Home

Lukio liikunta arviointi

Liikunta - Haukiputaan lukio - Oulun kaupunki Arviointi

 1. go Spa as a precaution temporarily. Please follow our website for more current information. We try to open up again as soon..
 2. Tuusulan yläkoulujen taito- ja taideaineiden valinnaiset tunnit Tuusulan yläkoulujen valinnaisuuteen kuuluvat taito- ja taideaineiden valinnaiset tunnit. Oppilas valitsee taitoja taideaineen (musiikki,
 3. Liikunta. Arviointi. Oppilasarvioinnin tehtävänä on antaa opiskelijalle palautetta opintojen edistymisestä ja oppimistuloksista sekä lukion aikana että lukio-opintojen päättyessä
 4. Liikunta ﹥. Kokkolan suomalainen lukio /Kokkolan yhteislyseon toimipaikka Torikatu 43 67100 KOKKOLA
 5. KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO 15.2.2017 valinnaisuus A2 -KIELI Käytännön tietoa kielivalinnoista Vapaaehtoiseksi A2-kieleksi voi valita joko ranskan, ruotsin, saksan tai venäjän. Kouluun voi syntyä A2-kielen

OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI - Merikosken lukio - Oulun

 1. Laivurinkatu 3, 00150 Helsinki,  Kartta » Iso Roobertinkatu 20-22 A, 00120 Helsinki,  Kartta » 
 2. Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 luvut 1-12 Turun perusopetuksen opetussuunnitelma luvut 1 12 1.8.2016 Luostarivuoren koulu 2 Sisällys LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN
 3. Kasva Urheilijaksi yleisvalmennuksen sisällöt 15.3. 2018 Lappeenranta Asettelemalla rajoitteita, luomme tarjoumia Työryhmä: Sami Kalaja, KIHU Jari Savolainen, URHEA Olli Cajan, Santasport Lapin Urheiluopisto
 4. Tornion yhteislyseon lukio. Kansalaisopisto. Liikunta. Torniossa on monipuoliset mahdollisuudet ulkoiluun, liikuntaan ja urheiluun lapsille, nuorille, aikuisille ja senioreille - siis kaikille ikään katsomatta
 5. Ter­ve­tu­loa opis­ke­le­maan Kan­nak­sen lu­ki­oon! Tääl­lä si­nul­la on mah­dol­li­suus kar­tut­taa tie­to­ja­si, ke­hit­tää tai­to­ja­si ja kas­vaa ih­mi­se­nä, jot­ta saat jat­ko-opin­toi­hi­si ja elä­mää­si par­haat mah­dol­li­set eväät. Roh­kai­sem­me si­nua it­se­näi­seen ja luo­vaan työs­ken­te­lyyn, kes­kus­te­le­maan ja ky­se­le­mään, et­si­mään ja löy­tä­mään. Meil­tä saat laa­jan kurs­si­tar­jon­nan, mo­der­nin opis­ke­lu­ym­pä­ris­tön, mo­ti­voi­tu­neet ja pä­te­vät opet­ta­jat – erin­o­mai­set puit­teet opis­ke­lul­le. Lop­pu on kiin­ni si­nus­ta it­ses­tä­si.
 6. 6. Hyväksytty oppimääräarvosana annetaan opiskelijalle, jos hän on suorittanut 2/3 opinto-ohjelmansa mukaisista oppiaineen oppimäärän pakollisista ja syventävistä kursseista hyväksytysti. Kahdesta viimeisestä kurssiarvosanasta toisen tulee olla hyväksytty.

LIIKU TERVEEMMÄKSI NEUVOTTELUKUNTA Liikunnallinen elämäntapa Valossa Matleena Livson 17.9.2013 Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 VALON PELIAJATUS MAALIT Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua Liikunta- ja harrastuspaikkojen tarkemmat tiedot näet klikkaamalla oheisessa kartassa näkyviä Näissä paikoissa voit käyttää omia liikunta- ja harrastusvälineitäsi tai lainata niitä kampukselta Liikuntapalveluiden perustehtävänä on luoda kuntalaisille, järjestöille, matkailijoille ja muille liikuntatoimintaa järjestäville tahoille edellytyksiä harrastaa ja toteuttaa monipuolista liikuntaa.. Päättö- arviointi. arviointi eroaminen esivalinnat juhlat K kanslia koe koeviikko kompensaatio korkeakoulu korotustentti kuraattori kurssien vastaavuudet kurssin keskeyttäminen kurssit..

Arviointi - Janakkala Janakkalan lukio

- Posion lukio on vahva yleislukio, jossa voi opiskella keramiikka- tai liikuntapainotteisesti. - Uudet opiskelijat saavat kannettavat tietokoneet. - Opetusryhmät ovat pieniä ja opiskeluun on mahdollista.. 14.4.13 LIIKUNTA Oppiaineen tehtävä Liikunnan opetuksen tehtävänä on vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin tukemalla fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoon. NUMMENPAKAN KOULU MUUTOSEHDOTUKSET: 6.4.1 Arviointi lukuvuoden aikana Väliarviointi Nummenpakan koulussa väliarviointi annetaan kirjallisena välitodistuksena toteutetaan syyslukukauden päätteeksi. kaikilla 5. Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan kurssiarvosanojen ja muun näytön perusteella. Liikunta ja fyysinen aktiivisuus antavat lisää elinvuosia riippumatta siitä, miten paljon liikuntaa harrastaa. Tuoreen katsaustutkimuksen perusteella hyödyt toki kasvavat, kun liikkuu enemmän..

Wilma (peruskoulut ja lukio). Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi (uudet asiakkaat). Kaikki sähköisen asioinnin palvelut. Kulttuuri ja liikunta. Kirjastot LUOLAVUOREN KOULU LISÄYSEHDOTUKSET: 12.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit 8. luokka KOTITALOUS Taide-ja taitoaineiden valinnaiset tunnit 2 vvh Tavoitteet 8. luokka Käytännön toimintataidot S Arviointi on kiinteä osa esiopetusta. Arviointi on havainnoinnin, dokumentoinnin, arviointipäätelmien ja palautteen muodostama kokonaisuus, johon osallistuvat opettajien lisäksi muu esiopetuksen..

Matti Pietillä Opetushallitus Liikkuva koulu_turku 12.4.2016 ja sisäinen liikuntamotivaatio Työikäisten määrä vähenee Suomessa 2050: 27,9 % 2014: 42,9 % Lähde: Valtiovarainministeriö Haasteenamme ISTUVA Karhulan lukio ja koulu. Meripirtin päiväkoti. Kehityksen ja oppimisen tuki. Henkilöstö varhaiskasvatuksessa. Osallisuus ja arviointi Lappeenrannassa on neljä lukiota: Joutsenon lukio, Kimpisen lukio, Lappeenrannan Lyseon lukio ja Lauritsalan lukio, jonka yhteydessä toimii aikuislinja

Keravan lukio ja aikuislukio on LUMA2020-kehittäjäkoulu ja mukana syväoppimisen NPDL-yhteistyöverkostossa, Liikkuva lukio -hankkeessa, valtakunnallisessa lukioiden kehittämisverkostossa.. Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Oppimiskäsityksen kuvaus Helsinki 6.3.2015 1 Oppimiskäsitys perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Perusteissa kuvataan oppimiskäsitys, jonka pohjalta opetussuunnitelman Kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet arvioidaan numeroarvosanoin. Halutessasi saat suoritusmerkinnän oppiaineista, joiden oppimäärä on vain yksi kurssi tai myös valinnaisista vieraista kielistä, jos niiden oppimäärä on vain kaksi kurssia. Opetussuunnitelmassa määritellyt muut lukion aineet ja aihekokonaisuudet arvioidaan ainekohtaisesti opetussuunnitelmassa määrätyllä tavalla.

Luku 6 Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää Aikuislukion oppimääräsi on valmis, kun olet suorittanut hyväksytysti kaikki henkilökohtaiseen opinto-ohjelmaasi kuuluneiden oppiaineiden oppimäärät. Tämä edellyttää kaikkien pakollisten oppiaineiden sekä valitsemiesi muiden aineiden ja aihekokonaisuuksien suorittamista opinto-ohjelman laajuudessa. Kurssien kokonaismäärän on oltava kuitenkin vähintään 44 kurssia. Kokonaiskurssimäärään lasketaan mukaan kaikki arvioidut pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit sekä muut hyväksytysti suoritetut opetussuunnitelman mukaiset opinnot.  Suosittuja sanoja: katsoa, provide, arvostaa, asiakas, appropriate, lukio Peruskoululaisten toimintakyky ja hyvinvointi Pääjohtaja Timo Lankinen 17.3.2011 Liikunta -oppiaineen päämäärä peruskoulussa Vaikuttaa myönteisesti oppilaan Fyysiseen Psyykkiseen toimintakykyyn ja hyvinvointiin Asunnon arviointi

Savon ammattiopisto Sakky Arviointi

4. Jos opiskelija saa kurssista heikon arvosanan tai kurssin suoritus muutoin hylätään, voi opiskelija suorittaa kurssin erillisessä kuulustelussa tai osallistumalla kurssin opiskeluun uudestaan. Hyväksyttyä kurssiarvosanaa voi korottaa kerran osallistumalla uudestaan kyseisen kurssin opiskeluun tai uusintakuulustelussa (hyväksytyn kokeen uusintamahdollisuus kahdesti joka lukuvuosi).Lukion oppiaineen oppimäärä muodostuu opinto-ohjelman mukaisista pakollisista ja valtakunnallisista syventävistä kursseista sekä mahdollisista muista kursseista. Samassa oppiaineessa eri opiskelijoilla voi olla erilaajuiset oppimäärät. Opiskelusuunnitelmasi tarkentuu lukio-opintojen aikana. Kurssien arviointitapa on kirjattu opetussuunnitelmaan. Arviointi on kuitenkin erilainen: ylioppilasarvosanat perustuvat loppukokeiden lisäksi myös IB-vuosien aikana kirjoitettaviin tutkielmiin ja esseisiin sekä suullisiin kokeisiin. Kokeet arvostellaan asteikolla 1-7

Liikunta: Pallopelit T1 kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntatehtäviä ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia Palaa takaisin edelliselle tasolle Liikunta. Liikunta- ja ulkoilupaikat. Leppävaaran lukio* poissa käytöstä. 408. Veräjäpellonkatu 10

Lukion oppimäärän arviointi Omni

Etelä-Tapiolan Lukio: Primary language: English Etelä-Tapiolan lukio (ETIS) is an upper secondary Lyseonpuiston Lukio: Primary languages: English / Finnish Lyseonpuiston Lukio offers teaching in.. YKI-testissä ei arvioida sinun ajatuksia ja mielipiteitä, vaan sinun kielitaitoasi. Tyhmäkin teksti on yhtä hyvä kuin viisas, jos se on ymmärrettävää suomea. Mitä jos ei ole aikaa vastata kaikkiin kysymyksiin

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan

II Oppiaineen oppimäärän arviointi

Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? SEURA YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS RYHMÄ YKSILÖ HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN Omien motiivien mukaista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa VIESTINTÄ Ohjattu liikunta. Liikuntapaikat. Sveitsin uimala. Urheilupuisto. Jääliikuntakeskus. Kankurin liikuntapuisto. Virkistys ja ulkoilu. Liikunnan teemakartat Fysiikka. Liikunta. Uskontotieto. Kirjallisesti annettu sanallinen arviointi ja suullisesti arviointikeskustelussa annettu palaute voivat täydentää ja täsmentää arvosanaa Liikunta on tarkoituksellista fyysistä aktiivisuutta, jonka tarkoituksena on esimerkiksi kunnon kohottaminen, terveyden parantaminen tai pelkästään liikunnan tuottama ilo ja mielihyvä. Liikunta on kokoava käsite..

LIIKUNTA VL LUOKKA. Laajaalainen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet. osaaminen

Arviointi Online. Arvioituta esineesi helposti netin kautta. Bukowskilla myyt helposti design-esineitä, huonekaluja, keramiikkaesineitä, taidetta, mattoja, koruja ja kelloja Liikunta vähentää kohtalaisen tehokkaasti vyötärölihavuutta eli vatsaonteloon kertynyttä liiallista rasvakudosta (ks. Liikunta on myös hyvä keino hallita painoa eli estää painon nousu

Henkilökunta - Haukiputaan lukio - Oulun kaupunkiEnglanti

S1 Valitaan monipuolisesti erilaisia liikuntamuotoja erilaisissa ympäristöissä ja eri vuodenaikoina.

Lue koko arviointi Lukio-opetus. Oppilaan ja opiskelijan tukipalvelut. Palveluverkosto. Lapsille ja nuorille on tarjolla erilaisia liikunta-aktiviteetteja, mm. Liikuntapolku-päivät Löydä liikunta -kerhojen arviointi. View this in Finna. name. Löydä liikunta -kerhojen arviointi. numberOfPages. 84 sivua Oppiaineen oppimäärästä ei voi jättää pois mitään pakollista tai opetussuunnitelmassa määriteltyä valtakunnallista syventävää kurssia. Pääsääntöisesti et voi myöskään jättää pois suorittamiasi, arvioituja koulukohtaisia syventäviä kursseja. Säännöstä on mahdollista poiketa rehtorin päätöksellä erityisestä syystä.

Grani toivotti ykköset tervetulleiksi - kauniaistenlukio

Liikuntaluokka Käppärän koulu Tilat Peruskorjattu koulu Ajantasaiset: Opetustilat ja kalusto (esim. liikuntavälineet) Toimiva piha-alue Liikuntapaikkojen läheisyys (monipuolisuus - vuodenaikaisuus) Käppärän Opiskelijalla on oikeus opetukseen osallistumatta kerran korottaa hylättyä arvosanaa. Uusintakuulusteluja järjestetään jokaisen jakson jälkeen ja niihin on ilmoittauduttava kirjallisesti viimeistään uusintakuulustelua edeltävänä tiistaina. Ellei hylätyn arvosanan uusintayritys tuota tulosta, kurssille on osallistuttava uudelleen. Opiskelijalla on aikuislinjalla oikeus myös opetusta seuraamatta kerran yrittää korottaa hyväksytyn kurssikokeen arvosanaa Voihan pahus - ilmoitusta ei löydy... On mahdollista että tavara on myyty ja ilmoitus on poistettu Torista. Saattaa myös olla että linkki on kopioitu väärin sähköpostista - varmista että linkkisi on kokonainen Joukkoliikenne. Ruokalistat. Liikunta. Tontit. Nuorten kesätyöt

Liikunta on keskeinen elintapamuoto useiden kansanterveydellisesti tärkeiden pitkäaikaissairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. Terveille aikuisille suositellaan kohtuukuormitteista.. Lukion opiskeluhuolto. Lukio-opinnoista. Lahden kaupungin liikuntapalvelut tarjoaa monipuolista ohjattua liikuntaa eläkeläisille, työikäisille sekä liikuntarajoitteisille lahtelaisille

Arviointi - Mäntyharjun lukio

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen Move! fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä peruskoulun 5. ja 8. - vuosiluokille Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmän (Move!) valmisteluvaihe vuosina 2008-2009 Fyysinen toimintakyky vaikuttaa Kan­nak­sen lu­ki­os­sa voit olla oma it­se­si. Jo­kai­nen ih­mi­nen on yhtä ar­vo­kas, ja sen aja­tuk­sen ha­lu­an vä­lit­ty­vän kai­kil­le tääl­lä opis­ke­le­vil­le ja työs­ken­te­le­vil­le. Tois­ten kun­ni­oit­ta­mi­nen ja tu­ke­mi­nen, su­vait­se­vai­suus ja vä­lit­tä­mi­nen ovat Kan­nak­sen tun­nus­merk­ke­jä. Tä­hän op­paa­seen on koot­tu kaik­ki kes­kei­set Kan­nak­sen lu­ki­os­sa opis­ke­le­mi­seen liit­ty­vät pe­rus­tie­dot. Lisä­tie­to­ja saat tar­vi­tes­sa­si opet­ta­jil­ta, kou­lu­sih­tee­reil­tä ja reh­to­reil­ta. Olem­me tääl­lä si­nua var­ten. Toi­vo­tan si­nul­le an­toi­saa ja vi­rik­keel­lis­tä luku­vuot­ta sekä me­nes­tys­tä opin­noissa­si! This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Author(s): Hirvensalo, Mirja; Sääkslahti, Arja; Huovinen, Terhi; Palomäki,

8 8 liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen. Harjoitellaan myös negatiivisten tunteiden käsittelyä urheilussa. T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä yhteisistä oppimistilanteista Psyykkinen toimintakyky Noudatetaan reilun pelin periaatetta erilaisissa tilanteissa. Kannetaan vastuuta yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Ymmärretään oman toiminnan merkitys oppimistilanteen ilmapiirin kannalta. T10 kannustaa oppilasta omasta toiminnasta ja vahvistaa oppilaan itsenäisen työskentelyn taitoja T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia omasta kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä Toimitaan itsenäisesti annetun ohjeen mukaan. Ponnistellaan pitkäjänteisesti oman ja yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Mietitään omia henkilökohtaisia tavoitteita, joihin pyritään määrätietoisesti. Kehitetään liikunnan kautta myönteistä minäkuvaa. Opetellaan antamaan ja vastaanottamaan myönteistä palautetta sekä opettajalta että muilta oppilailta. Kokeillaan omalle taitotasolle soveltuvia iloa ja virkistystä tuottavia tehtäviä. Arvioidaan omia liikuntakokemuksia ja toimintaa osana Arvioidaan mahdollisuuksien mukaan omien henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamista. T12 auttaa oppilasta ymmärtämään riittävän fyysisen aktiivisuuden ja liikunnallisen elämäntavan merkitys kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille T13 tutustuttaa oppilas yleisten liikuntamuotojen harrastamiseen liittyviin mahdollisuuksiin, tietoihin ja taitoihin, jotta hän saa edellytyksiä löytää itselleen sopivia iloa ja virkistystä tuottavia liikuntaharrastuksia Pohditaan fyysisen aktiivisuuden ja liikunnallisen elämäntavan merkitystä omalle hyvinvoinnille osana Ymmärretään kovan harjoittelun negatiivisetkin vaikutukset. Kokeillaan eri liikuntamuotoja mahdollisuuksien mukaan (esim. hyödyntäen Mihi-toimintaa). Pohditaan omaa kiinnostuneisuutta eri liikuntalajeihin osana Pohditaan mitkä lajit tukevat omaa kehittymistä omassa urheilulajissa ja mietitään mitä lajeja voisi kokeilla ilon ja virkistyksen vuoksi. Vaihtelu virkistää taidon oppimisessa - Kisakallion taitokongressin antia Kuntotestauspäivät 19.3.2016 Sami Kalaja Non-lineaarinen pedagogiikka / Keith Davids Urheilija, tehtävä ja ympäristö ovat jatkuvassa Viljakkalan Yhtenäiskoulu Valinnaisaineiden valinta lukuvuodeksi 2017 2018 Valinnaiset opinnot 5. 6. luokilla opiskellaan kahta valinnaista ainetta, joista toinen on taide- ja taitoaine ja toinen muu valinnainen

26 parasta kuvaa: Liikunta - 2020 Liikunta, Koulu ja Liikunta

 1. TURUN LYSEON KOULU LISÄYSEHDOTUKSET: 1.4 Painotettu opetus 7. luokka LIIKUNTA Lisävuosiviikkotunti on sijoitettu 7. luokan valinnaisiin aineisiin, liikunnan painotetulla luokalla liikuntaan (2 + 1 vvh).
 2. Asiantuntija (ihmisvaikutusten arviointi ja vu... Asuntomyyjä / LKV koulutus. Aineenopettaja, lukio. Ammattitaitoisia putkiasentajia. Autonkuljettaja/varastoty- öntekijä
 3. Pysyvätkö suomalaiset lapset pinnalla eli onko koulujen uimaopetuksella merkitystä? Matti Pietilä Opetushallitus OPS2016_SUH 11.1.2017 Haasteenamme ISTUVA ELÄMÄNTAPA 07/01/2017 Opetushallitus Liikuntasuosituksen
 4. Säilytetyn alkoholijuoman arviointi aistinvaraisesti. Liikunta koko perheen harrastuksena. #nofilter: Elämiseen riittävät palkat mullistaisivat naisten aseman
 5. Gradia-oppilaitosten Wilma. Tätä Wilmaa käyttävät Gradia Jyväskylä, Gradia Jämsä, Jyväskylän aikuislukio, Jyväskylän Lyseon lukio sekä Schildtin lukio
 6. Fysiikka. Liikunta. Uskontotieto. Kirjallisesti annettu sanallinen arviointi ja suullisesti arviointikeskustelussa annettu palaute voivat täydentää ja täsmentää arvosanaa
 7. Tavoitteena oppimista edistävä palaute ja arviointi. 1. Arviointi lukiossa 8.5.2018 Pulssi-hanke: Anne Rongas Otavan Opisto ● Diat 9-14 Hanna Pohjonen Vaskivuoren lukio ● Dia 19 Najat..

Virhe: LIIKUNTA Oppiaineen tehtävä Liikunnan opetuksen tehtävänä on vaikuttaa oppilaan hyvinvointiin tukemalla sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoon että fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä ä samalla vahvistaen

MOVE! -tulokset syksy 2016 Move! - mikä ja miksi? Fyysisen toimintakyvyn mittaus-, seuranta- ja palautejärjestelmä Uuden opetussuunnitelman mukaisesti osa liikunnanopetusta Maailmanlaajuisesti harvinainen MIKAELIN KOULU LISÄYSEHDOTUKSET: 12.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit 3. luokka KUVATAIDE Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit, 1vvh Tavoitteet 3. luokka T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan Kunnantalo Juttilantie 1, 14200 Turenki Puh. 03 68 011 kirjaamo@janakkala.fi

Löydä ideoita: Arviointi. Liikunta 1-2. Kuvataide 3-6. Löydä tämä ja muuta käyttäjän Suvi Saarikko Os Siitari taulusta Arviointi. Tunnisteet 6.15 Liikunta Liikunnanopetuksen tehtävänä on opettaa opiskelijalle sellaisia taitoja ja tietoja, joiden avulla hän pystyy ylläpitämään ja kehittämään fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyään Olet täällä: Etelä-Tapiolan lukio » Opiskelu » Kurssitarjonta » Historia. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä Yhteydenotot sähköpostilla tai puhelimitse. Asiakaspalvelu puhelimitse ma-pe klo 10-15. (Huom. lounastauko 12:30.13:00)toimisto@eira.fi 09 4542 270

Siilinjärven OPS-veso / Marja Rytivaara TAVOITTEENA LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN

ARVIOINTI: Oppiaineiden arviointi etäopetusjakson aikana painottuu jatkuvaan näyttöön eli annettujen tehtävien suorittamiseen LIIKUNNAN OPETUSSUUNNITELMA Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 7-9 Liikutaan yhdessä minäkäsitystä ja osallisuutta vahvistaen, taitoja soveltaen. Vuosiluokilla 7-9 pääpaino on monipuolisessa perustaitojen

Pukinmäenkaaren peruskoulu 3. luokalta alkava liikuntapainotus Rehtori Leena Hiillos Virka-apulaisrehtori Mikko Kytömäki MITÄ LIIKUNTAPAINOTUS TARKOITTAA? LIIKUNTA TERVEYDEN EDISTÄJÄNÄ Liikkuva koulu Liikuntaviikko Kurssisuorituksen arviointi. Opiskelijan oppimista arvioidaan kurssin aikana ja kurssisuoritus arvioidaan aina kurssin päätyttyä, mikäli arvioinnin edellytykset täyttyvät 4.11.2015 Liikkuva koulu seminaari Hämeenlinna Ohjaus, eriyttäminen ja tuki liikunnassa Terhi Huovinen, Jyväskylän yliopisto Vähän liikkuville liikuntatunnit merkityksellisiä: Vapaa-ajallaan fyysisesti Liikunta. Lukio. Maaseutu ja lomitus. Matkailu. Lukio. Haapajärven kaupunki. Kirkkokatu 2 PL 4 85801 Haapajärvi

Liikuntalain (390/2015) mukaisesti kaupungin liikuntapalveluiden tavoitteena on turvata kuntalaisille laadukkaat edellytykset rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja ja edistämällä kuntalaisten.. 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan Talvisalon koulu Urheiluluokka 2019-2020 Talvisalo on olympiakomitean urheiluyläkoulu Yksi 25:stä koulusta Suomessa Toteuttaa toimintaa olympiakomitean suositusten mukaisesti Valtakunnallinen soveltuvuuskoe Liikunta. Pakolliset kurssit. LI01 Energiaa liikunnasta. Keskeisiä sisältöjä ovat fyysisten ominaisuuksien arviointi, hengitys- ja verenkiertoelimistöä kuormittava liikunta, lihaskuntoharjoittelu.. Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä V Valtakunnallinen kansanterveyspäivä 15.1.2009 Helsinki Tuija Tammelin Erikoistutkija, FT, LitM Työterveyslaitos, Oulu Lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus,

6.24 Urheilulinja Johdanto Orimattilan Erkko-lukio tarjoaa innokkaille ja urheilussa eteenpäin pyrkiville sekä tavoitteellisesta harjoittelusta kiinnostuneille urheilijoille urheiluvalmennuskursseja. Urheilulinjalle Suoritusmerkinnällä arvioidaan. opinto-ohjaus ja mikäli opiskelija pyytää: liikunta, valinnaiset kielet (mikäli Savon koulutuskuntayhtymä, PL 87, 70101 KUOPIO Savon ammattiopisto, Varkauden lukio 6 6 omasta kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä Kokeillaan omalle taitotasolle soveltuvia iloa ja virkistystä tuottavia tehtäviä. Arvioidaan omia liikuntakokemuksia ja toimintaa osana T12 auttaa oppilasta ymmärtämään riittävän fyysisen aktiivisuuden ja liikunnallisen elämäntavan merkitys kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille T13 tutustuttaa oppilas yleisten liikuntamuotojen harrastamiseen liittyviin mahdollisuuksiin, tietoihin ja taitoihin, jotta hän saa edellytyksiä löytää itselleen sopivia iloa ja virkistystä tuottavia liikuntaharrastuksia Pohditaan aikuistumisen merkitystä urheilijana kehittymisen polulla. Pohditaan fyysisen aktiivisuuden ja liikunnallisen elämäntavan merkitystä omalle hyvinvoinnille osana Mietitään omaa minäkuvaa urheilijana ja pohditaan urheilun jälkeistä elämää opiskelun kannalta. Kokeillaan eri liikuntamuotoja mahdollisuuksien mukaan (esim. hyödyntäen Mihi-toimintaa). Pohditaan omaa kiinnostuneisuutta eri liikuntalajeihin osana Mietitään monipuolisen harjoittelun merkitystä jaksamiseen oman lajin harjoittelun kannalta. Tavoitteet 9. luokka Fyysinen toimintakyky S Kuntakohtainen / Koulukohtainen L T1 kannustaa oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntamuotoja ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään Liikutaan liikuntatunneilla aktiivisesti ja monipuolisesti. Kokeillaan ennakkoluulottomasti uusia liikuntatehtäviä ja -lajeja sekä itsenäisesti että ryhmissä parhaansa yrittäen. Kannustetaan oppilaita omatoimiseen harjoitteluun Hahmotetaan omaa kehoa, voimaa, aikaa ja ympäröivää tilaa sekä tehdään tarkoituksenmukaisia ratkaisuja erilaisissa liikuntatilanteissa. Opetellaan oman kehon hallintaa muuttuvassa kehossa. L4 Liikunta/Physical Education (LI). Lukio verkossa. Omaan tahtiin -opiskelu. Työpajaopiskelu Kivun arviointi on perusta kivun hoidolle. Hyvän kivunhoidon perustana on kattava kivun arviointi. Kivun, niin akuutin kuin pitkäkestoisen kivun, arvioinnin lähtökohtana on potilaan oma kokemus ja sen..

peruskoulun 5. ja 8. -vuosiluokille Matti Pietilä Opetushallitus

Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle 2017-2018 9. -luokat Nykyiset kahdeksasluokkalaiset valitsevat 9. -luokkaa varten yhden uuden valinnaisaineen (2 viikkotuntia) 8. -luokalla päättyvän UUSI OPS JA PALLOILU Syksy 2016 Tipi UUSI OPS JA PALLOILU Kaikki tulevan koulutuksen mielipiteet ja kommentit ovat ainoastaan kouluttajan omia mielipiteitä eivätkä välttämättä edusta Liikuntakasvatuksen

Kannaksen lukio » Opiskel

Vaalan lukio, Vaala, Oulun Lääni, Finland. Lukio-opetus järjestetään etäopetuksena. Opettajat ovat aluksi yhteydessä opiskelijoihinsa wilman kautta TILAISUUS TEKEE TAITURIN LIIKKUMAAN HOUKUTTELEVA YMPÄRISTÖ PÄIVÄKODIN ARJESSA Lotta Kivelä (lto) Lansantien päiväkoti, Espoo Kirsi Huotari (lh) Veräjäpellon esiopetus, Espoo LIIKUNTA ON LAPSELLE OMINAINEN Vuosiluokat 1-2 Liikutaan yhdessä leikkien Tavoitteet Sisällöt Sisältöjen avaaminen ja tarkentaminen Arviointi Laaja-alainen Fyysinen T1 kannustaa oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan itsenäisesti

Arvosanat ja arviointikriteerit - Eiran aikuisluki

Esiopetus ja 1.-3.lk Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Tutustu verkkosivuihin nuoriyrittajyys.fi Tutustu ohjelmavideoon nuoriyrittajyys.fi/ohjelmat/mina-sina-me Tulosten esittäminen ja niiden arviointi tilastomenetelmillä (CLT255, 2012) Liikunta? Lappeenrannan Lyseon lukio on valittu LUMA-kehittämiskouluksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaan LUMA2020-ohjelmaan Mikäli et voi lähettää laskua verkkolaskuna, voit lähettää sen meille pdf-muodossa osoitteeseenFI19972707@scan.emce365.fi

Liikunta 1-2 Arviointi, Liikunta ja Kotikoul

 1. isteriö Liikuntasuosituksen täyttävien (liikuntaa
 2. AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA / LIIKUNTA 3-6 Liikutaan yhdessä toimien ja taitoja harjoitellen. Vuosiluokilla 3-6 opetuksen pääpaino on motoristen perustaitojen vakiinnuttamisessa ja monipuolistamisessa
 3. WELCOME TO OUR DISTANCE LEARNING PROGRAM! Almost all schools around the world have been forced to close with many struggling to provide high quality online services to families. ISH is..
 4. äkuvan ja itseluottamuksen
 5. takyky T1 kannustaa oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntamuotoja ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen - Liikuntamuodoilla
 6. TANSSIN PAINOTUSOPETUS 7.-9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Tanssinopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua. Yleisenä tavoitteena on, että oppilas oppii kuuntelemaan ja havainnoimaan omaa

Arviointi Helsingin kaupunk

 1. Arvioin hankkeen toteutumista tutkimuskysymysten perusteella henkilökunnan näkökulmasta, pilotin vaikutuksia Opinnäytetyön keskeiset käsitteet ovat varhaiskasvatus, varhaisvuosien liikunta ja..
 2. Kuvaukset 1 (6) (päivitetty 10.6.2014) Liikuntaa monipuolisesti 1, 1 ov, (YV7LI1) (HUOM! 1. vuoden opiskelijoille) kokeilee erilaisia liikuntalajeja hikoillen ja hengästyen saa kokemuksia eri liikuntalajien
 3. Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Aktiivisuus, vuorovaikutus ja myönteiset kokemukset oppimiskäsityksen kuvauksessa Tampere 28.1.2015 Eija Kauppinen Oppimiskäsitys perusopetuksen opetussuunnitelman
 4. en. Perusopetus. Kosken koulukeskus. Lasten uimakoulut. Erityislasten liikunta. Erityisliikunta. Liikuntaneuvonta
 5. Santiment toteaa, että puolittumisen vuoksi monet uudet sijoittajat ovat menettäneet kykynsä arvioida järkevästi markkinatilannetta. Sellaisten odotusten olemassaolon sijoittajien keskuudessa vahvistaa..

Video: Liikunta [Tampereen kaupunki - Varhaiskasvatus ja koulutus

Taas säästä Aikuisille sekä esikoululaisille ja alakoululaisille sopiva sovellus: kaikenlaista tietoa säästä, ilmansuunnista jne. Verbit: Liikunta- ja aistiverbit: mikä pääte tulee suomi » kiina Liikunta. 49 [neljäkymmentäyhdeksän]. Englannin kielen verbejä arvioitiin eräässä tutkimuksessa. Siinä verrattiin nykyisiä verbimuotoja vanhoihin verbimuotoihin Koronavirusepidemialla merkittävät taloudelliset vaikutukset liikuntaan ja urheiluun. Ke 18.3. Ohjeita seuroille - (Praktiska regler för föreningar)

Liikunta - Wikipedi

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Työkykypassi Jotain yleistä tekstiä työkykypassista? Suoritukset Liikunta (40 h) Terveys (40 h) Työvalmiudet (40 h) Kiinnostukset HYVINVOINTI JA TOIMINTAKYKY OSANA UUTTA OPETUSSUUNNITELMAA Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos TOIMINTAKYVYN MERKITYS IHMISEN ELÄMÄNKULUSSA Aikuisuuden toimintakyvyn ja työkyvyn tulevaisuuden VASARAMÄEN KOULU MUUTOSEHDOTUKSET: 1.4 Tuntijako Vuosiluokkien 7-9 lisävuosiviikkotunti siirretään 8. luokan taide- ja taitoaineiden valinnaisista tunneista 8. luokan valinnaisiin aineisiin. 6.4.1 Arviointi

MATEMATIIKKA Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kehittää loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Luoda pohja matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden Tykätäänkö koululiikunnasta ja Move!- mittauksista? Tutkimustietoa koululiikuntamotivaatiosta Säätytalo 31.1.2019 Timo Jaakkola, LitT, dosentti, Jyväskylän yliopisto Mikko Huhtiniemi, LitM, Jyväskylän

Liikunta

8. Opiskelija voi ennen päättötodistuksen saamista osallistua suullisiin kuulusteluihin lukion eri oppiaineissa. Tarvittaessa kuulusteluun voi sisältyä kirjallisia tehtäviä. Kuulusteltavan oppimäärän laajuus määräytyy opiskelijan opinto-ohjelmasta. Jos opiskelija osoittaa tässä kuulustelussa suurempaa kypsyyttä ja oppiaineen hallintaa kuin kurssien arvostelusta määräytyvä oppiaineen arvosana edellyttää, tulee arvosana korottaa. Lukio-opetus on Siilinjärven kunta | Siilinjärven lukio on vireä ja viihtyisä yleislukio. Laadukkaan lukio-opetuksen lisäksi vahvuuksiamme ovat: monipuolinen kurssitarjonta Tuomas Korhonen & Annu Kaivosaari Opettajankoulutus lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäjänä T ä y d e n n y s k o u l u t u s Liikuntakasvatuksen koulutusjärjestelmä Suomessa Koulutus (liikuntakasvatus) PUROPELLON KOULU MUUTOSEHDOTUKSET: 1.4 Paikallisen opetussuunnitelman laadinta ja keskeiset opetusta ohjaavat ratkaisut B2-kieli Koulu noudattaa perusteiden ja kunnan opetussuunnitelman linjauksia ilman TANSSIN PAINOTUSOPETUS Oppiaineen tehtävä Tanssinopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua. Yleisenä tavoitteena on, että oppilas oppii kuuntelemaan ja havainnoimaan omaa kehoaan ja

Löydä liikunta -kerhojen arviointi - NLF Open Dat

Liikunta ja ulkoilu. Porvoo supistaa palveluita koronaviruksen vuoksi. Tiedote. Vinkkejä omatoimiseen liikuntaan. Koronaviruksesta johtuen lähes kaikki sisäliikuntatilat on suljettu ja.. Lapsen ja nuoren hyvä päivä liikkuen ja urheillen Selvityksen mukaan 5-12 vuotiaana 86 % urheilijoista harrasti 3-6 eri urheilulajia. Suomen Olympiakomitean Huippu-urheilun muutosryhmän kartoitus huippuurheilumenestykseen

Liikunta. Vuosiavustus. Kohdeavustus. Kangasalan lukio Finnentie 42 36200 Kangasala - karttalinkki. Rehtori: Teuvo Ropo 050 387 6173 Ap.reht Unelma hyvästä urheilusta Lasten ja nuorten urheilun eettiset linjaukset Kuva: Suomen Palloliitto Miksi tarvitaan eettisiä linjauksia? Yhteiskunnallinen huoli lapsista ja nuorista Urheilun lisääntyvät Lukio. Ammatillinen. Opiskelijat. Lue lisää. Arviointi Ravitsemus ja liikunta. Lemmikit. Hoidossa. Ravitsemus ja liikunta 2. Arvosanat merkitään numeroilla 4 - 10. Arvosana 5 osoittaa välttäviä, arvosana 6 kohtalaisia, 7 tyydyttäviä, 8 hyviä, 9 kiitettäviä ja 10 erinomaisia tietoja ja taitoja. Opetussuunnitelmassa määriteltyjen valinnaisaineiden soveltavista kursseista sekä muista opiskelijan opetussuunnitelmaan hyväksytyistä soveltavista kursseista annetaan suoritusmerkintä. Opiskelijan pyynnöstä voidaan antaa sanallinen arviointi tai numeroarvosana. Korkeintaan kaksi kurssia käsittävät valinnaiset vieraat kielet arvostellaan numeroarvosanalla, jos opiskelija sitä pyytää. Kaikista kursseista tallennetaan myös mahdollinen numeroarvosana.

Lasten urheilun tärkeät asiat 1) Pohdi itsenäisesti, mitkä arvot *) ohjaavat sinun toimintaasi työskennellessäsi lasten ohjaajana ja valmentajana. 2) Kirjoita yksi asia per tarralappu *) Meille jokaiselle Liikunta kuuluu kaikille. Tavoitteenamme on, että liikunta olisi luonteva osa riihimäkeläisen arkipäivää. Liikuntapalveluiden tehtävänä on tarjota riihimäkeläisille laadukkaat olosuhteet liikunnan..

Sivistys, nuoriso ja liikunta 3. Kurssiarvosana määräytyy oppiainekohtaisesti määriteltyjen näyttöjen perusteella. Näitä ovat esim. opiskelun havainnointi, opiskelijan tuotosten arviointi, suulliset esitykset ja kirjalliset kokeet. Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä peruskoululaisille Jyväskylän yliopisto Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Työskentelyn käynnistyminen - Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen 4 4 Tavoitteet 8. luokka Fyysinen toimintakyky S Kuntakohtainen / Koulukohtainen L T1 kannustaa oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntamuotoja ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja T3 ohjata oppilasta kehittämään tasapaino- ja liikkumistaitojaan, jotta oppilas osaa käyttää, T4 ohjata oppilasta kehittämään välineenkäsittelytaitojaan, jotta oppilas osaa käyttää, välineillä, eri T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan: voimaa, Liikutaan liikuntatunneilla aktiivisesti ja monipuolisesti. Kokeillaan ennakkoluulottomasti uusia liikuntatehtäviä ja -lajeja sekä itsenäisesti että ryhmissä parhaansa yrittäen. Ymmärretään monipuolisen harjoittelun merkitys urheilijan kehittymisessä. Hahmotetaan omaa kehoa, voimaa, aikaa ja ympäröivää tilaa sekä tehdään tarkoituksenmukaisia ratkaisuja erilaisissa liikuntatilanteissa. Harjoitellaan monipuolista kehonhallintaa. Kehitetään tasapaino- ja liikkumistaitoja useissa eri ja erilaisissa ympäristöissä. Tehdään useiden eri lajien oheisharjoitteita. Kehitetään välineenkäsittelytaitoja sekä yhdistetään ja sovelletaan niitä useimmissa opetetuissa. Käytetään fyysistä harjoittelua tukevia välineitä. Opetellaan arvioimaan ohjatusti omaa fyysistä toimintakykyä (esim. valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmän Move!:n avulla). L4 Liikunta. Suosittelemme. Kuntoradat ja luontoreitit. Liikunta- ja ulkoilupaikat. Liikuntaseurat ja yhdistykset

Vuosiluokkien 7-9 lisävuosiviikkotunti siirretään 8. luokan taide- ja taitoaineiden valinnaisista tunneista 8. luokan valinnaisiin aineisiin.

LIIKUNTA VUOSILUOKAT 3-6 Oppiaineen tehtävä Liikunnan opetuksen tehtävänä on vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin tukemalla fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä myönteistä suhtautumista Ruoka. Liikunta ja terveys. Koti. Kristallipallo. Korujen hinta-arviointi ja myynti. Viestiketju osiossa 'Kahvitunnilla' , käynnistäjänä pakkopakko, 10.12.2007

10 vuotta sitten Kouluikäisten liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta koskevassa tietopohjassa oli Suomessa, ennen Move!-järjestelmää, objektiivisen mittauksen osalta suuria puutteita: Valtioneuvoston periaatepäätös LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan 1. Motoriset taidot Kehon hahmotus Kehon hallinta Kokonaismotoriikka Silmän ja jalan liikkeen koordinaatio Hienomotoriikka Silmän ja käden Vähintään 2 tuntia liikuntaa joka päivä Kouluikäisten liikuntasuositukset käytäntöön Totta! Liikunta tukee lapsen kasvua, kehitystä ja hyvinvointia Kouluikäisten liikuntasuositusten mukaan kaikkien 7 18-vuotiaiden

1,604 seuraajaa, 23 seurattavaa, 1,150 julkaisua. Katso käyttäjän Kuninkaantien lukio (@kuninkaantienlukio) Instagram-kuvat ja -videot Arvostelu perustuu opetussuunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin. Arvostelussa tulee pyrkiä mahdollisimman suureen luotettavuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Tätä varten on tärkeää, että opiskelijalle selvitetään etukäteen arvostelun ja arvosanan muodostumisen perusteet. Opiskelijaa tulee ohjata myös itsearviointiin. Liikunta. Kaupungin liikuntapalvelut tuottaa kaupunkilaisille liikunnan harrastusmahdollisuuksia ja toimii seurojen ja järjestöjen ja niihin kuulumattomien kuntalaisten yhteistyöelimenä.Liikuntapalvelut luo..

Hyvää terveyttä tukevat tasapainoinen ja monipuolinen ravitsemus sekä liikunta, uni ja ystävät. Lue lisää, kuinka voit ylläpitää hyvinvointiasi ravitsemuksen avulla 1. Opiskelijan tiedot ja taidot arvostelee asianomaisen aineen opettaja kunkin kurssin päättyessä. Kurssisuorituksesta annetaan tieto opiskelijalle ja hänen huoltajalleen jaksotodistuksissa. Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 tuetusti / vaihtelevasti / hyvin / erinomaisesti vuosiluokka 1 2 3 4 käyttäytyminen Otat muut huomioon ja luot toiminnallasi myönteistä ilmapiiriä. Testi: Lukioon vai amikseen? Lukio. Ammatillinen koulutus. Ammattikorkeakoulu

5 5 nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta Pohditaan fyysisten ominaisuuksien ylläpitämisen merkitystä omalle hyvinvoinnille. Harjoitellaan ohjatusti fyysisiä ominaisuuksia kuten nopeus, liikkuvuus, voima ja kestävyys. Tehdään urheilijan kuntoa mittaavia testejä sekä pohditaan oman lajin vaatimia fyysisiä ominaisuuksia näiden pohjalta. T6 vahvistaa uima- ja vesipelastustaitoja, jotta oppilas osaa sekä uida että pelastautua ja pelastaa vedestä T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan Harjoitellaan vesiliikuntaa, pelastautumis- ja vedestäpelastamistaitoja. Kuunnellaan ja noudatetaan annettuja ohjeita. Toimitaan yhteisesti sovittujen toimintatapojen mukaisesti turvallisuusnäkökohdat ja toiset huomioiden. Toteutetaan turvallisen liikkumisen periaatteita urheilijan näkökulma huomioiden. Sosiaalinen toimintakyky T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen. Osataan ilmaista omia tunteita toiset huomioon ottaen. Toimitaan kaikkien ryhmän oppilaiden kanssa. Autetaan ja kannustetaan muita oppilaita. Ymmärretään erilaisia liikkujia heidän lajitaustansa kautta. T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä yhteisistä oppimistilanteista Psyykkinen toimintakyky Noudatetaan reilun pelin periaatetta erilaisissa tilanteissa. Kannetaan vastuuta yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Tuetaan opetusta oman lajiosaamisen kautta esim. ohjaamalla oman lajin harjoitteita opettajan apuna. T10 kannustaa oppilasta omasta toiminnasta ja vahvistaa oppilaan itsenäisen työskentelyn taitoja Toimitaan itsenäisesti annetun ohjeen mukaan. Ponnistellaan pitkäjänteisesti oman ja yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Opitaan ymmärtämään oman asenteen ja toiminnan laadun vaikutukset tavoitteiden saavuttamisen kannalta. T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia Kehitetään liikunnan kautta myönteistä minäkuvaa. Opetellaan antamaan ja vastaanottamaan myönteistä palautetta sekä opettajalta että muilta oppilailta. Haukiputaan lukion opetussuunnitelma. Liikunta. Pakolliset kurssit. Arviointi. Liikunnan arvioinnin tehtävänä on antaa opiskelijalle palautetta opetuksen tavoitteiden saavuttamisesta, oppiaineen..

Viljakkalan Yhtenäiskoulu Valinnaisaineiden valinta lukuvuodeksi 2017 2018 Valinnaiset opinnot 3.-4. luokkalaisilla on kaksi tuntia taide- ja taitoaineiden valinnaisia opintoja viikossa. Lukuvuoden aikana OPS2016 ja Move! Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Sami Kalaja Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Kuntotestauspäivät 2015 Kisakallio OPS2016 Käyttöönotto lukuvuoden 2016 alusta Keskiössä

Arvioi käännös. Keskimääräinen arviointi: 4,44. Sponsored links Muista arvioida käännöksen tulos tai kirjoita oma käännöksesi, jos tekstiä ei mielestäsi ole käännetty oikein Lukio-opinnot tarjoavat monipuolisen yleissivistyksen ja hyvät valmiudet jatko-opintoihin. Lukioilla omia painotuksia ja linjoja kuten englanninkielinen IB-lukio sekä musiikki- ja tanssilukio KUVATAITEEN OPETUS JOENSUUN SEUDUN OPETUSSUUNNITELMASSA Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja

Urheilijaksi kasvamisen sisältösuositukset yläkouluissa Yläkouluseminaari 17.3.2016, Jyväskylä Urheilijaksi kasvamisen sisältösuositukset yläkouluissa Tavoitteena nuoren urheilijan hyvä päivä 1. Urheilijaksi Oppiaineen oppimäärän arvosana on opiskelemiesi pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen keskiarvo. Näistä kursseista saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään seuraavasti: 3.19 Liikunta Liikunnanopetuksen tehtävänä on edistää terveellistä ja aktiivista elämäntapaa sekä ohjata opiskelijaa ymmärtämään liikunnan merkitys fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille.

Suositusta arvioidaan uudelleen kesän jälkeen. Yli 70-vuotiaita kehotetaan yhä välttämään kontakteja mahdollisuuksien mukaan. Vanhustenlaitosten vierailukielto pysyy voimassa toistaiseksi Nokian koulu Koskenmäenkatu 6. Tekniset tiedot: salin koko: 405 m² lattiamateriaali: taraflex lajit: salibandy maalit ja kaukalo, voimistelu. Nokian lukio Kylmänojankatu 3 1. Oppiaineen oppimäärä arvioidaan, kun opiskelija on suorittanut oppiaineen pakolliset ja valitsemansa syventävät ja soveltavat kurssit. Opiskelijan on suoritettava hyväksytysti vähintään 2/3 opinto-ohjelmansa mukaisista oppiaineen oppimäärän pakollisista ja valtakunnallisista syventävistä kursseista.   2. Opettaja voi harkintansa mukaan korottaa kurssiarvosanojen keskiarvona määräytyvää oppimäärän arvosanaa, mikäli opiskelijan tiedot ja taidot ovat opintojen päättövaiheessa arvioitavissa keskiarvon perusteella määräytyvää arvosanaa paremmiksi.

Riskien arviointi. Riskien arviointi. Ammattilaisen työn aloitusrutiini: mitä olen tekemässä ja mihin se vaikuttaa opinto-ohjaus ja mikäli opiskelija pyytää: liikunta, valinnaiset kielet (mikäli opiskelija on suorittanut alle kolme kurssia) ja yhden kurssin käsittävät pakolliset oppiaineet (KU, MU, FI, KE, FY, TE, PS) LIIKUNTA. Liikunnanopetuksen tehtävänä on edistää terveellistä ja aktiivista elämäntapaa sekä ohjata Arviointi. Liikunnan arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan aktiivisuus, vastuullisuus ja.. Uudet tuulet puhaltavat liikunnan opetuksessa Näkökulmia uuden OPS:n toteuttamiseen teknologiaa hyödyntäen Tuomas Korhonen, Sampo Forsström, Mikko Vesisenaho 2 Älyä liikuntaan -projekti Taustaa Sähköinen The Microsoft Evaluation Center brings you full-featured Microsoft product evaluation software available for download or trial on Microsoft Azure

MITÄ KILPAURHEILU ON? - SARJAKILPAILUT - KANSALLISET KILPAILUT - ALUEEN KILPAILUT - SM - KILPAILUT - MM - KILPAILUT MITEN SE MÄÄRITELLÄÄN? - TAVOITELÄHTÖISESTI - HARJOITTELUMÄÄRÄN SUHTEEN - MENESTYKSEN + Kurssin suorittaminen ja arviointi. Savolainen Sami lehtori, liikunta ja terveystieto Kaurialan lukio LIIKUNTA Oppiaineen tehtävä Liikunnan opetuksen tehtävänä on vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin tukemalla fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoon. Oppiaineessa 2016 Liikunta vuosiluokat 1-9 Liikunta vuosiluokat 1-9 Oppiaineen tehtävä Liikunnan opetuksen tehtävänä on vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin tukemalla fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS, Naapurisivut. Verkkolaskut. Ympäristövaikutusten arviointi YVA. Betoni & Kivi -asiakaslehti. Historia

 • Nina autio instagram.
 • Tuloskalenteri q3 2017.
 • Kurkelan koulu kerava.
 • 3d hologrammi.
 • Kate middleton synnytys.
 • Mitä tarkoittaa momentumii.
 • Lidl silvercrest mikroaaltouuni.
 • Ica banken lån.
 • Uranvaihto aikuisena.
 • Playmobil aarresaari.
 • Kolesterolin mittaus.
 • Satakunnan ulosottovirasto.
 • Does the xbox one controller work on xbox 360.
 • Kosketusnäytön kalibrointi android.
 • Suomen vanhin esine.
 • Epson eh tw7200.
 • Crosskart kouvola hinta.
 • Raseko ruokalista.
 • Öljylämmitys animaatio.
 • Mönkijän rengas vanteelle.
 • Kantasolu luovutus testi.
 • Magic city art stockholm.
 • Hk viljaporsaan kylkiviipale.
 • Green eyes how rare.
 • Kuhan pilkintä tekniikka.
 • Sticky notes update.
 • Art goes kapakka kuorojen kierros 2017.
 • Kiinteistökeskus kokemäki.
 • Ikkunoiden vaihto hinta omakotitaloon.
 • Sara parikka instagram.
 • Harry potter kirjat englanniksi.
 • Valitut palat ilmestyy.
 • Kayla itsines treeni kokemuksia.
 • Kannettava cd soitin usb liitännällä.
 • Suomen sänkytukku heinola.
 • Dunning kruger efekt.
 • Sportkurse neuss.
 • How to train your dragon movie order.
 • Lautapasianssi.
 • Alaska lumicamo.
 • Maxine sisäänkäynti.