ha / 1 ha uusi sitoumus (2016-2020, budjettiehto) = sitoutuneelle tulee korvauskelpoisia lohkoja sellaiselta viljelijältä, joka ei ole sitoutunut ymppiin?

Nuoren viljelijan aloitustuki - YouTub

 1. Lainaus Mavin koulutusmateriaalista ”Viljelykasvien osuuden laskemisen ajankohta on 30.6. – 31.8. Tänä aikana viljelykasvien on oltava tarkastettavissa. Jokainen hehtaari otetaan viljelykasvien osuuden laskemisessa huomioon vain kerran vuodessa.”
 2. Jos ilmoitan vanhaa kesantoa ja luonnonhoitopeltoa tänä vuonna nurmelle sadon korjuuvaatimushan on poistettu onko pakko lannoittaa nurmea ja jos ei ole niin onko pakko ottaa viljavuusnäytteet?
 3. Saneerauskasveille ei ole pinta-alarajoituksia. Pinta-alarajoitus tulee sitä kautta, että saneerauskasveja voi käyttää vain perunan, sokerijuurikkaan ja avomaan vihannesten viljelykierrossa. Eli voi käyttää mettälohkoillakin, jos siellä on viljelty em. kasveja.
 4. Hakuopas : ”Tuki­oi­keuk­sia ei myön­ne­tä, jos ha­ki­ja on kei­no­te­koi­ses­ti luo­nut tuki­oi­keuk­sien saa­mi­seen vaa­di­tut edel­ly­tyk­set.”
 5. en suoraan sijoittamalla.
 6. Ei voi perustaa riistapeltoon eli monimuotoisuuspelto riistaan. Vain suojakasvin kanssa. Riistapeltoon kylvetty nurmi kuuluu riistapellon siemenseokseen ja on viljelykasvina tälle vuodelle. Viherlannoitusnurmen sadon saa korjata ja kun laidunnusta ei ole erikseen kielletty, niin nähdäkseni voi laiduntaa, mutta mustalle mullallehan ei saa mennä. Viherlannoitusnurmenhan sai päättää 1.9. ja muokata 1.10. alkaen, jos seuraava viljelykasvi kylvetään vasta keväällä.

Nuoren viljelijän aloitustuk

Jos tila on muualla kuin Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa ja vapautettu viherryttämisen monipuolistamisesta tuon yli 75% nurmea + kesantoa säännön perusteella, tilalle ei makseta talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä, muut toimenpiteet maksetaan. Eli jos nurmitilalla on nurmea + kesantoa korkeintaan 75 %, niin 60 %:n talviaikaisuuden kasvipeitteisyyden korvaus tulee että heilahtaa. (sikäli kun sen on rastinut ja ilmoittanut). Ja jos siihen lisää vielä 5 % jotain muuta kasvipeitteisyyttä, esim. keveästi muokattua sänkeä, niin saa kohdentamisalueella sen 80 %:n korvauksen.Maissi ilmoitetaan maissina. Maissille on oma rivinsä, maissisäilörehu typpitaulukossa, fosforitaulukossa maissi on samalla rivillä rehunurmien kanssa.

Suojavyöhyke ja kaista –

Alaa ei voi saada omana lohkonaan korvauskelpoiseksi (=tukikelpoiseksi ympäristötuessa, luonnonhaittakorvauksessa, pohjoisessa tuessa ja luomussa), jos sitä alaa ei ole ilmoitettu tukihakemuksessa 2014 tai 2013. Ja uutta alaa ei voi tänä vuonna liittää toiseen korvauskelpoiseen peruslohkoon. Uutta alaa voi liittää korvauskelpoiseen peruslohkoon ensi vuonna maksimissaan 10 aaria. Sikäli kun budjettiehto sen ensi vuonna sallii.Ei ole pysyvä kasvi vaan pysyvä nurmi. Eli siinä monipuolistamisen kahden/kolmen kasvin prosenttilaskennassa se ala on jo tälle vuodelle pysyvien nurmien alaa eikä ole siinä peltoalassa, josta monipuolistamisprosentit ensin lasketaan.”Karjanlannan pintalevitys on aina kielletty pellolla, jonka keskimääräinen kaltevuus ylittää 10 prosenttia.” Kuinka määritellään keskimääräinen kaltevuus?

KaakonKantri - Nuoren viljelijän aloitustuki Faceboo

Tukiehtojen muutos innoitti sukupolvenvaihdoksiin yle

 1. gan lahden välisellä valuma-alueella.
 2. Jaha. Tuo yli 50 % valkuaiskasvia + viljaa saa pohjoisen valkuaiskasvuston tuen, mutta ei peltokasvipalkkiota. Ilmoitetaan tukihakemuksessa hakuopasluonnoksen mukaan Seos herne/härkäpapu/makea lupiini yli 50 % + viljaa
 3. Lannan luovutus/vastaanottosopimukseen voidaan liittää myös vastaanottajan vuokralohkoja, jos niissä riittää vuokra-aikaa sen 5 vuotta. Ellei sitten maanomistaja ole kieltänyt vuokrasopimuksessa lannan levittämistä lohkoilleen. Maanomistajan kanssa, joka on vuokrannut peltonsa pois eikä viljele, ei voi tehdä lannan luovutussopimuksia.
 4. Edellä 7 §:ssä säädetystä hoidetun viljelemättömän pellon kasvipeitteisyysvaatimuksesta voidaan poiketa, jos:

K 635 – 636 1.5. :

403 LAPPAJÄRVI 26.3.2015 klo 18.30 Lappajärven koulukeskus/auditorio EU-Tukihakukoulutus kahvi klo 18.00Lohkoillehan tulee yleinen korvauskelpoisuus luonnonhaittakorvaukseen, ympäristökorvaukseen, luomuun ja pohjoisiin hehtaaritukiin, jos ne ovat aiemmin olleet tukikelpoisia em. tuissa tai jossakin niistä.Pitää olla suojavyöhykkeenä viimeistään 3. vuonna, jos aikoo saada suojavyöhykekorvauksen. Eli suojaviljalla viimeistään toisena vuonna. - Huomaan kyllä edistysaskelia kuntoutuksessani. On ihan omanlaisensa haaste seistä sellaisten jalkojen päällä, joissa ei ole tuntoa, liikettä eikä aktivaatiota, ja löytää niillle tuki, Nette kertoo kuntoutuksesta Viljelijällä on 20-vuotinen sopimus, jossa osalla lohkoista sopimus on alkanut 1.7.1995 ja osalla 1.10.1995. Onhan mahdollista purkaa sopimus vain näiden 1.7. 1995 alkaneiden lohkojen osalta? VASTAUS: Voidaan purkaa nyt keväällä myös 1.10.1995 alkaneiden eli 30.9.2015 päättyvien osalta. Mutta silloin ei sopimuksen viimeisen vuoden maksuerää niiden lohkojen osalta enää makseta.

Kerääjäkasvi ja kokoviljasr –

Neuvoja menestyneiltä nuorilta yrittäjiltä Vapautustahan ei tule vaikka nurmea+kesantoa on yli 75 %, jos muuta kasvia kuin nurmea+kesantoa on yli 30 ha. Eli yli 120 hehtaarin tiloilla voi tämä tulla vastaan.Miten pysyvän nurmen ”korvamerkki” lohkolla nyt sitten tilusjärjestelyssä menee? VASTAUS: Kyllä se tilusjärjestelyissäkin pysyy.Eli emmekö näe vai onko jo höyhenet niin silmillä, että emme löydä sellaisia maksuaikatauluja joka koskee nyt haettua ennakkoa, ympin loppuosaa ja eikös siellä ole vielä eu:n nauta ja elh??

Kerääjäkasvillahan ei saa perustaa nurmea, mutta voiko edellisen vuoden kerääjäkasvin päälle suorakylvää nurmen keväällä? Eli onko pakko kyntää pelto välissä?Tarkoittaa, että ei voi perustaa luonnonniityn ja laitumen pysyvälle nurmelle, mutta pellolle voi. Ympäristöasetuksessa tarkoitetaan pysyvällä nurmella sellaista pysyvää nurmea, joka ei ole peltoa.

Jaha. Tuosta nyt en osaa sanoa, mitä sillä tarkoitetaan. Tietysti on mahdollista, että Suomi joutuu muuttamaan tulkintaansa ja ympäristökorvauksen nurmet (suojavyöhyke, lhp-nurmi, monivuotinen ympäristönurmi ja viherlannoitusnurmi ) joudutaan lukemaan 2016 alkaen pysyvän nurmen kasveiksi.Lantapoikkeushan tarkoittaa sitä, että jos fosforilannoitteena käytetään pelkästään kotieläinten lantaa, niin fosforia voi käyttää tietyissä viljavuusluokissa korkeampia määriä kuin mitä muuten saa käyttää.Pitääkö hänen jättää LHK kokonaan hakematta vai peruttava vaan niiden lohkojen osalta jotka poistuisivat. Sitten hän saisi sen ensi vuonna sille peltomäärälle joka hänelle jää iteselleen viljelyyn.

 1. Kansallisen tukilain muutoksen mukaan sika-siipikarjatuen laskentakausi on 1.1.-31.12.2015. Viime viikolla eläinyksiköistö annetussa asetuksessa säädetään, ettäsikojen keskimääräisten elänyksikköjen laskennassa jätetään kaksi pienintä eläinmärää pois. Eli 12 kuukauden laskentapäivien eläinmäärien yhteenlaskussa jätetän kaksi pienintä lukua pois ja keskiarvo saadaan siten jakamalla summa kymmenellä. Sitten tämä keskiarvo kerrotaan eläinyksikkökertoimella eli lihasioilla 0,3:lla ja saadaan eläinyksiköt. Eläinyksikkömääräsitten jaetaan hehtaareilla, jolloin saadaan eläintiheys ey/ha. Koska kaksi pienintä lukua jää pois, niin ei haittaa, vaikka jonakin laskentapäivänä olisi pesutauko.
 2. Suojavyöhykkeet pitää piirtää kartalle, jos ne ovat kasvulohkona eli koko peruslohko ei ole suojavyöhykettä.
 3. Sitä yli 5000 euron suorien tukien 10 %:n modulaatioleikkausta ei enää tänä vuonna ole. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka tilatuki laski tälle vuodelle, niin yli 40 ha:n tiloilla suorien tukien summa on saman suuruinen tai suurempi kuin 2013. Paitsi tietysti niillä, joilla on maito/sonni/tärkkelysperunalisäosia. Lisäosathan puolittuivat tälle vuodelle ja ensi vuodelle viimevuotisesta.
 4. K: Vielä kysymyksiä suojavyöhykenurmesta. Voiko kasvuston niittää (eikä korjata satoa) esim. kesäkuun alkupuolella, jos sadon korjaa loppukesästä, esim. elokuulla?? Ja samaan asiaan: Jos perustaa tänä vuonna (timotei 80%, apila 20%) siemenseoksella niin luettaneen suojavyöhykenurmeksi jo tänä vuonna? Jos kylvöaika on esim. kesäkuun puoliväli, niin eikai perustamisvuonna vielä tarvitse korjata satoa???
 5. Kevään 2014 viljelijätukikoulutukset kunnille ja EU-avustajille, -täyttäjille ja neuvojille to 12.3. Kuortane, Urheiluhotelli, Opistotie 1 ti 17.3. Seinäjoki, AMK, terveysalan yksikön auditorio A, os. Koskenalantie 17 ke 18.3. Kauhajoki, kaupungin valtuustosali, Hallintoaukio Tilaisuudet alkavat klo 8.30 aamukahvilla. Koulutus 9-16. Lounas ja iltapäiväkahvi omakustanteinen. Ilmoittautumiset viimeistään 2 päivää ennen tilaisuutta sähköpostilla arja.veikkolainen@ely-keskus.fi Ohjelma samalla sapluunalla kuin Törnävä-salin tilaisuus 11.2.
 6. Jos lohkolla on ollut kausien 1995- tai 2000- tai 2007- säätösalaojatoimenpide, tällä tietoa ei tarvita analyysituloksia, mutta ojastokartasto pitää toimittaa kuntaan. Ja tietysti säätökaivojen pitää olla toimivia.
 7. K: Saako valkuaiskasvustolle, herne yli 50%-vilja, pohjoista tukea (45e) jos ei pui vaan korjaa kesällä säilörehuksi?

Tila saa luonnonhaittakorvauksen kuudelle hehtaarille eli 4 ha:lle peltoa ja 2 ha:lle pysyvää laidunta

Hakuoppaan ohje: ”Muut vihannekset -koodilla voi ilmoittaa yhteensä kaikki samalla peruslohkolla vierekkäin olevat alle 0,05 ha kokoiset avomaanvihanneslohkot.”Mutta muistettava myös uuden ”nitraattiasetuksen” ehdot ja määräykset ja muut ns. täydentävät ehdot, joita noudatettava, vaikka ei sitouduttaisi ympäristökorvaukseen.Luonnonhaittakorvausta voidaan maksaa luonnonhaittakorvaukseen oikeuttavasta maatalousmaasta.  Kesannon ja ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 22 §:ssä tarkoitettujen luonnonhoitopeltonurmien osuus maatilan korvauskelpoisesta peltoalasta voi olla enintään 25 prosenttia. Jos ala on tätä suurempi, kesannosta ja luonnonhoitopeltonurmista voidaan kuitenkin maksaa korvausta siitä alasta, joka saadaan jakamalla maatilan muiden korvaukseen oikeuttavien peltoalojen summa kolmella.

Karjanlantapoikkeus vastaanottavalla tilalla –

K: Jos nurmilohkolle kylvetään suorakylvönä kauraa ja lohko ilmoitetaan vihantaviljaksi, pelastaako lohkon muuttumasta pysyväksi nurmeksi? VASTAUS: Lohko ei silloin ole vihantavilja eli viljakasvusto, koska siinä on vilja ja nurmikasvusto. Se luetaan nurmeksi.Joo, aktiiviviljelijää ei ole sidottu vuoden 2015 tukien hakemiseen. Aktiiviviljelijäksi pääsee myöhemminkin, eli sinä vuonna kun ensi kertaa hakee tukia.Jos enimmäiskorvaustaso lohkolla ylittyy, ympäristö korvausta ei makseta valumavesien hallinta toimenpiteen säätökastelu ja kuivatusvesien kierrätys alatoimenpiteestä, jos viljelijä on valinnut lohkolle samanaikaisesti toimenpiteen:

Ympäristösitoumuksen lisätoimenpiteet –

Ei voi valita toimenpidettä lietelannan sijoittaminen peltoon, jos on valinnut toimenpiteen ravinteiden ja orgaanisen aineksen kierrättäminen (tai päinvastoin).Ei auta vedota viime vuoteen, koska EU-asetus viherryttämisestä annettiin ennen syysviljan kylvöä. Jos kaikki 10,41 ha on rukiilla, niin 687 euron viherryttämistuesta maksetaan puolet eli 343 euroa. Jos naapuri tarvii sitä ruispeltoa, voihan sitä hänelle vuokrata.Tuo niittäminen kesäkuulla ja korjuu elokuulla ei vastaa suojavyöhykkeen kasvuston poiskorjaamisen tarkoitusta, koska osa niitetystä kasvustosta ehtii jo elokuuhun mennessä hajota vesistöön/valtaojaan kulkeutuviksi ravinteiksi.Onko tietoo saako riistapeltoa lannoittaa, jos vaikka haluaa. Ja jos ei saa, niin mitäs tapahtuu jos lohkolle on kuitenkin viime syksynä levitetty sikavoimaa, aikomuksena kylvää sinne nyt keväällä vehnää, mutta ajatukset onkin vaihtunut riistapellon suuntaan.

Nuoren maanviljelijän aloitustuki - Akti

Saako riistapellolle jos sinne kylvää hernettä ja kauraa valkuaiskasvipalkkion herneestä ? Paljonko pitää seoksessa olla hernettä suhteessa viljaan ? Entä luetaanko riistapelto mukaan peltojen talviaikaiseen kasvipeitteisyysalaan ?Fosfori lantapoikkeus: Ympäristötuessa on lantapoikkeus mahdollista rehunurmille. Onko tuo mahdollista myös laitumille? Entä jos korjataan säilörehu 1. korjuu kerralla ja sitten laidunnetaan, noudatetaanko silloin säilörehun rajoja, vai laitumen? Kuinka käy tarkastuksessa? Hilja Valtosen romaani Nuoren opettajattaren varaventtiili on chick lit -kirjallisuutta vuodelta 1926. 101 kirjaa on saapunut 20-luvun puoliväliin ja siitä keskustelevat kirjailija Siri Kolu selkä toimittaja Pietari Kylmälä ymmärtänyt kaavassa olevaa ”jaetaan kolmella”-kohtaa � enkä miinkään hoksannut, että mistä se tulee. Tukihakuoppaassakin

K: Saako suojavyöhykkeen perustaa seoksella jossa on ahdekaunokkia? Tämä olisi meidän mehiläisille mieleen.C3 –alueella ei siis makseta pohjoista tukea esim. rukiille tai valkuaiskasvustoille eikä muille peltokasveille.Kerääjäkasvi on kylvettävä viimeistään 15 päivänä elokuuta. Kerääjäkasvilla tarkoitetaan kasvustoa, joka käyttää varsinaisen viljelykasvin jälkeen maahan jääviä ja viljelykasvin tähteistä tai maasta vapautuvia ravinteita ja suojaa maata lisäämällä kasvipeitteisyyttä viljelykasvin sadonkorjuun jälkeen. Kerääjäkasvi voi olla italianraiheinä, muu heinä- tai nurmikasvi, apila tai näiden seos. Kasvustoa on oltava kauttaaltaan koko kasvulohkolla.Lohkoille, joita ei ole ilmoitettu tukihakemuksissa 2013 tai 2014, eivät voi saada korvauskelpoisuutta. Paitsi jos ovat yli 65 vuotiaan viljelyksestä tulevia lohkoja, tilusjärjestelylohkoja tai luel-viljelemättömyyssitoumuksessa olleita lohkoja.(863 TÖYSÄ) 25.3.2015 klo 19.00 Töysä-Talo EU-Tukihakukoulutus keskitytään peltotukiin.kahvi alkaen klo 18.30 8.4.2015 klo 12.00 Töysä-Talo EU-Tukihakukoulutus päivän lopussa eläintilojen osuus. Kahvitauko

Valtiontuki Suomi Valtiontuki SA

Euroopan unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisu suden

Aloitustuen vaikuttavuus nuoren viljelijän maatilayrityksee

Pääsääntö on se, että ei tarvita viljavuustutkimusta, mutta jos lohkoa perustettaessa lannoitetaan, silloin pitää olla voimassa oleva viljavuustutkimus. MAATALOUDEN RAKENNETUET Nuoren viljelijän aloitustuki Varsinais-Suomen ELY-keskus 2015 Sivu 1 9.6.2015 ALKUVOIMAA ALOITUSTUESTA Aloitustuen hakeminen ã Nuoren viljelijän aloitustukea on haettava luovutuskirjan tai kirjallisen vuokrasopimuksen luonnoksen perusteella ennen..

Nuoren viljelijän toimeentulo kysyy luontoa - Forssan Leht

Jos lohkot ovat kohdentamisalueella ja kevätviljasta jätetään sängelle tai kevytmuokataan 30 ha (20 % korvauskelpoisesta peltoalasta) ja loppu 30 ha kynnetään (tai kevytmuokataan) , niin päästään 80 %:n (120ha /150ha) kasvipeitteisyyteen. Muualla Suomessa maksimikorvaukseen eli 60 %:n tasoon (90/150) päästään vaikka koko kevätvilja-ala 60 ha kynnettäisiin.Tilalla (B-alueella) on n.2 ha edestä ylimääräisiä tukioikeuksia. Onnistuuko vuokraus C-alueelle ja saako ne sieltä aikanaan takaisinkin.Se kokonaispinta-ala, mille maksetaan luonnonhaittakorvaus, saadaan myös laskukaavasta 4/3 kertaa viljelykasvien ala. Eli edellisen esimerkin 6 ha x 4/3 = 8 ha.(Tietysti lopulliseen tukeen vaikuttaa paljonko on tilapäisesti viljelemätöntä, pysyvien kasvien alaa, tuleeko mahdollisessa valvonnassa pinta-alaleikkauksia ym.)Vuonna 2015 kierrätystä ei enää ole. Jos viljelijällä on 15.6.2015 eli tukihaun viimeisenä muutospäivänä enemmän tukioikeuksia kuin tilatukikelpoista peltoa, ylimääräiset tukioikeudet mitätöidään.

K 631 – 632 28.4. :

Hallinnan muutoksethan eivät vaikuta pysyvän nurmen muodostamiseen ja ennallistamiseen. Lohko saa pysyvän nurmen korvamerkin, jos se on ollut kuusi vuotta peräkkäin nurmella, riippumatta haltijasta. Ja hallinnan vaihdos ei poista ennallistamista. Jos esim. minulla on hallinnassani sellainen lohko, jonka edellinen haltija on kahden edellisen vuoden aikana ottanut nurmesta muuhun viljelyyn ja tulee ennallistaminen, niin minä joudun ennallistamaan, ei se edellinen viljelijä.Jos lohko on kohdentamisalueella, sille maksetaan kohdentamisalueen korvaus. Jos tilalla on peltoja sekä kohdentamisalueella ja sen ulkopuolella, molemmilta alueilta lasketaan omat kasvipeitteisyysprosenttinsa. Samaten lasketaan omat prosenttinsa kohdentamisalueen ja sen ulkopuolisen alueen luonnonhoitopeltonurmista ja monimuotoisuuspelloista (riista, maisema ,niitty)MMM:stä on vakuutettu, että korvausta ei leikata, vaikka kerääjäkasvialaa ilmoitettaisiin enemmän kuin mitä on ennakoitu.Jos lohkolle kylvetään kauraa 180 kg/ha ja lisäksi raiheinää ja tämä korjataan kokoviljasäilörehuna, niin voiko lehmät panna laiduntamaan loppukesästä? Ja tämä katkaisee pysyvän nurmen.

Kyllä lohko voi saada pysyvän nurmen korvamerkin myöhemminkin, kun tulee kuudes peräkkäinen nurmivuosi täyteen. Hallinnon toive onkin, että vuoden 2015 jälkeen tulisi poistuvien pysyvän nurmen lohkojen sijaan myös uusia pysyvän nurmen lohkoja, jolloin vuosittainen pysyvän nurmen ala Suomessa ei laskisi yli 5 % vuoden 2015 pysyvien nurmien alaan verrattuna eikä tarvitsisi toteuttaa sitä ennallistamista.Ja mahdollista on saada tukioikeuksia vuoden 2006 jälkeen raivatun pellon perusteella. Pellon pitää olla hallinnassa ja tukihakemuksessa, voi siis olla vuokrattua.Entäs 20v erityistukisopimus, pelto, sopimus päättyy 30.6.2015. Se tulisi normaaliin viljelyyn tukihakemukseen huhtikuussa 2015. Pitääkö päättää ennemmin vai raukeaako kans 30.4.2015.?Jos tila on AB-alueella, myös kolmen kasvin vaatimus toteutuu, koska kahta enemmistökasvia ei ole yli 95 %.Muita tukia ja korvauksia ei salaojitetulta alalta tarvi perua, jos sillä alalla on kasvanut tai kasvaa kasvusto 30.6.

Elinkeinoministeri Kulmuni Singaporeen - Artikkeli - MaaEsitys riistavahinkolain muuttamisesta eduskunnanJoka kymmenes sikatila lopettaa tänä vuonna – kotimaiset

Nähdäkseni vain tilaneuvonnan avulla voi perua ja vaihtaa sopimattomien sijaan paremmin sopivia toimenpiteitä. Jos saisi hakemuksen jättämisen jälkeen nopsasti ennen 15.6. tilattua tilaneuvonnan, jossa ympäristösitoumusta mukautetaan, silloin voisi vaihtaa toimenpiteitä 15.6. mennessä.Ei kyllä ole Vna-luonnoksen varantohakuperusteissa tuota perustetta. Mutta luonnokseen voi vielä vaikuttaa. Kansallinen Vastarinta esittää Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen nuoren kouluikäisen aatetoverin editoiman videon, joka kuvaa hänen ajatuksiaan nyky-Suomesta Kolmas kysymys: Onko tämä pysyvä nurmi tarkastelussa vain nyt, eli 2010 vuodesta lähtien, vai tarkastellaanko sitä esim. ensi vuonna taas uudelleen 2011 vuodesta lähtien?

Viime vuonna ennätysmäärä maatilojen investointeja ja nuoren Farmi

K: ”Ympäristönhoitonurmien monivuotisista ympäristönurmista tai luonnonhoitopeltonurmista ei makseta, jos maatila on vapautettu viherryttämistuen ekologisen alan vaatimuksesta siksi, että maatilan peltoalasta yli 75 % on nurmea tai kesantoa.”Kummankin alueen hehtaareista lasketaan oma prosenttinsa. Niistä C-alueen korvauskelpoisista hehtaareista saa maksimissaan 5 %:lle luonnonhoitopelto nurmen korvauksen. Eli 0,25 hehtaarille.Pohjoisen tuen hevosilla on 100 päivän pitoaika 1.5. alkaen. Ja hevoset, joista haetaan tukea, ilmoitetaan omalla hakulomakkeellaan ja jätetään kuntaan 30.4. mennessä. Ja tukeen kelpaavat edelleen siitostammat ja –ponit, suomenhevoset ja 1-3 -vuotiaat muut hevoset ja ponit. Ja niistä itää kertyä vähintään 3 ey.

Ei vaikuta eli ei ole väliä. Lohkosta ei tule pysyvän nurmen lohko ja edelliseltä ei peritä ympäristökorvauksia pois. Seuraava voi sen ilmoittaa edelleen ilmoittaa mv. yhn:na, jos on ympäristönhoitonurmien rasti mutta ei ole pakko.K: Käyköhän nämä osaomistushevoset (=hevonen sekä hakijan että joidenkin muiden omistuksessa), jos on valtakirja muilta omistajilta?Jotta monipuolistamisen ehto täyttyisi eikä ruisalaa ei haluta rikkoa, niin ruokohelpi pitäisi lopettaa kokonaan ja kylvää sille alalle jotain muuta tai kesannoida. Silloin koko 24 ha olisi peltoalaa ja 18 ha ruista olisi siitä 75 %.LHK:n kotieläinkorotuksen laskennassa 1.5.-13.12. 8 kk:n keskiarvoksi tulee 175 sikaa eli 61 eläinyksikköä.– lhp-nurmi + monimuotoisuuspelto (riista, maisema, niitty/lintu) maksimi yhteensä 15 %, kohdentamisalueella 20 % (voi olla yli 15/20 %, mutta ylimenevästä ei makseta ko. korvausta)

Nuoren viljelijän kädet pitävät hedelmällistä maaperää arkistokuva

Tähän kemialliseen päättämiseen odotetaan Mavilta vastausta viimeistään sitoumusehtoihin tai hakuohjeisiin.Toinen asia joka varmaan sekoittaa ihmisten mieliä on riistapelto ja tuo tuleva 25% rajoitus LHP, kesannon ja suojavyöhykkeen osalta. Eli riistapelto ei suoraan vaikuta tuohon. Esim maksimi suojavyöhyke alan voi laskea kaavalla 25% – ( 20% – riistap%). näin AB kohdentamisalueella. riistp% maximi 15. Eli maksimissaan voi laittaa 15% riistapeltoa, joten LHP tai kesantoa jää 5%, ja suojavyöhykettä 25%-(20%-15%) = 20%. Eli tilan pelloista on kaikkiaan 40% ”jouten”, toki riistapelloissa on tehtävää joka vuosi.Suojavyöhykkeeksi ilmoitettavan kasvulohkon pitää rajoittua vesistöön/valtaojaan. Eli suojavyöhykelohkon ja vesistön/valtaojan välissä ei saa olla muuta kasvulohkoa.Lhp-nurmi ei ole pysyvän nurmen kasvi, joten lhp-nurmelle ilmoitettu lohko ei saa pysyvän nurmen korvamerkkiä.

Koskee kaikkia suojavyöhykealoja v 2016 ja siitä eteenpäin. Siis myös tänä vuonna ilmoitettavia.Noh, ehdoissa puhutaan monivuotisesta nurmikasvustosta sekä nurmi- ja heinäkasvien siemenseoksesta. Ahdekaunokkia tituleerataan niittykasviksi monimuotoisuus niitty �toimenpiteen ehdoissa. K: Lasketaanko monimuotoisuuspellot vuodelle 2016 tulossa olevaan LHK:n kesantorajoitteeseen?VIPUssa on nyt lohkokartoilla oma tasonsa, jossa näkyvät erikseen korkeuskäyrät ja yli 15 % kaltevat alueet, jotka on merkattu punaisella.Ohjelmaluonnoksessahan peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys –toimenpidelohkojen prosenttiosuus tilan tukikelpoisesta pinta-alasta voi ns. kohdentamisalueella eli Etelä- ja Länsi-Suomessa Oulun alapuolelle asti vaihdella 20-80 %:n välillä sekä muualla Suomessa 20-60 %:n välillä. Kohdentamisalueella vain tuota 20 %:n vähimmäiskasvipeitettä voidaan täyttää kevennetyllä syyssänkimuokkauksella vilja-, öljykasvi-, tattari-, siemenmauste-, kuitupellava- ja härkäpapulohkoilla, jos muokkaus tehdään kultivaattorilla, lautasäkeellä, joustopiikkiäkeellä tai lapiorullaäkeellä yhteen kertaan ajaen. 20 %:sta ylöspäin on alan oltava kasvipeitteistä. Muulla alueella kevennetty syyssänkimuokkaus kelpaa täyttämään talviaikaisen kasvipeitteisyyden ehtoa kaikkiin prosenttirajoihin asti.

Kaivattaisiin kipeästi tietoa voiko edelliskauden ravinnemääriä käyttää kasvukaudella 2015? Jos ei, tulee neuvojalle vaikeuksia: 1.Syksyn visuasiakaskierros on aloitettava alusta. 2. Esim agrineuvokseen ei vielä edes saa uusia ravinnemääriä. luvattiin maaliskuun lopulla. 3.Yara myy tällä hetkellä huhtikuun lopun toimituksia, mahdoton tilanne, jos syksyllä ostetut väkilannat eivät käykään. 4. Viiden vuoden viljelykiertosuunnitelma pitäisi olla valmis 31.12.2015.Näidenkin teko pitäisi aloittaa nyt: esim. 60 kasvulohkoa, viisi vuotta -> 300:n merkinnän pakettia ei sutaista tunnissa valmiiksi. 5. Paperilomakkeita ei tule ja jos sähköinen haku aukeaa myöhään tai takkuaa, kuten viime vuonna, ei siten ole suunnitelma B:tä. 6.koordinaatistomuutos tuo aarin-kahden heittoja ja lisää työtä. 7. Tukihakumuutokset vielä edellisten päälle. NEUVOJAN KUORMA KASVAA TÄNÄ KEVÄÄNÄ LIIAN SUUREKSI! VIRHEIDEN MAHDOLLISUUS KASVAA! Laita tämä viesti ja vastaus muillekin näkymään että miettisivät mitä on edessä.Nuo mitoitukset ovat nitraattiasetuksessa Vna 1250/2014 ja tulevat voimaan 1.4.2015. Tila merkkaa lohkokirjanpitoon sen lantamäärän mitä on lohkolle levittänyt. Ympäristökorvauksessa lasketaan peltoon levitetty lantamäärä lohkokohtaisen kirjanpidon perusteella, mutta tuo uuden nitraattiasetuksen laskennallinen määrä on taustalla ja jos lohkokorteille merkitty lantamäärä poikkeaa huomattavasti siitä, pitää selvittää, mistä se johtuu.

Perustuki, viherryttämistuki, EU:n nuoren viljelijän tuki, peltokasvipalkkio, luonnonhaittakorvaus, ympäristökorvaus, ja C-alueella vielä pohjoinen ha-tuki, yleinen hehtaarituki, pohjoinen nuoren viljelijän tukiMutta jos passivoiduilta lohkoilta on tukikelpoisuus siirretty pois toiselle lohkolle/toisille lohkoille, niin luonnoksen mukaan niille ei voitaisi enää myöntää tukikelpoisuutta, jos ala, jolle tukikelpoisuus on siirretty, on esimerkiksi raivattu vuoden 2004 jälkeen.Miten suojavyöhykkeen sato tulee käyttää? Pitääkö syöttää elikoille tai syödä itse vai voiko käyttää vaikka juhannuskokkoon? Nimim. Kaikesta epätietoinen VASTAUS: Kaikki kolme vaihtoehtoa kyllämahdollisia.. 😉 Lisäksi sen sadon voi tallettaa tai kompostoida johonkin sopivaan paikkaan. trev veikko t6) norolla sellaista puroa pienempää vesiuomaa, jonka valuma-alue on vähemmän kuin kymmenen neliökilometriä ja jossa ei jatkuvasti virtaa vettä eikä kalankulku ole merkittävässä määrin mahdollista;Itämeren käyttö risteilyalusten jätevesien kaatopaikkana jatkuu – Venäjä vastustaa yhteistä jätevesikieltoa Oli pakko tännekin kirjoittaa aiheesta. Melkoinen ristiriita mielestäni. Jokainen maajussi on varmaan täynnä tätä ymp.suojelua, mutta samaan aikaan toiset saa tehdä mitä lystää. Melkoinen määrä paskaa tulee tuhansista risteilyaluksista Itämereen, vielä suoraan avomerelle. Aika huvittava juttu vaan on, pitää todeta. http://www.tekniikkatalous.fi/Liikenne/itameren+kaytto+risteilyalusten+jatevesien+kaatopaikkana+jatkuu++venaja+vastustaa+yhteista+jatevesikieltoa/a1051839

Hallinto ei tarvi liitteitä. Tukioikeuksien siirtolomake, jossa on tukioikeuksien luovuttajan/luovuttajien ja vastaanottajan/vastaanottajien allekirjoitukset, riittää. Maanomistaja ja vuokralainen ovat voineet kirjallisesti sopia tukioikeuksista kenelle vanha vuokralainen siirtää ja vuokralaisen pitää näitä yksityisoikeudellisia sopimuksia noudattaa, mutta sopimukset on heidän kahdenvälisiä sopimuksiaan ja hallinto ei niitä tarvi siirtolomakkeiden liitteiksi.Onko luomussakin rajoite pohjavesialueen vln:ssä 20% typensitojakasveja? Vai onko tuo viherkesannon raja? Ei pahemmin tiedotettu asiasta jos näin on.Lohkoilla, joista 2015 viljelyn perusteella tulee pysyviä nurmia, saa 2016 ja myöhemmin vapaasti viljellä muuta kuin nurmea. Mutta pitää varautua siihen, että jonakin vuonna niillä lohkoilla tai osalla niistä tai vastaavalla alalla muita lohkoja joutuu palaamaan takaisin nurmiviljelyyn, jos tulee niin sanottu ennallistaminen.K: Maatilan talouskeskus ja suurin osa pelloista on AB-alueella, joka on kohdentamisaluetta ympäristötuessa. Muutama hehtaari peltoa on c-alueella, joka ei ole kohdentamisaluetta. Miten määräytyy luonnonhoitopeltonurmien enimmäisala/enimmäiskorvausala c- alueen viljelysmailla, jota on c-alueella noin 5 ha.Se nuori viljelijä oli 2014 uusi viljelijä. Ja voi hakea tänä vuonna uudelleen, sillä 2013 ja 2014 aloittaneet uudet viljelijät saivat uuden mahdollisuuden tänä vuonna säädösten muututtua.

Nuoren viljelijän SPV-koulutus alkaa 23

2015. 2016. 2017 Tällä hetkellä maaseutuohjelmassa ja asetusluonnoksissa ei ole mitään rajoja. Jos tilan kaikki lohkot ovat esim. ohralla ja kauralla, niin kaikkiin lohkoihin saa kylvää kerääjäkasvin ja ilmoittaa lohkot ko. kerääjäkasvitoimenpiteelle.Lista on melkein sama kuin mitä olivat vuoden 2010-2014 nurmikoodit. Muutoksia on ainoastaan poistuvien ja uusien kasvikoodien vuoksi.Et aivan. Alle 10 ha:n tila (kuten ei yli 10 ha:n tilakaan) ei voi saada talviaikaisen kasvipeitteisyyden korvausta, jos nurmea + kesantoa on peltoalasta yli 75 %, koska tila vapautetaan viherryttämisen viljelyn monipuolistamisesta. Mutta jos em. kasveja on 75 % tai vähemmän, silloin voi saada ko. korvauksen.Pitääkö vain uusista säätösalaojalohkoista tehdä analyysit ja jättää kartat vai saako vanhat säätösalaojituslohkot suoraan mukaan. Pitääkö happpaman sulfaattimaan analyysituloksen lisäksi tutkia pintamaan maalajikin?

Video: Tuotanto ja viljelijän tuki - Lantmännen Agro Koevuosi 2017

Tutkimus: Maaseutuohjelman rahoitus luo työpaikkoja

Perustuen, viherryttämistuen, mahdollisen nuoren viljelijän tuen, luonnonhaittakorvauksen, puutarhakasvin ympäristökorvauksen sekä mahdollisen puutarhakasvin lohkokohtaisen toimenpiteen korvauksen, C-alueella pohjoisen hehtaarituen avomaan vihanneksille, mahdollisen yleisen hehtaarituen sekä nuorten viljelijöiden tuen, AB-alueella peltokasvipalkkion avomaanvihanneksille.Ei riitä. Ehtojen mukaan suojavyöhyke on niitettävä ja kasvusto korjattava pois. Tarkoituksena on, että suojavyöhykkeelle ei jää kasvimassaa, josta hajoaisi ravinteita suojavyöhykettä rajoittavaan vesistöön/valtaojaan/kosteikkoon/pohjaveteen.Pysyvän nurmen peltolohkoilla voi viljellä vuosittain mitä kasveja tahansa. Jos koko Suomen tasolla viljelyssä ei tapahdu suuria muutoksia, niin näin voi jatkua vuodesta toiseen. Mutta jos jonakin vuonna pysyvän nurmen lohkoja siirtyy runsaasti muuhun kuin nurmiviljelyyn, voi tulla eteen ennallistaminen. EU-säädösten mukaan, jos pysyvien nurmien lohkojen nurmiala vähenee jonakin vuonna valtakunnan tasolla vertailuvuoteen 2015 verrattuna yli 5 %, niin nämä muiden kasvien viljelyssä olleet lohkot pitää ennallistaa. Mikä tarkoittaa, että näillä lohkoilla pitää siirtyä takaisin nurmiviljelyyn.K: Muuttuiko viime metreillä ettei suojavyöhykkeen hömppäheinää tarvitsisikaan korjata???? (Viite: Ilkka, sunnuntai 19.4. MTK:n edustajan haastattelu) VASTAUS: Ei muuttunut, suojavyöhykkeen sato on korjattava. Ehkä haastattelussa on viitattu siihen, että tavallisesta heinänurmesta (kuten ei muistakaan kasveista) ei tarvi korjata satoa (ja sillä voi olla vaikutusta vuokrapeltomarkkinoihin). K: Onko ongelma jos vuokrasopimus päättyy jo vuoden kuluttua suojavyöhykenurmen perustamisesta ja ko. tuen hakemisesta? VASTAUS: Ei ole. Maksettua suojavyöhykekorvausta ei peritä takaisin eikä uuden haltijan tarvi jatkaa suojavyöhykettä. Saa jatkaa, jos on suojavyöhykerasti annettu tänä vuonna (tai ensi vuonna tilaneuvonnan avulla). trev veikko

Vihantaviljaa olisi tarkoitus kylvää laitumelle pysyvän nurmikierron katkaisemiseksi. Sen alle on myös tarkoitus perustaa seuraavan vuoden monivuotinen nurmi. Miltä riveiltä tämmöisen kasviseoksen lannoitus otetaan? Toinen kysymys: Entä sitten, jos tämmöinen kasvusto korjataan 2 kertaa kesän aikana säilörehuksi?Helpotusta tulisi alle 0,5 ha:n lohkojen kohdalla. Alle 0,5 ha:n lohkolla voisi käyttää viereisen lohkon viljavuustutkimusta. Erillisiltä alle 0,5 ha:n lohkoilta pitää ottaa oma näyte, paitsi silloin ei tarvi, jos käyttää lannoituksessa lohkolle typen osalta runsasmultaisen maan ja fosforin osalta hyvän viljavuusluokan taulukkoarvoja.Luonnonhaittakorvauksessa viherlannoitusalan maksimi on 100% pinta-alasta sekä LHP-nurmen + kesannon maksimi 25 % pinta-alasta. LHP-nurmen + kesannon maksimi tuskin nousee ensi vuodeksi 50 %:iin, koska se 18.11. komissiolle toimitetussa korjatussa ohjelmaluonnoksessa on edelleen 25 % ja jos tämä luonnos hyväksytään, niin se 25 % jää siihen eikä sitä voida valtioneuvoston asetuksella muuttaa edes yhdeksi vuodeksi.

Kyllä se niin menee. Multavuus ratkaisee koko maassa, ei ole maantieteellistä aluejakoa. Tässä Mavin materiaalissa ovat uudet lannoitustaulukot. Nehän siirtyivät ympäristökorvauksen vähimmäisvaatimuksiksi. Niitä pitää noudattaa, mutta ympäristökorvauksessa siitä ei korvata.Ainakin edellisvuosien maatilalomakkeen 101A etusivulta. Vipusta ei nyt näytä saavan ulos 2014 lomakkeita, mutta 2013 lomakkeet saa.Tukioikeuksien kierrätyssysteemi on säilyttänyt tukioikeudet, jos vuokralaisella on tukioikeuksia korkeintaan kaksi kertaa niin paljon kuin peltoa.Jos tuo lohko on ollut viljeltävässä kunnossa 1.1.2015 alkaen, niin voi saada. Jos ei ole ollut, niin haku on jätettävä ensi keväälle, ja nuori viljelijä saa silloin tukioikeudet varannosta. Varannostahan on myönnettävä nuorille ja uusille viljelijöille tukioikeudet, kun hakuperusteet täyttyvät. Jos varannosta ei riitä tukioikeuksia kaikille nuorille ja uusille, niin sitten sinne on siirrettävä lisää tukioikeuksia.Hakuasetuksen 239/2015 mukaan tänä vuonna voidaan myöntää korvauskelpoisuus yli 65 v:n, joka ei ollut sitoutunut ymp- ja lfa-tukeen 2014, viljelystä tulleille pelloille, kun tulee yli 2,0 ha. Saapi liittää ymp.-sitoumukseen ja valita lohkokohtaisia toimenpiteitä.

Video: Avoin koulutus: Nuoren viljelijän SPV-koulutus - Hämeen

Ruokajärjestelmän tulevaisuuskuva kirvoitti vilkkaaseen

Luonnonhaittakorvauksessakaan ei ehtojen luonnoksen mukaan vaadita mitään tiettyä ajanjaksoa eikä myöskään luomuehtojen luonnoksessa, riittää kun ruokintapäivien mukaan laskettuna kertyy luonnonhaittakorvauksessa vähintään 0,35 ey/ha kalenterivuoden ajalta ja luomukotieläintuotannossa 0,3 ey/ha kalenterivuodelta. (vuonna 2015 siis ajalta 1.5.-31.12.)Hunajakukka (= aitohunajakukka) tulee kasviluetteloon. Hunajan tuotantoon tarkoitettu kasvusto on ollut poikkeuksena sadonkorjuuvaatimukseen. Kun sadonkorjuuvaatimus poistuu, niin sitä tarvetta ei enää ole. Hunajan tuotantokasvien lohkoille ilmoitetaan se kasvi, mikä siellä kasvaa, esim. puna-apila, aitohunajakukka ym.Muutamia kysymyksiä, jos valitsee lisätoimenpiteinä ympäristönhoitonurmet ja peltoluonnon monimuotoisuus C-alueella:Jos kauraa se normaali määrä mitä kauranviljelyssä käytetään ja yksivuotista ei kovin paljon, silloin lohko on kauralohko. Ja jos tuota nurmea on kerääjäkasviksi tarvittava määrä, silloin lohkon voi ilmoittaa kerääjäkasvilohkoksi. Mutta lohko ei silloin voi olla nurmella 2016.luonnonhoitopellon kahden vuoden vaatimus raukeaa, koska nykyinen sitoumus päättyy 30.4.2015. Suojavyöhykkeet pitää piirtää kartalle, jos ne ovat kasvulohkona eli koko peruslohko ei ole suojavyöhykettä. Vesistöjen varsille jätettäviä kolmen metrin suojakaistoja ei tarvitse piirtää kartalle. Peruslohkon reunaviivamerkinnällä ilmoitetaan missä kohden on suojakaista.

Jos se joku ei ole hakenut tukia v. 2014 eikä hae tukia v. 2015, niin hän ei voi saada/ostaa tukioikeuksia pellon mukana, koska hän ei ole aktiiviviljelijä ja tukioikeuksia ei voida hänelle siirtää. Peltokaupan yhteydessä voidaan tehdä sopimus, että myyjä siirtää tukioikeudet ostajan osoittamalle aktiiviviljelijälle.On minullekin epäselvää kun sitoumusehtoja en ole nähnyt. Asetusluonnoksen mukaan (MMMa on vielä ilman ministerin allekirjoitusta):”Ympäristönhoitonurmien monivuotisista ympäristönurmista tai luonnonhoitopeltonurmista ei makseta, jos maatila on vapautettu viherryttämistuen ekologisen alan vaatimuksesta siksi, että maatilan peltoalasta yli 75 % on nurmea tai kesantoa.”Viime vuoden säilörehunurmi sellaisenaan, jonka siemenseoksessa aiempien lohkokorttien mukaan alle 20 % typensitojaa, mutta täydennyskylvetään typensitojakasvin siemenillä keväällä

Luomutilalle, joka on saanut vapautuksen viherryttämisestä, maksetaan talviaikainen kasvipeitteisyys -toimenpiteen korvausta, vaikka tilalla olisi nurmea yli 75 %.Vuokrapeltojen mukana tuli pieni 0,67 ha lohko, joka kasvaa heinää eli on monilajinen vanha nurmi . Lohko olis tarkoitus laittaa luonnonhoitopeltonurmeksi. Voiko tämä lohko olla seuraavat 5 vuotta lhp-nurmena vai pitääkö perustaa uusi kasvusto? Mikä pitäisi valita kasvikoodiksi ? Viljelemätön pelto vai mikä? VASTAUS: Voi ilmoittaa lhp-nurmeksi sellaisenaan ja saa olla 5 vuotta. trev veikko t

Vuonna 2015 kun yli­mää­räi­set tuki­oi­keu­det mi­tä­töi­dään, niin tilapäisesti viljelemättömältä alan osalta ei mitätöidä tukioikeuksia. Eli tilapäisesti viljelemättömällä alalla tukioikeudet säilyvät ensi vuoteen.Ei sido seuraavaa viljelijää, mutta seuraava viljelijä voi jatkaa siinä suojavyöhyketoimenpidettä jos on ollut suojavyöhyketoimenpide rastitettuna omassa hakemuksessaan v. 2015.Vuonna 2006 ei 20-v suojavyöhykkeiden aloille muodostettu tukioikeuksia. Niinpä tukioikeuksia on tähän asti voinut hakea varannosta sinä vuonna, kun suojavyöhyke on otettu viljelyyn. Ensi kevään varantohakuluonnoksen mukaan se on edelleen mahdollista. Eli jos 20-v. suojavyöhykesopimus päätetään 30.4. mennessä, sille alalle voisi hakea tilatukioikeuksia varannosta. (mutta korkeintaan sen määrän, mikä on tilan tilatukikelpoisen peltoalan 15.6. ja tukioikeuksien erotus).Maissin kanssa voi kylvää kerääjäkasvin ja maissin sänki käy talviaikaiseen kasvipeitteisyyteen.No, siitähän ei tulisi tukiseuraamuksia, jos nuo kolme lohkoa yhdistäisi sääntöjen vastaisesti yhdeksi lohkoksi ja justeeraisi sen pinta-alan samaksi kuin mitä on noiden kolmen lohkon korvauskelpoinen yhteispinta-ala ja piirtäisi uuden 0,23 ha:n korvauskelvottoman lohkon sille paikalle, missä sitä uutta pinta-alaa on eniten. Mutta sitten 2016 voisi lisätä vain sen 10 aaria korvauskelvotonta, jos 10 aarin lisäys on silloin mahdollista.

Jos tuo 20 v. erityistukisopimus puretaan 30.4. alkaen, niin lohkot voi yhdistää, ja pitääkin peruslohkosääntöjen mukaan yhdistää, eivät voi olla kaksi eri peruslohkoa, koska ole mitään peruslohkorajaa välissä ja tukikelpoisuus on sama. Ja jos tuossa toisessa paikassakin suojavyöhykesopimus päättyy 30.4., niin nekin lohkot voi yhdistää. Ja uudet peruslohkot voi ilmoittaa suojavyöhykkeeksi. Paitsi jos pellon ja vesistön välissä on yli 10 metriä ja tulva ei vuosittain nouse pellolle, niin voisi ilmoittaa vain sen vanhan suojavyöhykesopimusalan.Jaha. Näillä laskentapäivien sikamäärillä täyttyy sekä ss-tuen että luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksen eläintiheys 0,35 ey/ha.Tilan esitäytetyissä tiedoissa ovat ainakin maatilalomaketta ja peruslohkolomaketta vastaavat yhteenvetotiedot. Vipu-palvelussa ovat sähköiset lomakkeet. Paperisia hakemuslomakkeita ei enää lähetetä tiloille. Paperilomakkeet ovat saatavissa suomi.fi –palvelusta tai niitä voi käydä kysymästä kunnasta. Nuoren kartoittajan tuki maksetaan riippumatta siitä, onko kartan valmistuksesta aiheutunut kustannuksia tai ei. Samasta kartasta maksetaan myös normaalia karttarahaa enintään seuran omarahoitusosuuden verran. SSL toivoo, että seura suuntaa tukisumman parhaaksi katsomallaan..

 • Hampaiden kevytvalkaisu kokemuksia.
 • Abc ankkalampi rovaniemi.
 • Feltbay eat fi.
 • Detroit lions pelaajat.
 • Aurinkomyrskyn vaikutus ihmiseen.
 • Toimitusjohtaja palkka.
 • Freilichtbühne landsberg termine.
 • Mersun varaosat tallinna.
 • Valtion tuki varustamoille.
 • Lady gaga pituus.
 • Hevonen yskähtelee.
 • Youtube rage against the machine killing in the name.
 • Saint helena plantation house.
 • Hyra hummer limousine borås.
 • Avecra palkka.
 • Sonax profiline lasinhiomatahna.
 • Luoteis lappi lehti.
 • Kadonneet henkilöt facebook.
 • Arabia outlet.
 • Playstation vr paketti elisa.
 • Bukspottkörteln alkohol.
 • Suomalaiset varhaiskantaiset uskonnot.
 • Kukaan ei muista syntymäpäivää.
 • Jodin liikasaanti oireet.
 • Himos 2018 esiintyjät.
 • Hiihtomaajoukkue 2018 2019.
 • Kirkkokonsertit turku.
 • Youtube tilin nimeäminen.
 • Suihkuallas sanka.
 • Cumulus meilahti aamiainen hinta.
 • Ef brighton kokemuksia.
 • Kuivien hiusten hoito.
 • Oudoimmat sukunimet suomessa.
 • Öljynvaihto hinta.
 • Hurriganes tiger.
 • Rebecca miller.
 • Kallein raketti.
 • Deutsch lernen audio hörbuch download.
 • Google play store download.
 • Hiusten vaalennus ilman hiusväriä.
 • Ylioppilaslakki englanniksi.