Home

Ratkaisukeskeinen pedagogiikka

Lue kaikki jutut aiheesta Pedagogiikka. Pedagogiikka. Lukijalta: Yksityisessä lasten päivähoidossa voi olla puutteita 2 Ratkaisukeskeisyys Ratkaisukeskeisyys on käytännön strategia, joka antaa välineitä toimia ongelmatilanteissa ja kehittämistyössä. Kyse ei ole omien ratkaisujen tarjoamisesta keskustelukumppanille, vaan keskustelukumppanin omien tavoitteiden ja näkökulmien hakemisesta. Kaikki asiat eivät aina ole ratkaistavissa, aina on kuitenkin löydettävissä tavoitteita, päämääriä sekä voimavaroja, joilla voi päästä hankaluuksista eteenpäin tai kestää niitä paremmin. Lähde: Hirvihuhta, Litovaara, Ratkaisun taito 200321 Myönteiset poikkeukset Milloin ongelmaa ei ole ollut? Milloin asiat viimeksi sujuivat hyvin? Miten sait sen aikaan? Millainen toiminta silloin auttoi? Selviytymistä koskevat kysymykset Miten olet selviytynyt vastaavista hankalista tilanteista tähän asti? Miten silloin toimit? Mikä sinua on siinä auttanut? Keneltä olet saanut edes hiukan apua? Miten pääsit silloin eteenpäin? Erja Sandberg on KT, erityispedagogi, ratkaisukeskeinen työnohjaaja sekä valmentaja. Erja väitteli vuonna 2016 Helsingin yliopistosta ADHD-oireisten henkilöiden monialaisista tukitoimista opetus..

20 Asteikkokysymykset Jos arvioit asteikolla 1-10, missä olet nyt? Mikä sai sinut antamaan juuri tuon numeron? Mikä on riittävän hyvä taso sinulle? Miten asiat toimivat silloin, kun olet siinä? Mistä näkisit, että olet edennyt ½ pykälää? Mikä on ensimmäinen pieni asia, minkä voit tehdä edetäksesi ½ pykälää? Merkityksellisyyden johtamisesta Merja Fischer, TkT, KTM 2.6.2015 Ihmisiä motivoi eniten edistyminen merkityksellisessä työssä Fischer & Vainio 2014 Ihmiset haluavat olla synnyttämässä jotain itseään suurempaa. Hyvinvointia positiivisesta ilmapiiristä ja tekemisen meiningistä Vapaaehtoisten seminaariristeily 16.-18.10.2015 Hyvinvointiväylän II lähtöselvitys Mistä syntyy tekemisen meininki? Sisäinen motivaatio Elämässä jokainen kohtaa eri kokoisia vastoinkäymisiä. FightBack-pedagogiikan avulla oppilaat voivat löytää keinoja vaikeuksien kohtaamiseen ja käsittelyyn. FightBack auttaa nuoria tiedostamaan hyviä asioita ja kiitollisuuden aiheita,  ottamaan itse vastuuta elämästään ja auttamaan myös muita – yhdessä tekemisen iloa.

KYKYVIISARIkeskeiset käsitteet KYKYVIISARI-keskeiset käsitteet Mitä on työkyky? Mitä on toimintakyky? Mitä on sosiaalinen osallisuus? Työterveyslaitos SOLMU www.ttl.fi 2 Mitä työkyky on? Työkyky rakentuu Sirkku Ruutu & Raija Salmimies TYÖNOHJAAJAN OPAS Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Maria Mitrunen Taitto: Sirpa Puntti ISBN 978-952-14-2645-2 ISBN 978-952-14-2647-6

Miten tästä eteenpäin? 2019 Millaisia vaikutuksia elintavoilla on hyvinvointiisi ja terveyteesi? Keskustele parin kanssa tai ryhmässä aiheena oman terveyden arviointi Tunnista, mitkä asiat ovat edistäneet Hankkeessa tartutaan opetuksen tämän ja tulevaisuuden haasteisiin: vanha ja uusi pedagogiikka, ajankohtaiset sisällöt vapaassa sivistystyössä sekä innostavat oppimisympäristöt

Translation for 'pedagogiikka' in the free Finnish-English dictionary and many other English translations Käytännössä kielen merkitys ohjauksessa näkyy selvimmin ohjaajan tekemissä kysymyksissä. Kysymysten avulla ohjaaja kiinnittää asiakkaan huomion esimerkiksi poikkeuksiin, tavoitteisiin ja ratkaisuihin mieluummin kuin harmeihin ja ongelmiin. Hollantilainen tutkija Visser (2011) teki meta-analyysia erilaisista ratkaisukeskeisyyttä koskevista artikkeleista. Hän löysi 21 ratkaisukeskeisyyden kielellistä tekniikkaa. Näistä tavallisimpia ovat ihmekysymykset, poikkeuskysymykset, tarkentavat kysymykset ja asteikkokysymykset. Ihme -kysymyksellä (jos tapahtuisi ihme…) viritetään unelmien ja toiveiden maailma, poikkeus-kysymyksillä (missä tilanteissa ongelma on kuitenkin pysynyt poissa…) suunnataan asiakkaan huomio niihin kohtiin, jotka toimivat hyvin tai edes jotenkin, ja asteikkokysymyksillä tehdään abstrakteistakin asioista sellaisia, että niitä voidaan kielen avulla työstää eteenpäin (mikä on oma arviosi tämän kurssin läpikäymisestä asteikolla 1–10.).Isaacs (2001, 122) toteaa että kunnioitusta tarkoittava englanninkielen sana respect on peräisin latinankielisestä sanasta, joka tarkoittaa ”katsoa uudestaan”. Hän tarkentaa kunnioituksen käsitettä siten, että meidän tulisi pystyä tarkastelemaan toista ihmistä lähemmin jotta meidän olisi helpompi ymmärtää että edessämme on ainutlaatuinen elollinen olento. Peavy (1999,17) kuvaa ohjausta kunnioittamisen harjoittamisena, joka tarkoittaa sekä sen kunnioitusta kuka toinen on että sen ja keneksi hän yrittää tulla. Myös NLP:n keskeinen tausta-ajatus kuuluu: ”jokaisen ihmisen ihmisarvo on kiistaton, olipa hänen käyttäytymisensä tilanteeseen nähden sopivaa tai sopimatonta” (Toivonen 1994, 23).30 Mitä on kukoistus? Ihminen voi hyvin Asiat etenevät, sujuvat, rakentuvat Ihmissuhteet rakentuvat, kukoistavat, ei vain minä itse vaan me Kyvyt ja taidot kasvavat, rikkovat aiempia rajoja Tähän en tiennyt pystyväni Palautuminen takapakeista helpottuu Kielteiset asiat ovat olemassa, mutta eivät rajoita elämää Kirsi Saukkola 30

RealCare

Huolen puheeksiotto Motivoiva keskustelu Pelineuvola-Tour Pelituki Eija Myllymäki Rahapelaaminen puheeksi neutraalistimalli (THL) https://www.innokyla.fi/web/malli794561 https://www.innokyla.fi/documents/794562/1 Olemme ratkaisukeskeinen valiokunta. Английский. We are a solution-based committee. Финский. Ensimmäinen kumpusi työntekijöiden osallistumisperinteestä ja oli ratkaisukeskeinen; se oli.. Kouluttajien täydennys 20.1.18 Pia Yli-Pirilä 20.1.2018 1 Pia Yli-Pirilä 20.1.2018 2 VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÖIDEN HYVINVOINTI JA JOHTAMISEN HAASTEET PIRKANMAAN HOITOKODISSA Tampereen yliopisto/ Terveystieteiden

Ratkaisukeskeinen psykoterapia - Wikipedi

OSA 3: VAIKEIDEN ASIOIDEN PUHEEKSI OTTAMINEN 5.6.2014 13-16 Kouluttaja YTT, Sirpa Mertala RATKAISU- JA VOIMAVARAKESKEINEN LÄHESTYMISTAPA KÄYTÄNNÖN ASIAKASTYÖSSÄ N. klo 13.00-14.30 Työotteen taidot ja menetelmät Ulrika Björkstam on ratkaisukeskeinen valmentaja, puhuja ja kirjailija. 10 vuotta sitten hän joutui vakavaan onnettomuuteen, kun suihkukone putosi parinkymmenen metrin päähän hänestä keskellä.. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa antaa valmentajalle kannustavia, konkreettisia käytännön työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, motivointiin, innostamiseen ja ongelmien ratkaisuun 33 Myönteisyys mahdollistaa Yhteistyön rakentumisen (opettajat, ohjaajat, perheenjäsenet, ystävät jne.) Paremman oppimisen Paremman läsnäolon ja keskittymisen Enemmän ratkaisumalleja irti jumittumisesta Voimavarojen kasvun Myönteisen minäkuvan kasvun Myönteisten tunteiden tietoinen kasvattaminen kannattaa aina! 33 Tulokset Ratkaisukeskeinen Espoo kaupungissa ; asiakasarvioinnit, hinnat, kontaktitiedot ja yritysten aukioloajat hakusanoille Espoo Ratkaisukeskeinen Espoo (Näytetään 1 - 5 / 5 tulosta)

Ratkaisukeskeinen pedagogiikka ammatillisen opettajan työvälineen

Varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Onnenkenkä sijaitsee Orimattilassa Pennalan kylässä. Vieressä toimivat koulu sekä kaupungin päiväkoti, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Lasten kanssa teemme retkiä 43 Vahvuuksien poimiminen Vahvuuksien käyttämiseen liittyvät elinvoima, energia ja tahto käyttää ja kehittää niitä Vahvuuksista puhuessamme olemme energisiä, itsevarmoja, aitoja, käytämme vivahteikasta kieltä ja pystymme antamaan nopeita vastauksia Heikkouksista puhuessamme takeltelemme, vetäydymme itsemme ja energiatasomme laskee, käytämme negatiivisia ilmaisuja itsestämme 43 Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen Erityisopettaja Anne Kuusisto Neuvokas perhe Syömisen ja liikkumisen tavat lapsiperheen arjessa Tämän hetken lapset kuulevat paljon ruoka- ja liikkumiskeskustelua Käännös sanalle pedagogiikka suomesta englanniksi. Suomienglantisanakirja.fi on suomen ja englannin kääntämiseen keskittyvä ilmainen sanakirja Toiveikkuus on ohjauksen yksi tärkeä lähtökohta. Mistä toivossa on kysymys? Snyder (2006) on tutkinut toivoa ja hän on jopa kehittänyt toivon mittaamisen asteikon (hope scale). Hänen näkemyksensä mukaan toivo on psyykkisen tahdonvoiman ja keinojen hallinnan summa, kun tavoite on olemassa. Ojanen (2007, 205) viittaa myös Snyderin tutkimuksiin ja kääntää hänen mallinsa mukavasti arjen kielelle:” toivo on realistista optimismia, johon kuuluu suunnitelmallisuus”.

Erja Sandberg - Kasvatustieteen tohtori, erityispedagogiKoulutustaustani, työkokemukseni

Arvostava kohtaaminen vertaistuen lähtökohtana Vertaistuki Samassa elämäntilanteessa olevat tai riittävän samankaltaisia elämänkohtaloita kokeneet henkilöt jakavat toisiaan kunnioittaen kokemuksiaan. Vertaisuus 47 6. Nopea oppiminen mistä opit vaivattomasti melkein ensi kuulemalta? 7. Motivaatio mikä tuntuu motivoivalta? 8. Ääni ja eleet milloin muuttuvat energisiksi? 9. Sanat ja lauseet tykkään, rakastan, voisin vaan tehdä To-do-listat vahvuuksiin liittyvät asiat eivät usein päädy tehtävien asioiden listalle 47

Tampere University of Applied Sciences School of - Academia

65 отметок «Нравится», 8 комментариев — Marjo Pietilä - COACH (@arkiwellness) в Instagram: «Muutos on aina mahdollisuus. Nyt on aika katsoa boxin ulkopuolelta, olla ratkaisukeskeinen.. Ratkaisukeskeisessä terapiassa asiakas ja terapeutti ovat luottamuksellisessa, tasavertaisessa ja tavoitesuuntautuneessa yhteistyösuhteessa. Asiakkaan esille nostamilla omilla toiveilla, ideoilla ja tavoitteilla on suuri merkitys. Ratkaisukeskeisen työskentelyn avulla tutkitaan ja hyödynnetään asiakkaan kykyjä ja vahvuuksia, sekä nostetaan näkyväksi piilossa olevia voimavaroja. Aikaisempien tuloksettomien ratkaisuyritysten tilalle etsitään toisenlaisia tapoja toimia. Ominaista on poikkeuksien ja edistyksien huomioiminen ja niiden konkreettisten seikkojen näkyväksi tekeminen, jotka lisäävät asiakkaan hyvinvointia kohti tavoitetta. Työnilo ja läsnäolon taito 11.9.2012 klo 8.15-10.00 Henry ry, Tampere Taina Siukola Ilo Palvella -valmentaja, Työnilon Coach Mark King Consulting Oy Ilo Palvella! Missio: Lämminhenkistä palveluosaamista

RATkaisu KESkeinen ajattelu- ja työtapa on tavoitesuuntautunut, myönteinen ja ihmisen voimavaroihin uskova tapa käsitellä erilaisia haasteita ja pulmia. Ratkaisukeskeisyyden kolme tärkeää energiaa ja voimavaroja Vuoden opo on innovaattori, kehittäjä ja ratkaisukeskeinen ajattelija. TI. Kosken kunnan oppilaanohjauksen lehtori Tiina Uuttu on valittu vuoden 2019 opinto-ohjaajaksi 8 Ratkaisukeskeisyyden taustaoletuksia Todellisuus muodostuu kielestä, puheesta ja toiminnasta Monimutkaiset ongelmat eivät tarvitse monimutkaisia ratkaisuja Ihmiset osaavat itse parhaiten asettaa tavoitteensa Ihmisellä on voimaa ja resursseja ratkaista ongelmiaan Ihminen tekee parhaansa. Sen mikä on mahdollista juuri nytSuomeen ratkaisukeskeiset näkökulmat toi yhdysvaltalainen pastori ja terapeutti John Frykman 1973. Ensimmäiseksi uusia ideoita sovellettiin A-klinikkasäätiön nuorisoasemilla. Ben Furman ja Tapani Ahola ovat olleet aktiivisia ratkaisukeskeisyyden pioneereja Suomessa (Vänskä ym. 2012) Myöhemmin ratkaisukeskeisyys on laajentunut terapiatyöstä monenlaiseen asiakastyöhön: oppimisen ja uravalinnan ohjaukseen, esimiestyöhön, valmennukseen ja työnohjaukseen. Luultavasti menestyksen syy on se, että ratkaisukeskeiset menetelmät ovat käytännöllisiä ja helposti siirrettävissä arkeen. Toisaalta näennäinen helppous on hämäävää, sillä taustalla on vahva humanistinen perusajatus ihmisestä osaavana ja pystyvänä olentona. Helle (2005, 124) toteaakin: ”Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys ei ole pelkästään menetelmä tai työote. Se voidaan nähdä tapana ajatella, katsoa maailmaa ja elää maailmassa, tapana olla suhteessa ja vuorovaikutuksessa toisen kanssa”. On myös sanottu, että ratkaisukeskeinen työskentely on ohjaajaa itseään voimauttavaa. Leikki interventiona Aikuisen kannustava puuttuminen vuorovaikutustaitojen harjaannuttamisessa Eira Suhonen 6.6.06 Erityispedagogiikka Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Interventio laaja-alainen systemaattinen

Kouluttajat Archives | Valteri

Ratkaisukeskeinen psykoterapia Mehiläine

 1. Kelime pedagogiikka - Çeviri
 2. Ratkaisukeskeinen psykoterapia: Haastattelussa Anu Castaneda (osa 1) | Minduu.fi - Продолжительность: 2:54 Minduu 2 469 просмотров
 3. 42 Vahvuudet vs. Opitut taidot Energisyys Piilossa olevat vahvuudet Käytössä olevat vahvuudet Uuvuttavuus Heikkoudet Opitut taidot ja käyttäytymismallit 42
 4. aiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi
 5. 8.3.2011 Työpsykologi www.jalava-tonteri.fi Tavoite Työhyvinvoinnin näkökulmia Positiivinen työpsykologia Voimavara lähestymistapa Esimerkki Työhyvinvoinnin näkökulmia Yksilönäkökulma Työhyvinvointi on
 6. Psykologia filosofia. Ratkaisukeskeinen coaching. Ratkaisukeskeinen coaching. Opas myönteiseen muutokseen. Louis Cauffman
 7. en Kielteisen kehityksen huomioi

MOTIVOIVA KESKUSTELU OPISKELIJAOHJAUKSESSA Outi Konsell 3.5.2016 TtM, työnohjaaja, psykoterapeutti Koulutuksen tavoitteet ja sisältö Oppia keinoja toimia ratkaisukeskeisesti ja motivoivasti haastavissa Synonyymi pedagogiikka sanalle. Synonyymit.fi, ilmainen synonyymisanakirja netissä Virhe: 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Kehitykseen suuntaava johtaminen koulujen ja oppilaitosten näkökulmasta case Lappeenranta OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI Oppivan yhteisön johtaminen 100-vuotiaassa Suomessa 7. 8.6.2017, Helsinki, Wanha Valmistaudu peliin, keskity omaan pelaamiseesi Porin Narukerä Markku Gardin 6.2.2015 Mentaaliharjoittelun perusta (hyvä tietää) Aivot ohjaavat - hermojärjestelmät, hormonit ja lihakset toimeenpanevat Omat 32 Myönteisyys lisää Fyysisiä voimavaroja Terveys (vähemmän sydänsairauksia, diabetesta, verenpainetta), unen laatu, vastustuskyky, madaltaa stressihormonitasoja, Lisää oxytocinia ( antistressi hormoni ) lisää aivojen dopamiinia ja opioideja Sosiaalisia voimavaroja sosiaalisten suhteiden verkosto, sosiaalinen tuki, syvemmät ja luottavaisemmat ihmissuhteet Henkisiä voimavaroja luovuus, tietoinen läsnäolo, arjen kauneus, näkökulmien vaihtamisen taito Psykologisia voimavaroja - Vaikeuksista selviytyminen, sitkeys, optimismi, avoimuus, itsensä hyväksyminen, elämän merkityksellisyys Kirsi Saukkola 32Ratkaisukeskeisyys kehittyi edelleen 1990-luvulla, kun alettiin korostaa ilmiöiden, sanojen ja puheen monimerkityksellisyyttä. Tähän rakentuu David Epstonin ja Michael Whiten kehittämä narratiivinen (kertomuksellinen) terapia. Sekä narratiivisen että ratkaisukeskeisen terapian ydinasioita ovat luja usko ihmisen muutosmahdollisuuksiin ja usko keskustelun, kielen ja tarinoiden syvälliseen vaikutukseen (Riikonen & Smith 1998). Myös ohjaustyö on työskentelyä ihmisen tarinoiden kanssa, ja tarinanäkökulma onkin tullut osaksi ohjauksen koulutuksia ja monen ohjaajan arkityön menetelmäksi. Koulutuksessa painottuu ratkaisukeskeinen työnohjauksen viitekehys, jossa teoria ja toiminnalliset harjoitukset vuorottelevat. Työnohjauksen teoriaa tutkitaan ja kokeillaan käytännössä toiminnallisilla..

19 Toivetilaa ja tavoitetta kartoittavat kysymykset Millaiseksi toivot tilanteen muuttuvan? Mitkä asiat tulevat olemaan eri lailla hyvässä, toimivassa tilanteessa? Millainen on tilanne silloin, kun se toimii hyvin? Mikä auttaa sinua pääsemään tuohon tilanteeseen? Mistä huomaisit, että asiat toimivat hyvin? Mikä on mielestäsi riittävän hyvä tilanne? Mikä olisi ensimmäinen pieni askel, joka sinun kannattaisi tehdä? psykiatrinen sairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen psykoterapiakoulutus, seksuaalineuvoja. Mistä tietää, tarvitseeko terapiaa? Sopiiko ratkaisukeskeinen terapia sinulle

Kuuntelemisen taidoista

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus, 30 opintopistettä. Koulutuksen kuvaus. Lue lisää... Kuvaus saatavilla myös: Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus 28 Myönteisyys Broaden-and-build theory ( Barbara Fredrickson) Positiiviset tunteet: esim: tyyneys/seesteisyys, innostuneisuus, kunnioitus ilo, toivo, inspiraatio, kiinnostus, haltioituminen, hauskuus, ylpeys, kiitollisuus, rakkaus Broaden: avartaa mielemme, sydämemme ja käyttäytymiseen liittyvät mahdollisuutemme. Olemme vastaanottavaisempia ja luovempia Lisäävät ihmisten luovuutta, ideoiden synnyttämistä, vaihtoehtoisten toimintamallien löytymistä ja yleistä hyvinvointia mielen toiminta avartuu, positiiviset tunteet laajentavat havaintokenttää ja tuovat enemmän mahdollisuuksia näkyviin Build: Myönteisyys muuttaa ja kehittää meistä parempia: vahvempia, viisaampia, kestävämpiä ja vastustuskykyisempiä vaikeuksissa, parempia sosiaalisissa suhteissamme Myönteisyys auttaa löytämään ja kehittämään uusia taitoja, uutta tietoa, uudenlaista tapaa olla myönteisten tunteiden vahvistuva kehä Kumoavat negatiivisten tunteiden aiheuttamia seuraamuksia Kirsi Saukkola 28

FINLAND 100 Materiaali vahvistamaan nuorten taitoja selviytyä vaikeuksista FightBack-pedagogiikka Turku, Suomi FightBack-materiaali on suunnattu erityisesti yläkouluikäisille nuorille. Sen avulla pyritään rakentamaan nuoren itseluottamusta ja kasvattamaan sellaista asennetta, jota tarvitaan vaikeuksien voittamisessa. FightBack, Itseluottamus, Oppimateriaali, Positiivinen asenne, Ratkaisukeskeisyys, Resilienssi, Vaikeuksien kohtaaminen Finnish | English Introduction Introduction Media Milestones Map ... Interested? Share Introduction Mistä on kyse? “Muistan, kuinka sairaalasängyssä mietin, että minun olisi pitänyt juosta maraton, kun olin hyvässä kunnossa. Olisin pystynyt siihen silloin. Enää en pysty mihinkään, ajattelin ensin. Sitten mietin uudestaan. Otin paussin ja katsoin, että hei, varpaani liikkuvat. Ja koska varpaani liikkuvat, niin kyllä jotenkin joskus pystyn opettelemaan juoksemisenkin.” Pekka Hyysalo Yritys: AHAA-ratkaisukeskeinen työnohjaus ja psykoterapia, Helsinki - Katso yhteystiedot, taloustiedot sekä uutiset maksutta Taloussanomien yritystietopalvelusta Ilmoittautuminen Kamerakynän pedagogiikka-verkkokoulutukseen Dolan, Y. 2009. Pieni askel. Tie hyvään elämään traumaattisen kokemuksen jälkeen. Helsinki: Lyhytterapiainstituutti Oy.

Motivaatiolla muutokseen näkökulmia myönteisen muutoksen edistämiseen Ossi Salin Laurea ammattikorkeakoulu Yliopettaja YTT, Laurea ammattikorkeakoulu Sote-ala (Voimavaralähtöisten työtapojen kehittäminen Vaam1220 Pedagogiikka 2. Elina Lehtisen ja Piia Parviaisen luennot. Jyväskylän yliopisto. Kurssi. Pedagogiikka II (VAAM1220). Akateeminen vuosi. 2019/2020 Ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelu. DESC SOURCE. Hae kokoteksti Ohjaajan käyttämä kieli on merkityksellinen kahdesta näkökulmasta: mitä ohjaaja puhuu asiakkaalle ja toisaalta mitä ohjaaja puhuu itselleen (sisäinen puhe). Mainitsemieni voimavarakeskeisten näkökulmien taustalla vaikuttaa Wittgensteinin filosofia, jossa paneudutaan erityisesti kieleen. Sosiaalinen todellisuus ja ihmissuhteet rakentuvat kielipeleiksi kutsuttujen toimintojen välityksellä. Malinen (2001, 32) toteaakin että ”ratkaisukeskeinen terapia on erilainen kielipeli kuin ongelmakeskeiset kielipelit”. Peavyn (2006, 22) näkemys on samanlainen: ”ohjaus on sosiodynaamisesta näkökulmasta ennen kaikkea kielipeliä. Ohjaaminen on tietynlainen tapa käyttää sanastoa, joka ohjaa, pakottaa ja innoittaa ohjaajaa ajattelemaan tietyillä tavoilla pikemmin kuin toisilla. Jokapäiväisessä elämässä – ohjaus mukaan lukien – kielelliset (mentaaliset)työkalut ovat keskeisiä ongelmanratkaisun välineitä”. NLP:ssä taas muistutetaan siitä, minkä mekanismien kautta kieli vaikuttaa mieleen. Kyseessä on kielen vaikutus hermoverkkoihin ja sitä kautta mielikuviin. Sana ohjaa muistiamme ja elävöittää mielikuvia, ajatuksia ja tunteita (Kauppi 1994). Jyväskylän yliopisto. Yhteystiedot. Kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukeva pedagogiikka

Voimavara- ja ratkaisukeskeinen näkökulma ohjaustyöss

Suuntana ajatteleva koulu Liperin vanhempainilta 20.11.2017 OPH:n rahoittama hanke Akaan perusasteen koulut (8) Lappeenrannasta kolme koulua Viinijärven alakoulu, Liperi Helsingin yliopiston koulutuksen Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015 Furman, B. & Ahola, T.2007. Onnistuminen on joukkuelaji. Reteaming –valmentajan käsikirja.Helsinki: Lyhytterapiainstituutti Oy

156 Best Pedagogiikka images in 2020 Koulujuttuja, Sosiaaliset

Ratkaisukeskeinen toimintatapa - Ratkaisukeskeisyys on käytännön strategia, joka antaa välineitä toimia ongelmatilanteissa ja kehittämistyössä. - Kyse ei ole omien ratkaisujen tarjoamisesta keskustelukumppanille, Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Reetta Kekkonen Tiimin prosessit Oppiva työprosessi YHTEISÖLLISET PROSESSIT Taidot + valmiudet Reetta Kekkonen Rakenne Foorumit TIIMI / HENKILÖSTÖ VUOROVAIKUTUS Erja Sandberg on KT, erityispedagogi, ratkaisukeskeinen työnohjaaja sekä valmentaja. Erja väitteli vuonna 2016 Helsingin yliopistosta ADHD-oireisten henkilöiden monialaisista tukitoimista opetus.. Habits of Mind16 taitavan ajattelijan toimintatapaa (COSTA & KALLICK, 2000) Ajatella! valmennus Päivi Nilivaara Habits of Mind Tapoja, miten taitavat ajattelijat toimivat uusissa tilanteissa ja kohdatessaan

Ratkes. Ratkaisukeskeinen ajattelu- ja työtapa on maanläheinen ja myönteinen tapa kohdata erilaisia inhimillisen elämän haasteita ja pulmatilanteita. Haluamme innostaa kehittämään niihin luovia.. Asiakas tulee ohjaukseen aina omasta maailmastaan ja ohjaaja kohtaa hänet omassa maailmassaan. Tämä on asiakastyössä tärkeä ymmärtää. Mutta miten tähän ilmiöön pääsee käsiksi niin että yhteistyö tulee mahdolliseksi? Peavy (1999) puhuu ihmisen elämänkentästä, joka muodostuu niistä asioista ja ilmiöistä jotka kullakin hetkellä asiakkaan elämässä vaikuttavat. Hän käytti ohjaustyössään kartoitusta (mapping), joka on visuaalinen tapa tehdä näkyväksi elämän eri puolet. NLP käsittelee myös ihmisen elämän kokonaisuutta kartta-metaforan avulla. Kartta on muodostunut niistä kokemuksista ja opeista mitä elämässä on kertynyt. Ihminen tekee aina omat valintansa oman karttansa pohjalta (Toivonen 1994). Ohjaajan tehtävä on laajentaa toisen karttaa – ja jokaisen asiakaskohtaamisen myötä myös ohjaajan oma kartta laajenee. Parhaimmassa tapauksessa ohjaustilanteen jälkeen molemmat poistuvat tapaamisesta viisaampina. Ratkaisukeskeisen ohjauksen ja valmentamisen periaatteet 13. ja 27.11.2014 Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys Itä-Suomen yliopisto Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate Tämä koulutusmateriaali on Kauppi, T. 1994. Mitä kieli edellä, sitä mieli perässä. Teoksessa: Toivonen, V-M. & von Harpe, P. NLP Mielikirja. Kuinka muuttaa mieltään. Helsinki: ai-ai Oy

Asiakkaan kunnioitus (jokainen ihminen on arvokas sinänsä)

Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti työskentelee asiakkaan arvomaailman mukaisesti. Asiaa kuvaa myös hyvin, että ratkaisukeskeiset terapeutit eivät tapaa potilaita, vaan asiakkaita Psykoen pääoma kestävän työhyvinvoinnin lähteenä KT Ohjelmajohtaja Kirsi Heikkilä-Tammi KTM Kehittämisasiantuntija Riitta-Liisa Larjovuori Tampereen yliopisto, Työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehittämisryhmä Yksi ratkaisukeskeinen näkökulma ongelmiin on niiden tavoitteellistaminen. Kun ongelma on todettu ja riittävästi analysoitu, kannattaa yrittää kääntää se tavoitteen ja konkreettisen toiminnan muotoon RATKAISUKESKEINEN PSYKOTERAPIA Ongelmista kohti parempaa tulevaisuutta Lähtöisin Amerikasta. Juuret juontavat mm. sosiaaliseen konstruktoinismiin (sosiaalisen todellisuuden ja merkitysten rakentuminen), 41 Luonteen vahvuudet = signature strenghts jalostamalla ja vahvistamalla henkilökohtaisia hyveitä ja vahvuuksia voidaan saada aikaan pysyvämpi tyytyväisyys itseen 41

Ratkaisukeskeinen toimintatapa asiakkaan ohjauksess

Lähtökohtana on asiakkaan oma maailmankuva – on monta tapaa nähdä todellisuus

Entä jos ohjaajalla itsellään ei ole toivoa? Asiakkaat ovat hyvin herkkiä ohjaajan toiveikkuudelle ja ohjaajan oman toivon puute tulee helposti esille sekä kielellisesti että sanattomasti. Ohjaajan oman toivon ylläpitäminen on usein haaste. Oppilas tulee kerran toisensa jälkeen ohjaajan vastaanotolle eikä edelleenkään ole yhtään oppimistehtävää valmistunut. Asiakas tulee uudelleen ja uudelleen TE-toimistoon eikä elämässä ole tapahtunut käännöstä suuntaan eikä toiseen. Mitä näissä tapauksissa ovat ne pienet onnistumisen pilkahdukset? Se olisi tärkeä oppia näkemään. Eikä sitä osaa ellei ensin löydä toivoa omasta elämästään. Siksi on tärkeää huoltaa ensin itsensä ja tarkastella suhdetta omaan toivoon. Toivolla – ja valitettavasti myös toivottomuudella – on taipumusta tarttua. Suomessa Ratkaisukeskeinen.net on sijalla #104,367 arviolta 7 kävijällä kuukaudessa. Ratkaisukeskeinen on #104,367-verkkosivu Suomessa. Index of Ratkaisukeskeinen ihminen ei jää tuleen makaamaan tai vellomaan menneissä tai eteen tulevissa ongelmissa. Päinvastoin hän katsoo tulevaisuuteen ja ratkoo ongelmat - ja mielellään vielä.. 46 Alex Linleyn top 10 vinkit vahvuuksien poimimiseen 1. Lapsuusmuistot mitä muistat tehneesi mielelläsi jo silloin? 2. Energia mikä energisoi, se kutsuu esiin vahvuuksiasi 3. Aitous todellinen sinä pääsee esiin 4. Helppous asiat tulevat kuin luonnostaan 5. Huomio mihin kiinnität huomiota luonnostaan (esim. mihin liittyvät asiat luet ja muistat sanomalehdestä) 46

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia - Home Faceboo

 1. Miten motivoida muutokseen? Nelli Hankonen 27.2.2019 Tässä esityksessä Mistä motivaatio koostuu? Motivaation ainesosat? Paras motivaatio-cocktail? Voiko toista motivoida? Miten motivoida = miten luoda
 2. aari 9.12.2011 Tavoitteista
 3. Oletko kiinnostunut asiasta ratkaisukeskeinen? Olet oikeassa paikassa! Täältä löydät sivuja, jotka liittyvät aiheeseen ratkaisukeskeinen
 4. en. Tässä materiaalissa keskitytään kuitenkin pääasiassa henkisiin voimavaroihin ja vahvuuksiin.
 5. 38 Nega*ivisuuden harhan vastalääke: WWW =What went well? Mikä meni hyvin (kaikesta huolimaca)? Mikä toimii? Mikä oli tänään mukavaa? Mikä oli kaunista? Missä pienessä onnistuit? Mistä olet kiitollinen? 38
 6. Ratkaisukeskeinen psykoterapia voi kestää esimerkiksi kolme, viisi tai kymmenen kertaa, tai sitten se voi olla vuosien prosessi, erityisesti jos kyse on Kelan tukemasta kuntoutuspsykoterapiasta
 7. Ilmoita virheestä. - bulgaria englanti espanja esperanto hollanti italia japani kreikka latina latvia liettua norja portugali puola ranska ruotsi saksa suomi tanska turkki tšekki unkari venäjä viro. - bulgaria..

FightBack-pedagogiikka

 1. uuttia kestävä suosittu Youtube video, jossa Ben Furman selostaa kuvien kera mistä menetelmässä on kyse
 2. en itsessään palkitsevaa) vs. ulkoaohjatuva motivaatio Psykoen hyvinvointi ja paras mahdollinen suoriutu
 3. Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Missä Neuvokas perhe työvälineet ja ideologia voivat auttaa ammattilaista? Asiakas ei ymmärrä miten tärkeä
 4. Lipchik muistuttaa siitä, että vaikka ensin saattaa olla vaikea löytää asiakkaan vahvuuksia jo se että hän on yleensä onnistunut hakemaan apua (ohjausta, neuvontaa, terapiaa), ilmentää vahvuutta, joka kannattaa ääneen mainita. Ammatinvalintapsyko työstäni muistan kokemuksia siitä, miten asiakkaat saattoivat yllättävästi tulla valmiin suunnitelman kanssa jo ensimmäisellä tapaamiskerralla. Ohjaajan tehtäväksi jäi sitten vain vahvistaa suunnitelma ja mahdollisesti tukea sen täytäntöönpanossa. Jokin ajanvarauksessa siis aktivoi asiakkaan omat voimat liikkeelle. Ratkaisukeskeisessä ohjauksessa yksi tärkeä kysymys keskittyykin siihen, mitä on jo tapahtunut ajan varaamishetken ja itse tapaamisen välillä.

Ammatillisen huippuosaamisen pedagogiikka -valmennus. Tilauskoulutukset. Muut koulutukset. Huippuosaamisen pedagogiikka (10 op) verkkototeutus. Haluatko kehittää taitojasi ohjata.. 9 Ratkaisukeskeinen lähestymistapa pähkinänkuoressa 1. Tulevaisuuteen suuntautuminen ja tavoitteellisuus 2. Voimavarojen ja toiveikkuuden nostaminen keskipisteeksi 3. Edistys tapahtuu pienin askelin 4. Tasaveroisuus ja yhteistyö 5. Arvostaminen 6. Myönteisyys, luovuus, leikillisyys ja huumori keskustelussa ja ajattelussa 7. Ongelmiin on monia vaihtoehtoisia ratkaisuja. Rohkeuden kasvattaminen-ratkaisukeskeinen näkökulma sosiaaliseen jännittämiseen. Tapio Malinen 17.10.2007 www.tathata.fi. Ratkaisukeskeisen työtavan perusolettamuksia Kaikki voimavarakeskeiset näkökulmat suosivat monipuolisuutta. Luovuutta voi käyttää, huumori ja leikkisyyskään eivät ole haitaksi. Kuka on määrännyt että ohjausta pitäisi harjoittaa pöydän äärellä istuen? Voisiko lähteä ulos kävelylle tai puiston penkille keskustelemaan asioista? Ja miksi tässä visuaalisessa maailmassa uskotaan kuitenkin puheen kaikkivoipaisuuteen? Ohjauskouluttajana hämmästyn usein sitä, miten harvoin ammattilaiset käyttävät esimerkiksi visuaalisia menetelmiä – joskus kuvien (vaikkapa mind map asiakkaan kokonaistilanteesta) tai korttien käyttö voisi oikaista monta mutkaa ja nopeuttaa ratkaisujen syntymistä. Olemme monia aisteja käyttäviä olioita ja uskomus pelkkään auditiivisuuteen (se mitä asiakas on kuullut, menee perille) ei aina riitä.Malinen, T.2001. Ajattelutankista uuteen terapiaan – ratkaisukeskeisen työtavan ja teorian kehityksestä. Ratkes, 2-3/2001, 28–37

Työhyvinvointia yhdessä 20.4.2018 Pori Työhyvinvointi ei synny sattumalta Terveys Hyvinvointi Toimintakyky Työkyky Työhyvinvointi Työhyvinvointi tarkoittaa sitä, että työ on turvallista, terveellistä ja Myönteinen vuorovaikutus liikenteessä 19-20.01.2018 Hotelli Presidentti Valtakunnalliset kouluttajapäivät Tavoite Liikenneturvallisuuden lisääminen Edistää liikenteen myönteistä vuorovaikutusta eli luoda Katso sanan pedagogiikka käännös suomi-tsekki. Ilmainen Sanakirja on monipuolinen sanakirja netissä. Suomi, englanti, ruotsi ja monta muuta kieltä

FightBackin tavoitteena on auttaa nuoria tunnistamaan vahvuutensa ja voimavaransa sekä vahvistaa vastoinkäymisissä tarvittavia taitoja. FightBack-taitoja ovat muun muassa positiivinen asenne, sinnikkyys, periksiantamattomuus, toiveikkuus ja yritteliäisyys. Taitoja harjoitellaan tiedostamalla, havaitsemalla, tekemisellä ja toistamalla. Voimaannuttava vuorovaikutus ja kehotyöskentely lasten ja nuorten kanssa Jenni Kallio Sivistys on sitä, että ihminen löytää omat voimavaransa ja ulottuvuutensa ja ryhtyy miettimään, millä tavalla hänen Ratkaisukeskeisyys ja NLP rakentuvat vahvasti uskomukselle, että jokaisen elämässä on jotain joka toimii hyvin. Kyse ei aina ole suurista asioista. Koulussa huonosti menestyvää nuorta voi tukea kohdistamalla hänen huomionsa niihin seikkoihin, missä hän on onnistunut – vaikka vähänkin. Pienten askelten ja pienten muutosten näkeminen on keskeistä. Varsinkin suomalaisessa kulttuurissa palaute on helposti vain negatiivista ja vaatii harjoittelua nähdä asioiden hyvät puolet ja pienet edistymiset. Lisää harjoittelua vaatii tuoda ne esille myös ääneen sanomalla.

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus. Ratkaisukeskeinen työnohjaus. Pedagoginen konsultaatio. Ilmoita työpaikka Ajatukset - avain onnellisuuteen? Minna Immonen / Suomen CP-liiton syyspäivät 26.10.2013, Kajaani Mistä hyvinvointi syntyy? Fyysinen hyvinvointi Henkinen hyvinvointi ja henkisyys Emotionaalinen hyvinvointi MITÄ HYVÄ SMART TAVOITE EDELLYTTÄÄ ÄÄ? Ilona Autti-Rämö Terveystutkimuksen päällikkö Tutkimusprofessori Kela tutkimusosasto Yksilön muutosta ajavat voimat (Drivers) Tarpeet Fysiologiset Psykologiset Sosiaaliset 8.1.2020 - Explore hannaseppanen's board Pedagogiikka on Pinterest. See more ideas about Koulujuttuja, Sosiaaliset taidot, Luokkahuone Vierumäki-pedagogiikka. Mistä koostuu Vierumäen tapa toimia? Kaikki koulutuksemme rakentuvat humanistisen ihmiskäsityksen sekä kokemuksellisen ja konstruktivistisen oppimiskäsityksen varaan

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on asiakasta kunnioittavaa, asiakkaan ja terapeutin välistä tasavertaista yhteistyötä. Toiveikkuus ja voimavarojen etsiminen ja niiden tukeminen ovat oleellisia.. Ratkaisukeskeinen ajattelu- ja työskentelytapa on maanläheinen ja myönteinen tapa kohdata erilaisia inhimillisen elämän haasteita ja pulmatilanteita. Ratkaisukeskeisellä työskentelyllä halutaan kehittää.. Positiivinen pedagogiikka on erityinen kiinnostuksenkohteeni ja se kumpuaa tutkimistani ADHD-oireisista oppilaista. Positiivisen psykologian ala voi olla merkittävä itsetuntoa ylläpitävä menetelmä..

29 Positiivisuussuhde Marcial Losada maaginen suhde : 3:1 ( 3-11:1) Kun suhde ylittää 3:1 rajan syntyy kukoistusta Yläraja 11:1 nettipohjainen testi, jolla suhdetta voi arvioida N. 20%:llä suhde 3:1 tai enemmän Valtaosalla ihmisiä suhde on n. 2:1 3:1 raja pätee tutkitusti yksilöissä, parisuhteessa ja työryhmissä Hyvin suoriutuvien tiimien positivity ratio oli poikkeuksellisen suuri 6: Kirsi Saukkola 29 Hoitotyössä ratkaisukeskeinen ajattelutapa on oleellisessa osassa työssä viihtymistä ja työhyvinvointia. Se, että työntekijä näkee työn muutostilanteissa ennemmin ratkaisun kuin ongelman.. MERKITYSTÄ JA HYVINVOINTIA NUORILLE Millä keinoilla synnytämme nuorille merkityksellistä elämää? Millaista tukea nuori tarvitsee elämänsä valinnoissa? Merja Fischer, TkT, KTM, Valoma HEHKU 26.11.2013 merja@valoma.fi

Ratkaisukeskeinen psykoterapia Lääkärikeskus Aav

Opiskelijakeskeinen pedagogiikka

Video: Ratkaisukeskeisyys - YouTub

Marjo Pietilä - COACH в Instagram: «Muutos on aina mahdollisuus

 1. Positiivinen pedagogiikka kielten-/aineenopetuksessa. Tällä kertaa blogissani vierailee yläkoulun kieltenopettaja Tiina Primietta. Hän kertoo positiivisen psykologian ja pedagogiikan toteuttamisesta..
 2. en pelkästään äiti-rooliin ei pitkään voimauta asiakasta. Tämä ohjausrooli on tärkeä vastavuoroisen suhteen rakentamisen alussa, mutta prosessin seuraavissa vaiheissa tarvitaan myös tutkimisen ja tarkentamisen taitoja (konkretisoidaan, sovitaan, tarkennetaan) sekä lopuksi toi
 3. en. Ratkaisukeskeisestä näkökulmasta utopistiseltakin tuntuvat haaveet ovat käyttövoimaa, jotka pitävät elämää yllä ja niihin on tärkeää suhtautua arvostavasti. Usein olen näissä tilanteissa siirtynyt asiakkaani kanssa arvokeskusteluun: mikä tässä tavoitteessa tai unelmassa on tärkeää? Mitä muita vaihtoehtoja on, joiden avulla tämä sinulle tärkeä asia/arvo voi toteutua? Lähden siis mieluum
 4. ä

Ratkaisukeskeinen , Espo

Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa Muutoksen johtaminen -koulutuspäivä Jaana Piippo 30.9.2014 Mitä työyhteisön dynamiikka tarkoittaa? Termi dynamiikka tulee kreikan sanasta dynamis, joka Ratkaisusuuntautuneelle asiakastyölle on ominaista voimavaroihin keskittyminen. Tutkitaan ja hyödynnetään asiakkaan kykyjä, taitoja ja osaamista pulman ratkaisemissa tai tavoitteiden saavuttamisessa. Menneisyyttä tarkastellaan voimavarana. Ratkaisukeskeisyydessä huomioidaan poikkeukset ja edistys, tutkitaan erityisesti niitä aikoja jolloin vaikeudet ovat hallinnassa tai jokin tavoite toteutuu vaikka vain osittain. Kriittinen pedagogiikka on koulutuksen ja sosiaalisen liikkeen filosofia, joka on kehittänyt ja soveltanut käsitteitä kriittisestä teoriasta ja siihen liittyvistä perinteistä opetuksen ja kulttuurin tutkimukseen pedagogiikka (Kasvatustieteet) suppeassa merkityksessä pedagogiikka viittaa opetus- tai kasvatustaitoon Lue koko artikkeli. Tarkastele kieliopillista koodausta nuolialas

Sosiodynaamisen ohjauksen perustaja, kanadalainen ohjausalan professori Vance R. Peavy määritteli itse lähestymistapansa käytännön menetelmiä sisältäväksi auttamisfilosofiaksi. Peavyn ajatuksissa on paljon yhteistä NLP:n ja ratkaisukeskeisyyden kanssa. Esimerkiksi menetelmät (sanalliset ja visuaaliset) ovat samoja tai lähellä toisiaan. Peavy korostaa ihmisen elämänkentän merkitystä, sen sosiaalisen kehikon, jossa ovat sekä resurssit että ongelmat. Todellisuus on subjektiivinen ja se luodaan sosiaalisissa suhteissa. Peavyn näkemyksen mukaan elämä on jatkuvassa liikkeessä, muutoksessa ja ihmisen kehittymispotentiaali on keskeistä. Henkilökohtaiset merkitykset ovat vahvasti keskustelun kohteena ohjauksessa (esim. se mitä ihmiselle merkitsee työ, koulutus, ammatti jne. ja miten se näkyy käytännössä). Lisäksi Peavy painottaa vahvasti ihmisen oman kulttuurin vaikutusta (Peavy 1999. 2001 ja 2006).Kunnioittamisen periaate on hieno ja varmasti jokainen ihmistyötä tekevä kertoo kunnioittavansa toista ihmistä. Mutta todellisuudessa on kyse haastavasta asiasta. Esitän koulutuksissa usein kysymyksen: mitä jos asiakkaaksesi tulee henkilö, joka on vapautunut vankilasta, huonosti pukeutunut, vakavasti päihdeongelmainen, huumekauppias ja vielä käyttäytyy rumasti sinua kohtaan? Miten käy silloin kunnioituksen? Ja mitä kunnioitus siinä hetkessä käytännössä on? Näiden tilanteiden hoitamiseen ei ole yksinkertaista vastausta, mutta olen usein esittänyt jossain kuulemani ajatuksen: ajattele asiakastasi että hän on joskus ollut vauva, pieni avuton lapsi jolle on alkanut tapahtua monenlaisia, hyvinkin vaikeita asioita. Tämä ajatus ei välttämättä muuta mitään eikä sitä tarvitse sanoa ääneen, mutta siitä voi olla apua oman ihmisyyden kunnioittamisen herättelyssä. pedagogiikka. Artikkelit ruotsiksi: pedagogik (didaktik). Tutkijoiden mukaan Baltzarin pedagogiikkaan liittyi vaaroja, mutta opetus- ja kulttuuriministeriön tilaama raportti ei johtanut.. Ratkaisukeskeinen toimintatapa Kirsi Saukkola 2013 Ratkaisukeskeinen valmentaja, työnohjaaja 1 Ratkaisukeskeisyys Ratkaisukeskeisyys on käytännön strategia, joka antaa välineitä toimia ongelmatilanteissa - Esimerkiksi masennus voidaan nähdä tienhaarana, ”elämän inventaariona”, jossa ihminen pysähtyy tekemään uudelleenarviota elämänsä valinnoista ja suunnasta. Masennus voi siis olla hedelmällistäkin maaperää tehdä uudenlaisia valintoja, pienin askelin ja terapeutin tuella, psykoterapeutti Elina Latva-Kiskola sanoo.

Ratkaisukeskeinen coaching - Opas myönteiseen muutoksee

 1. en Esim. Sain matikan kokeista.! Aktiivinen rakentava: Hienoa, oletpa taitava, kerro lisää! Passiivinen rakentava: Ihan kiva juttu Aktiivinen eirakentava: Mikäs tässä nyt oli, että tämä yksi lasku ei sujunut? Passiivinen eirakentava: Ei vastausta/ei kuule toista ollenkaan
 2. . Sosiodynaamisessa ohjauksessa muutoksen painotus näkyy jo nimessä: ”dynamic”. NLP korostaa myös muutoksen näkökulmaa, esimerkiksi muistutetaan siitä, että sanoilla voi vihjata asiakkaalle elämän vaihtelevuudesta: Nyt tilanne on tämä, tänään sinusta tuntuu tuollaiselta.
 3. en keskipisteeksi Keskustelu, ajattelu ja työskentely suunnataan toivottuun tulokseen tai tavoitteeseen sekä edistysaskeliin, jotka vievät tavoitetta kohden. 3. Edistys tapahtuu pienin askelin Huomion kiinnittä
 4. en, dialogisuus, arvot ja etiikka 20.1.11 kimmo.karkia@phnet.fi MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN? Mikäauttaa asiakastyössä Asiakas itse 40% Onnistunut vuorovaikutussuhde 30% Toivon
 5. Miten työyhteisökokemus synnyttää asiakaskokemuksen? Merja Fischer Merja@posemotions.com Seinäjoki 8.5.2014 Ihmiset haluavat olla synny0ämässä jotain itseään suurempaa. Työelämän arvot vastuu on jokaisella
 6. en Eväitä vanhemmuuteen 24.10.2013 Tuulevi Larri Psyk.sh, työnohjaaja Kriisi-ja perhetyöntekijä SPR, Nuorten Turvatalo Mitä itsetunto oikein onkaan Pieni katsaus tunnetaitoihin
 7. Parhaimmillaan kamerakynä pedagogiikka on toimiva ja hyvä ratkaisu, jolla voidaan saada vaihtelua oppituntien ja kurssien rakenteeseen. Ja sitä kautta saadaan oppijoiden motivaatio pysymään..

Хэштег #ratkaisukeskeinen в Твиттер

Psykologia ja pedagogiikka. Visa kategoribeskrivning Ratkaisukeskeinen lähestymistapa elämyspedagogiikassa Ongelmien varaan ei voi rakentaa, voimavarojen ja onnistumisten varaan voi Yleistä ratkaisukeskeisyydestä Lyhytterapian /psykoterapian muoto, käytetään - Ajattelun, tunnetapojen ja toiminnan muutoksia tapahtuu ratkaisukeskeisessä terapiassa yllättävänkin nopeasti. Yhden käynnin viikkotahdilla 5-8 viikon sisällä alkaa yleensä tapahtua jo kohtalaisia muutoksia, Latva-Kiskola toteaa.

7 Ratkaisukeskeisyyden tärkeitä muistisääntöjä: 1. Älä korjaa sitä, mikä ei ole rikki! 2. Tee lisää sitä, mikä toimii! 3. Tee pieni muutos siihen, mikä ei toimi! 7 Muutosjohtaminen ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin avulla? Menetelmiä, vihjeitä, kiinnostusta, hyötyä. Ratkes koulun toimintakulttuurin muutosvoimana. Ratkaisukeskeinen toiminta perustuu positiivisen Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto Urheus Olet rohkea henkilö, joka ei peräänny uhkien, haasteiden, vaikeuksien tai kivun edessä. Puhut sen puolesta, mikä on oikein, vaikka kohtaisit vastustusta. Toimit vakaumuksesi mukaan. 1 Sinnikkyys NLP (neuro-linguistic programming) ponnistaa samoilta juurilta kuin ratkaisukeskeisyys. Ratkaisukeskeisyyden tavoin NLP ei ole itsenäinen teoria vaan kokoelma toimivia käytäntöjä. NLP tutkii mm. sitä miten ihminen rakentaa kokemuksensa aistien avulla. NLP sai alkunsa 1970-luvulla, kun kielitieteilijä John Grinder ja psykologian opiskelija Rickhard Bandler ryhtyivät selvittämään miksi jotkut terapeutit menestyivät asiakastyössään. He tutkivat videonauhoitusten avulla onnistuneen vuorovaikutuksen elementtejä. Kohteina olivat mm. perheterapeutti Virginia Satir ja John Weakland sekä psykiatri, hypnoterapeutti Milton H. Erickson. He löysivät erilaisia sekä kielellisiä että nonverbaalisia vuorovaikutuksen elementtejä, joita he ryhtyivät mallittamaan eli analysoimaan vuorovaikutusta siten, että sitä voidaan käyttää muissakin yhteyksissä. (Hirvihuhta & Litovaara 2003, Toivonen 1994)

Ratkaisukeskeisen työnohjaajan Päivi Kampin kotisivut.. Hamkin kevään webinaareissa on keskitytty pientalopihojen puutarhanhoitoon. Tämänpäiväisen webinaarin aiheena ovat ravinne- ja hiilikierrot.. 15.3.2019 klo 13-18 Kamerakynän pedagogiikka esi- ja alkuopetuksessa Kamerakynän pedagogiikassa videokuvaamista käytetään oppilaan ajattelun, toiminnan ja oppimisen välineenä Learn pedagogiikka in English translation and other related translations from Finnish to English. Discover pedagogiikka meaning and improve your English skills

- Terapiassa konstruoidaan elämää vailla kyseistä ongelmaa ja mietitään, mikä kaikki on silloin eri tavalla kuin nyt. Tapaamisten välillä henkilö saa myös pieniä itsetarkkailuun liittyviä, arkeen sidottuja välitehtäviä. Positiivisuuden ja vahvuuksien pedagogiikka Professori Lasse Lipponen Helsingin yliopisto Opettajankoulutuslaitos VARHAISKASVATUSPÄIVÄ 23.04.2015 Lapsen hyvinvoinnin edistäminen varhaiskasvatuksessa Kun AIKUISVÄESTÖN HYVINVOINTIMITTARI Minun elämäntilanteeni Ihmisen hyvinvointi on kokonaisuus, jossa on eri osa-alueita. Tämä mittari auttaa sinua hahmottamaan, mitä asioita hyvinvointiisi kuuluu. Osa-alueet:

- Joskus henkilöllä on myös iso halu tutkia perusteellisesti menneisyytensä tapahtumia ja luoda yhteyksiä niiden ja nykykäyttäytymisensä, ajattelunsa ja tuntemistapojensa välille. Tuolloin ratkaisukeskeinen terapia ei ehkä ole paras vaihtoehto, Latva-Kiskola toteaa. Pedagogiikka tarkoittaa tapaa, jolla opetus järjestetään, sekä sen näkemyksellisiä kasvatuksellisia Pedagogiikka-sana on viime aikoina alkanut korvata didaktiikka-termin käyttöä, koska didaktiikalla on.. ..(3) ranskankieli (1) rasitusvamma (2) rationalisoiminen (1) ratkaisu (1) ratkaisukeskeinen johtaminen (2) (1) patent (1) Patentointi (3) patenttistrategia (1) patrick lencioni (3) PCL (1) pedagogiikka (2)..

 • Mcdonalds joulukalenteri.
 • Hantaurus kokemuksia.
 • Michael gandolfini.
 • Pirates of the caribbean 6.
 • Opintotuki ylempään korkeakoulututkintoon.
 • Lihasrelaksantti ja liikunta.
 • Seppälän koulukuvat.
 • Tontti lainan vakuutena.
 • Carlos ruiz zafón the prince of mist.
 • Sauna 2008.
 • Etu vai takavokaali.
 • Teratooma häntäluussa.
 • Sarah lark trilogia del fuego.
 • Kieltäydyin työpaikasta.
 • Can you add password to netflix profile.
 • Hsl tarjous.
 • Betonin lakkaaminen.
 • Ai jaa.
 • Happy days fonzie.
 • Lelukauppa pariisi.
 • El toro viini.
 • Diabeteksen esiaste.
 • Valokuvataulut omista kuvista.
 • Eminem revival review.
 • Suomen kunnat 1917.
 • Alipainoisen ruokavalio.
 • Abioottinen.
 • Kinect adapter för xbox one s och windows pc.
 • Yle aamu tv tänään.
 • Mies suunnittelee kosintaa.
 • Ryöstö kokkola.
 • Kahvakuula ohjelma naisille.
 • Nuutuksen kennel.
 • Eventlocation rosenheim.
 • Roomalaiskatolinen kirkko helsingissä.
 • Virkatut kolmiohuivit.
 • Päivärytmi 6kk.
 • Miten elää ilman rakkautta.
 • Isabella kani.
 • Familienfotos bonn.
 • Haju jota koirat inhoavat.